Suomalaisilla Klubitaloilla on yhteensä noin 6000 jäsentä, joiden elämään Klubitalo on vaikuttanut monella tavalla. Tällä sivulla jäsenet kertovat itse omista kokemuksistaan.

Jäsenet kertovat: Mitä Klubitalo merkitsee minulle?

Suomalaisten Klubitalojen jäsenet kertovat tällä videolla, mitä toimintaan osallistuminen ja klubitaloyhteisöön kiinnittyminen on heille antanut. Video: Peppi Laine

Mitä Klubitalo on antanut sinulle?

Kaikki verkostomme Klubitalot keräävät säännöllisesti palautetta jäseniltään. Päätimme tehdä tästä palautteesta julkista syksyllä 2018 aloitetulla #kokemuksiaklubitaloista -somekampanjalla. Olemme siitä saakka jatkaneet kokemusten keräämistä ja jakamista, sillä jäsenten kokemukset tuovat hyvin esille sen, miten merkittävää klubitalotoiminta todella on.

Korona-aikana teimme näkyväksi jäsenten kokemuksia virtuaalisesta e-klubitalotoiminnasta. Vuonna 2023 keräsimme jäsenten kokemuksia eri puolilta Suomea osana Klubitalojulkaisuamme. Löydät kaikki tähän mennessä julkaistut testimoniaalit somestamme avainsanalla #kokemuksiaklubitaloista.