Suomalaisilla Klubitaloilla on yhteensä noin 6000 jäsentä, joiden elämään Klubitalo on vaikuttanut monella tavalla. Tällä sivulla jäsenet kertovat itse omista kokemuksistaan.

Jäsenet kertovat: Mitä Klubitalo merkitsee minulle?

Suomalaisten Klubitalojen jäsenet kertovat tällä videolla, mitä toimintaan osallistuminen ja klubitaloyhteisöön kiinnittyminen on heille antanut. Video: Peppi Laine

Kokemuksia Keski-Uudenmaan Klubitalolta

Keski-Uudenmaan Klubitalon jäsen Jarmo Vanhanen kertoo blogikirjoituksessaan, kuinka tärkeää hänelle on ollut se, että Klubitalolla saa olla oma itsensä. Jarmo pohtii osuvasti:

”Kaikkia Klubitalon jäseniä yhdistää sama asia: halu olla yhdessä, tehdä yhdessä ja kokea yhdessä. Jäsenistön kesken vallitsee suunnattoman suuri ME-henki ja se on tärkeimpiä voimavarojamme.”

Jarmo, keski-uudenmaan klubitalo

Mitä Klubitalo on antanut sinulle?

Kaikki verkostomme Klubitalot keräävät säännöllisesti palautetta jäseniltään. Päätimme tehdä tästä palautteesta julkista syksyllä 2018 aloitetulla #kokemuksiaklubitaloista -somekampanjalla. Olemme siitä saakka jatkaneet kokemusten keräämistä ja jakamista, sillä jäsenten kokemukset tuovat hyvin esille sen, miten merkittävää klubitalotoiminta todella on.

Koronavuoden 2020 aikana teimme näkyväksi jäsenten kokemuksia virtuaalisesta e-klubitalotoiminnasta. Löydät kaikki tähän mennessä julkaistut testimoniaalit somestamme.