Suomen Klubitalot ry:n työtä tehdään 2018–2020 STEA:n rahoittamassa Verkon Vahviste -hankkeessa. Hankkeella on kaksi työntekijää.

Hankkeen tavoitteet

Klubitalojen toimintakyky vahvistuu:

 • Klubitalojen osaaminen yhtenäistyy ja voimavarat kasvavat
 • Yhteisoppiminen ja -kehittäminen klubitaloverkoston sisällä lisääntyy

Klubitalojen ja Suomen Klubitalot ry:n työ muuttuu strategisemmaksi:

 • Klubitaloverkostoa yhdistävä laatutyö selkeytyy
 • Klubitalotoiminnan todennettu vaikuttavuus lisääntyy

Klubitalotoiminnan tunnettuus kasvaa:

 • Viestintä muuttuu strategisemmaksi
 • Vaikuttamistyö ja verkostoituminen lisääntyy

Yhteisöllisestä osallisuudesta yksilöllisiin siirtymiin OSSI -yhteistutkimushanke 2020-2022

Suomen Klubitalot ry:n keväällä 2020 alkaneessa tutkimushankkeessa on kaksi työntekijää, projektipäällikkö ja tutkimusavustaja. Hanke toteutetaan yhteis- ja toimintatutkimuksena, johon osallistuu työntekijöiden lisäksi sekä kolme jäsenistöä edustavaa kanssatutkijaa että muita kiinnostuneita.

Yhteistutkimus tarkoittaa sitä, että myös Klubitalojen muut jäsenet ja henkilökunnan sekä johdon edustajat pääsevät halutessaan mukaan yhteistutkimuksen toteuttamiseen niin osallistumalla kysymysten muotoiluun tai haastatteluihin kuin tutkimustulosten työstämiseen keskittyviin työpajoihin tai niistä poikiviin kokeiluihin. Toimintatutkimus puolestaan pyrkii osaltaan edistämään kaikkien tutkimukseen osallistuvien osallisuutta, toipumista ja tavoitteiden toteutumista Klubitaloissa.

Hankkeen tavoitteet:

 • Vahvistaa yhteistutkimuksen avulla jäsenten yhteisöllistä osallisuutta Klubitaloissa sekä tukea heidän yksilöllistä toipumistaan
 • Edistää tutkimuksen keinoin heidän liittymistään ja siirtymistään myös yhteisön ulkopuolelle

Lue täältä ja täältä lisää alkaneesta tutkimushankkeesta!

Suomalaisten Klubitalojen hankkeita

Useat Klubitalot tekevät myös hanketyötä. Täältä löydät muutamia esimerkkejä verkostomme Klubitalojen käynnissä olevista hankkeista.

Minun tieni kokemusasiantuntijaksi, 2019–2021

ESR-hanke, Lahden Klubitalo, ESKOT ry.

Tavoitteena:

 • Pysyvän kokemusasiantuntijatoiminnan mallin luominen osaksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä oppilaitosten opetuksen suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia Päijät-Hämeessä
 • Kokemusasiantuntijoiden työllistyminen sekä osallisuuden ja voimaantumisen vahvistaminen
 • Kokemusasiantuntijoiden tuen kehittäminen, kuten yhteisön tuki ja työnohjaus

Ota yhteyttä: Hankekoordinaattori Nina Ristola, p. 044 241 2741, nina.ristola@eskot.org

Lisätietoa: www.phklubitalot.fi/minun-tieni

Takaisin opintoihin, 2019–2021

STEA:n rahoittama hanke, osatoteuttajana ESKOT ry. Hankkeen koordinaattorina Nyyti ry.

Tavoitteena:

 • Kehittää keinoja ja tukimuotoja edistämään niiden korkeakouluopiskelijoiden paluuta takaisin opintojen pariin, joiden opinnot ovat keskeytyneet tai jumiutuneet mielenterveyssyistä johtuen
 • Vahvistaa oppilaitosten ammattilaisten taitoja tukea opintoihin palaavia opiskelijoita heidän erityistarpeet huomioiden
 • Lisätä aihepiiriin liittyvää tietoisuutta ja ymmärrystä opiskeluyhteisöissä

Ota yhteyttä:

Lisätietoa:
https://www.eskot.org/takaisin-opintoihin-hanke/takaisin-opintoihin/
https://www.nyyti.fi/yhdistys/hankkeet/takaisin-opintoihin-hanke-2019-2021/

Puuttuva pala – Tuetun keikkatyön malli, 2019–2021

ESR-hanke, osatoteuttajana ESKOT ry. Hankkeen koordinaattorina Metropolia.

Tavoitteena:

Rakentaa tuetun keikkatyön malli, jossa valmennetaan sekä työnhakijoita että työnantajia ja -työyhteisöjä edistämään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien, pitkäaikaistyöttömien ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyspolkuja.

Ota yhteyttä:

Lisätietoa:
https://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/puuttuva-pala/
www.eskot.org