Klubitaloilla tehdään merkittävää työtä joka päivä. Toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että tätä työtä raportoidaan ulospäin ja Klubitalot pystyvät arvioimaan ja todentamaan myös omaa vaikuttavuuttaan.

Minkälaisia vaikutuksia klubitalotoiminnalla on yhteiskunnalle? Entä miten säännöllisesti klubitalotoimintaan osallistuminen vaikuttaa yksilön tasolla? Se selviää videosta! Video: Peppi Laine

Klubitalojen vaikuttavuus lukuina

Ensimmäinen esimerkki: Kahden psykiatrisen vuodeosastopaikan vuosikustannus vastaa yhden Klubitalon koko toiminnan vuosikuluja. Klubitalotoimintaan osallistuminen vähentää uusien jäsenten psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta.

Lähde: Mielenterveyskuntoutujien Klubitalot – Yhteisön tukea ja yksilöllistä kuntoutumista, RAY:n arviointitutkimus 2009.

Klubitalojen vaikuttavuus: Kahden psykiatrisen vuodeosastopaikan vuosikustannus vastaa yhden Klubitalon koko toiminnan vuosikuluja. Klubitalotoimintaan osallistuminen vähentää uusien jäsenten psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta.
Kahden psykiatrisen vuodeosastopaikan vuosikustannus vastaa yhden Klubitalon koko toiminnan vuosittaisia kuluja. Kuva: Peppi Laine

Toinen esimerkki: Kun Klubitaloon sijoitetaan yksi euro, se tuottaa uusien Klubitalon jäsenten kohdalla 4,57€ säästön psykiatrisen sairaanhoidon kustannuksista.

Lähde: ESKOT ry:n ROI-laskelma 2018.

Klubitalojen vaikuttavuus: Klubitalopajatso: Kun Klubitaloon sijoitetaan yksi euro, se tuottaa 4,57€ säästön
Klubitalopajatso: Kun Klubitaloon sijoitetaan yksi euro, se tuottaa 4,57€ säästön. Kuva: Peppi Laine

Klubitalojen uudistuva raportointi

Raportoinnin tukena käytetään erilaisia jäsentyytyväisyys- ja sidosryhmäkyselyitä sekä jokaisella verkostomme Klubitalolla jäsenrekistereinä toimivia Salesforce-alustoja. Vuosien 2019 ja 2020 aikana yhtenäistämme verkostomme 23 Klubitalon tiedonkeruu- ja raportointitapoja ja kehitämme alustaa selkeämmäksi ja paremmin klubitalotoiminnan vaikutuksia esiintuovaksi. Vaikutuksia ja vaikuttavuutta todentavia mittareita olemme pohtineet niin Sitran kuin Sostenkin työpajoissa.