Verkon Vahviste – Voimaa Klubitalojen kehitys- ja laatutyöhön -hanke 2018–2/2022

Suomen Klubitalot ry:n työtä tehtiin vuosina 2018–2/2022 STEA:n rahoittamassa Verkon Vahviste -hankkeessa. Hankkeen aikana luotiin rakenteita, joiden avulla toimintamme nyt jatkuu kohdennetun toiminta-avustuksen turvin.

Hankkeen tavoitteet:

Klubitalojen toimintakyky vahvistuu:

 • Klubitalojen osaaminen yhtenäistyy ja voimavarat kasvavat
 • Yhteisoppiminen ja -kehittäminen klubitaloverkoston sisällä lisääntyy

Klubitalojen ja Suomen Klubitalot ry:n työ muuttuu strategisemmaksi:

 • Klubitaloverkostoa yhdistävä laatutyö selkeytyy
 • Klubitalotoiminnan todennettu vaikuttavuus lisääntyy

Klubitalotoiminnan tunnettuus kasvaa:

 • Viestintä muuttuu strategisemmaksi
 • Vaikuttamistyö ja verkostoituminen lisääntyy

Yhteisöllisestä osallisuudesta yksilöllisiin siirtymiin OSSI -yhteistutkimushanke 2020–2022

Suomen Klubitalot ry:n ”Yhteisöllisestä osallisuudesta yksilöllisiin siirtymiin” OSSI -yhteistutkimushankkeessa (2020-2022) työskentelee projektipäällikkö ja siihen osallistuu kanssatutkijoina seitsemän Klubitalojen jäsentä.

Yhteistutkimus tarkoittaa sitä, että kanssatutkijoiden lisäksi myös Klubitalojen muut jäsenet ja henkilökunnan sekä johdon edustajat pääsevät mukaan sen toteuttamiseen. He ovat osallistuneet muun muassa tutkimuskysymysten muotoiluun ja haastatteluihin, työstäneet tutkimustuloksia työpajoissa sekä pohtineet niiden pohjalta keinoja omien talojensa toiminnan kehittämiseen. OSSI-hankkeessa onkin kyse myös toimintatutkimuksesta, koska se pyrkii edistämään kaikkien tutkimukseen osallistuvien osallisuutta, toipumista ja tavoitteiden toteutumista Klubitaloissa.

Hankkeen tavoitteet:

 • Vahvistaa yhteistutkimuksen avulla jäsenten yhteisöllistä osallisuutta Klubitaloissa sekä tukea heidän yksilöllistä toipumistaan
 • Edistää tutkimuksen keinoin heidän liittymistään ja siirtymistään myös yhteisön ulkopuolelle

Lue täältä ja täältä lisää alkaneesta tutkimushankkeesta!

Yhdenvertainen e-Klubitalo -hanke 2020

Koronapandemian alettua keväällä 2020 Klubitalot alkoivat toteuttaa toimintaansa erilaisilla digitaalisilla alustoilla. Klubitalojen virtuaalisen e-klubitalotoiminnan käynnistyttyä suuri osa jäsenistä on löytänyt e-Klubitalolle, mutta osa Klubitalojen jäsenistä on jäänyt toiminnan ulkopuolelle puutteellisten laitteiden ja digitaitojen vuoksi. Klubitalot ovat monille merkittävimpiä arjen tukijoita ja tärkeitä yhteisöjä, ja siksi on tärkeää, että kaikki toiminnasta hyötyvät pystyvät siihen osallistumaan. Suomen Klubitalot ry sai STEA:n ylimääräisessä korona-avustushaussa 58 000 euroa Yhdenvertainen e-Klubitalo -hankkeeseen. Rahoilla hankittiin lähes 100 kannettavaa tietokonetta ja verkkoyhteyttä Klubitalojen jäsenten käyttöön sekä koordinoitiin koulutusta laitteiden käyttöön ja digitaitojen kohentamiseen. 

Hankkeen tavoitteet:

 • Entistä useamman jäsenen osallistuminen e-klubitalotoimintaan mahdollistuu
 • Erityisessä syrjäytymisvaarassa olevien jäsenten digitaidot paranevat
 • Yhdenvertaisuus e-klubitalotoiminnassa toteutuu

Suomalaisten Klubitalojen hankkeita

Useat Klubitalot tekevät myös hanketyötä. Täältä löydät muutamia esimerkkejä verkostomme Klubitalojen viime vuosien hankkeista.

Minun tieni kokemusasiantuntijaksi, 2019–2021

ESR-hanke, Lahden Klubitalo, ESKOT ry.

Tavoitteena:

 • Pysyvän kokemusasiantuntijatoiminnan mallin luominen osaksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä oppilaitosten opetuksen suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia Päijät-Hämeessä
 • Kokemusasiantuntijoiden työllistyminen sekä osallisuuden ja voimaantumisen vahvistaminen
 • Kokemusasiantuntijoiden tuen kehittäminen, kuten yhteisön tuki ja työnohjaus

Ota yhteyttä: Hankekoordinaattori Nina Ristola, p. 044 241 2741, nina.ristola@eskot.org

Lisätietoa: www.phklubitalot.fi/minun-tieni

Takaisin opintoihin, 2019–2021

STEA:n rahoittama hanke, osatoteuttajana ESKOT ry. Hankkeen koordinaattorina Nyyti ry.

Tavoitteena:

 • Kehittää keinoja ja tukimuotoja edistämään niiden korkeakouluopiskelijoiden paluuta takaisin opintojen pariin, joiden opinnot ovat keskeytyneet tai jumiutuneet mielenterveyssyistä johtuen
 • Vahvistaa oppilaitosten ammattilaisten taitoja tukea opintoihin palaavia opiskelijoita heidän erityistarpeet huomioiden
 • Lisätä aihepiiriin liittyvää tietoisuutta ja ymmärrystä opiskeluyhteisöissä

Ota yhteyttä:

Lisätietoa:
https://www.eskot.org/takaisin-opintoihin-hanke/takaisin-opintoihin/
https://www.nyyti.fi/yhdistys/hankkeet/takaisin-opintoihin-hanke-2019-2021/

Puuttuva pala – Tuetun keikkatyön malli, 2019–2021

ESR-hanke, osatoteuttajana ESKOT ry. Hankkeen koordinaattorina Metropolia.

Tavoitteena:

Rakentaa tuetun keikkatyön malli, jossa valmennetaan sekä työnhakijoita että työnantajia ja -työyhteisöjä edistämään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien, pitkäaikaistyöttömien ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyspolkuja.

Ota yhteyttä:

Lisätietoa:
https://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/puuttuva-pala/
www.eskot.org