Finlands Klubbhus representerar  23 Klubbhus i Finland. Vårt arbete baserar sig att utveckla Klubbhus verksamhet i Finland.

Vi följer och utvecklar vår verksamhet enligt de Internationella Klubbhusriktlinjerna. Gemensamt utvecklar vi Klubbhus och stöder enskilda Klubbhus enligt deras behov. Vi arrangerar inom finska Klubbhusnätverkets utbildning enligt behov.

Våra mål

Klubbhuset stärker sin aktivitetsnivå:

  • Öka resurser och kunskapen inom Klubbhusen i Finland
  • Utöka gemensamt lärande och utveckling inom klubbhusverksamheten

Klubbhusen och Finlands Klubbhus arbete blir mer strategiskt:

  • Kvaliteten som förenar arbetet görs tydlig
  • Den tydliga resultatet av klubbhusverksamhet  ökar påverkandet

Kännedomen om klubbhusverksamhet ökar:

  • Strategiskt kommunikation
  • Påverkan och nätverksverksamheten ökar

Ta kontakt

Vår postadress är Kaivokatu 12A, 00100 Helsingfors (Spacent)

Projektisuunnittelija Oskar Törnebladh

Systemexpert

Kontaktperson svenska

Oskar Törnebladh
+358 44 230 7089
oskar.tornebladh@suomenklubitalot.fi