Klubitaloilla tehdään merkittävää työtä joka päivä. Toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että tätä työtä raportoidaan ulospäin ja Klubitalot pystyvät arvioimaan ja todentamaan myös omaa vaikuttavuuttaan.

Klubitalojen vaikuttavuus lukuina

Ensimmäinen esimerkki: Kahden psykiatrisen vuodeosastopaikan vuosikustannus vastaa yhden Klubitalon koko toiminnan vuosikuluja. Klubitalotoimintaan osallistuminen vähentää uusien jäsenten psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta.

Lähde: Mielenterveyskuntoutujien Klubitalot – Yhteisön tukea ja yksilöllistä kuntoutumista, RAY:n arviointitutkimus 2009.

Klubitalojen vaikuttavuus: Kahden psykiatrisen vuodeosastopaikan vuosikustannus vastaa yhden Klubitalon koko toiminnan vuosikuluja. Klubitalotoimintaan osallistuminen vähentää uusien jäsenten psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta.
Kahden psykiatrisen vuodeosastopaikan vuosikustannus vastaa yhden Klubitalon koko toiminnan vuosittaisia kuluja. Kuva: Peppi Laine

Toinen esimerkki: Kun Klubitaloon sijoitetaan yksi euro, se tuottaa uusien Klubitalon jäsenten kohdalla 4,57€ säästön psykiatrisen sairaanhoidon kustannuksista.

Lähde: ESKOT ry:n ROI-laskelma 2018.

Klubitalojen vaikuttavuus: Klubitalopajatso: Kun Klubitaloon sijoitetaan yksi euro, se tuottaa 4,57€ säästön
Klubitalopajatso: Kun Klubitaloon sijoitetaan yksi euro, se tuottaa 4,57€ säästön. Kuva: Peppi Laine

Klubitalojen uudistuva raportointi

Raportoinnin tukena käytetään erilaisia jäsentyytyväisyys- ja sidosryhmäkyselyitä sekä jokaisella verkostomme Klubitalolla jäsenrekistereinä toimivia Salesforce-alustoja. Vuoden 2019 aikana yhtenäistämme verkostomme 23 Klubitalon tiedonkeruu- ja raportointitapoja ja kehitämme alustaa selkeämmäksi ja paremmin klubitalotoiminnan vaikutuksia esiintuovaksi. Vaikutuksia ja vaikuttavuutta todentavia mittareita olemme pohtineet niin Sitran kuin Sostenkin työpajoissa.