Klubitaloilla tehdään merkittävää työtä jäsenten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että tätä työtä raportoidaan ulospäin ja Klubitalot pystyvät arvioimaan ja todentamaan myös omaa vaikuttavuuttaan.

Kartoitamme jäsenten kokemuksia toimintaan osallistumisesta mm. vuosittaisella jäsentyytyväisyyskyselyllä ja #kokemuksiaklubitaloista-kampanjalla. Katso lisää Klubitalojen jäsenten omia kokemuksia toimintaan osallistumisesta. Toiminnan yhteiskunnallisista vaikutuksista kertoo alla oleva video.

Minkälaisia vaikutuksia klubitalotoiminnalla on yhteiskunnalle? Entä miten säännöllisesti klubitalotoimintaan osallistuminen vaikuttaa yksilön tasolla? Se selviää videosta! Video: Peppi Laine

Klubitalojen vaikuttavuus lukuina

Ensimmäinen esimerkki

Kahden psykiatrisen vuodeosastopaikan vuosikustannus vastaa yhden Klubitalon koko toiminnan vuosikuluja. Klubitalotoimintaan osallistuminen vähentää uusien jäsenten psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta.

Klubitalojen vaikuttavuus: Kahden psykiatrisen vuodeosastopaikan vuosikustannus vastaa yhden Klubitalon koko toiminnan vuosikuluja. Klubitalotoimintaan osallistuminen vähentää uusien jäsenten psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta.
Kahden psykiatrisen vuodeosastopaikan vuosikustannus vastaa yhden Klubitalon koko toiminnan vuosittaisia kuluja. Kuva: Peppi Laine

Lähteet

Hietala-Paalasmaa, O., Hujanen, T., Härkäpää, K. & Reuter, A. (2009): Mielenterveyskuntoutujien Klubitalot – yhteisön tukea ja yksilöllistä kuntoutumista. Avustustoiminnan raportteja 20. Raha-automaattiyhdistys, Helsinki, 122–128.

McKay, C.; Nugent, K.L.; Johnsen, M.; Eaton, W.W. & Lidz, C.W. (2018): A Systematic Review of Evidence for the Clubhouse Model of Psychosocial Rehabilitation. Adm Policy Ment Health (2018) 45: 28.

Toinen esimerkki

Kun Klubitaloon sijoitetaan yksi euro, se tuottaa uusien Klubitalon jäsenten kohdalla 4,57€ säästön psykiatrisen sairaanhoidon kustannuksista. Myös kansainvälisesti laskelmat ovat samansuuntaisia: Klubitalotoimintaan sijoitettu euro tai dollari tuottaa 4,5–6-kertaisesti säästöjä muilla alueilla yhteiskunnassa.

Klubitalojen vaikuttavuus: Klubitalopajatso: Kun Klubitaloon sijoitetaan yksi euro, se tuottaa 4,57€ säästön
Klubitalopajatso: Kun Klubitaloon sijoitetaan yksi euro, se tuottaa 4,57€ säästön. Kuva: Peppi Laine

Lähteet

Ylitalo, Sami (2022). ESKOT ry:n SROI-laskelma (HY maisterintutkielma tulossa)

Hwang, Seungyoung; Woody, Jason & Eaton, William W. (2017): Analysis of the Association of Clubhouse Membership with Overall Costs of Care for Mental Health Treatment. Community Mental Health Journal, 53 (1), 102–106.

Tiedolla johtaminen Klubitaloilla

Tiedolla johtaminen valtakunnallisella, alueellisella ja jäsentasolla ohjaa kaikkea toimintaamme. Vuosien 2019–2021 aikana verkostomme 23 Klubitalon tiedonkeruu- ja raportointitapoja on yhtenäistetty ja jäsentietojärjestelmänä käyttämäämme Salesforce-alustaa on kehitetty selkeämmäksi ja paremmin klubitalotoiminnan vaikutuksia esiin tuovaksi. Hyödynnämme lisäksi mm. yhtenäistä jäsenkyselyä. Vuosina 2022 ja 2023 määrittelemme verkoston yhteistä KPI-mittaristoa ja visualisoimme sitä.