Suomen Klubitalot ry:n työtä tehdään 2018–2020 STEA:n rahoittamassa Verkon Vahviste -hankkeessa. Hankkeella on kaksi työntekijää.

Hankkeen tavoitteet

Klubitalojen toimintakyky vahvistuu:

 • Klubitalojen osaaminen yhtenäistyy ja voimavarat kasvavat
 • Yhteisoppiminen ja -kehittäminen klubitaloverkoston sisällä lisääntyy

Klubitalojen ja Suomen Klubitalot ry:n työ muuttuu strategisemmaksi:

 • Klubitaloverkostoa yhdistävä laatutyö selkeytyy
 • Klubitalotoiminnan todennettu vaikuttavuus lisääntyy

Klubitalotoiminnan tunnettuus kasvaa:

 • Viestintä muuttuu strategisemmaksi
 • Vaikuttamistyö ja verkostoituminen lisääntyy

Suomalaisten Klubitalojen hankkeita

Useat Klubitalot tekevät myös hanketyötä. Täältä löydät muutamia esimerkkejä verkostomme Klubitalojen käynnissä olevista hankkeista.

Minun tieni kokemusasiantuntijaksi, 2019–2021

ESR-hanke, Lahden Klubitalo, ESKOT ry.

Tavoitteena:

 • Pysyvän kokemusasiantuntijatoiminnan mallin luominen osaksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä oppilaitosten opetuksen suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia Päijät-Hämeessä
 • Kokemusasiantuntijoiden työllistyminen sekä osallisuuden ja voimaantumisen vahvistaminen
 • Kokemusasiantuntijoiden tuen kehittäminen, kuten yhteisön tuki ja työnohjaus

Ota yhteyttä: Hankekoordinaattori Nina Ristola, p. 044 241 2741, nina.ristola@eskot.org

Lisätietoa: www.phklubitalot.fi/minun-tieni

Takaisin opintoihin, 2019–2021

STEA:n rahoittama hanke, osatoteuttajana ESKOT ry. Hankkeen koordinaattorina Nyyti ry.

Tavoitteena:

 • Kehittää keinoja ja tukimuotoja edistämään niiden korkeakouluopiskelijoiden paluuta takaisin opintojen pariin, joiden opinnot ovat keskeytyneet tai jumiutuneet mielenterveyssyistä johtuen
 • Vahvistaa oppilaitosten ammattilaisten taitoja tukea opintoihin palaavia opiskelijoita heidän erityistarpeet huomioiden
 • Lisätä aihepiiriin liittyvää tietoisuutta ja ymmärrystä opiskeluyhteisöissä

Ota yhteyttä:

Lisätietoa:
https://www.eskot.org/takaisin-opintoihin-hanke/takaisin-opintoihin/
https://www.nyyti.fi/yhdistys/hankkeet/takaisin-opintoihin-hanke-2019-2021/

Puuttuva pala – Tuetun keikkatyön malli, 2019–2021

ESR-hanke, osatoteuttajana ESKOT ry. Hankkeen koordinaattorina Metropolia.

Tavoitteena:

Rakentaa tuetun keikkatyön malli, jossa valmennetaan sekä työnhakijoita että työnantajia ja -työyhteisöjä edistämään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien, pitkäaikaistyöttömien ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyspolkuja.

Ota yhteyttä:

Lisätietoa:
https://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/puuttuva-pala/
www.eskot.org