Syyskuussa korjattiin yhteistutkimuksen satoa

Klubitalojen omassa OSSI-yhteistutkimushankkeessa keskityttiin syyskuussa levittämään tuloksia niin kotimaassa kuin Euroopassa.  Syyskuun alussa 8.9. kerroimme hankkeessa kehitetyistä yhteistutkimuksen menetelmistä Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa ja kuun puolivälissä Euroopan mielenterveyskonferenssissa (European Conference on Mental Health ECMH, 14.-16.9.) Lissabonissa.

Pidimme projektipäällikön ja viiden kanssatutkijana työskentelevän klubitalojäsenen voimin kolme esitystä ECMH:n työryhmässä Recovery/Clubhouses. Niissä kerroimme hankkeessa kehitetystä yhteisanalyysi-menetelmästä sekä siitä, mikä saa tuoreen jäsenen tai tutustujan palaamaan Klubitalolle ja mistä syntyy kokemus, että kuuluu Klubitaloon ja sen yhteisöön. Miten opiskelija näkee Klubitalon? Onko Klubitalo merkityksellinen silloin, kun ihminen haluaa päästä elämässä eteenpäin tai unelmoi saavansa jotain merkittävää aikaan? Ja miten jäsenten kokemustieto saadaan mukaan tai jopa tutkimuksen tekemisen ytimeen?

Esitykset herättivät vilkasta keskustelua ja portugalilainen psykiatri sekä etelä-afrikkalainen konferenssin osallistuja kiinnostuivat myös kyselemään, miten Klubitalon perustaminen onnistuisi heidän maissaan. Työryhmään osallistunut Eskot ry:n toiminnanjohtaja Kaiju Yrttiahokin antoi heille konkreettisia neuvoja ja lupasi myös antaa tukea perustamisessa.

Klubitalot saivat taas monta uutta ystävää ja toimintamalli tunnetaan nyt monissa niissäkin Euroopan maissa, joissa ei vielä ole Klubitaloa!

OSSI-hankkeen tutkijat yhteiskuvassa ECMH-seminaarissa
OSSI-hankkeen (kanssa-)tutkijat yhteiskuvassa ECMH-seminaarissa. Kuva: Outi Hietala