Klubitalojen toimintaa ohjaavat kansainvälisesti hyväksytyt laatusuositukset, standardit. Standardien toteutumista arvioidaan laadunarvioinnin eli akkreditoinnin avulla.

Laadunarvioinnin toteuttavat Clubhouse Internationalin kouluttamat arvioijat eli akkreditoijat jäsen-työntekijä pareina. Ennen akkreditoijien tuloa paikan päälle Klubitalot tekevät itsearvioinnin, joka on iso osa laadunarviointia. Akkreditoijat perehtyvät Klubitalon tekemään itsearviointiin etukäteen, minkä jälkeen he seuraavat kahden päivän ajan Klubitalon toimintaa ja haastattelevat jäseniä ja työntekijöitä Klubitalossa.

Clubhouse International myöntää akkreditoijien kirjoittaman arviointiraportin pohjalta Klubitalolle laatutodistuksen, jossa on kolme eri tasokategoriaa:

  • Kolmen vuoden laatutodistus
  • Ehdollinen kolmen vuoden laatutodistus
  • Yhden vuoden laatutodistus

Laadunarvioinnissa arvioidaan sitä, miten hyvin Klubitalot pystyvät tarjoamaan kuntoutumismahdollisuuksia jäsenilleen. Se on myös prosessi, jonka yhteydessä tehdään jatkuvaa kehittämissuunnitelmaa Klubitaloille.