Kaikilla Klubitaloilla saa tukea työllistymiseen. Klubitalolla arki pyörii työpainotteisen päivän muodossa, ja arki Klubitalolla pitää yllä työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalisia taitoja.

Klubitalolla tuetaan jäseniä heidän omien yksilöllisten polkujen löytymisessä, tavoitteiden asettamisessa, ja niitä kohti etenemisessä. Klubitalon jäsenet saavat tukea Klubitalolta työkokeilu- ja työharjoittelupaikkojen löytämiseen ja tuetun työn tai itsenäisen työn löytämiseen. Klubitalolla hiotaan työelämätaitoja: ansioluettelon ja työhakemusten tekemistä, työhaastatteluihin valmistautumista ja työpaikalla toimimista.

Klubitalolla tuetaan työllistymisen polulle riippumatta siitä, oletko työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella, vai työmarkkinatuella. Käymme myös yhdessä läpi mahdolliset tulorajasi. Jos työelämään palaaminen, tai työelämätaitojen harjoittelu kiinnostaa, Klubitalo auttaa sinua eteenpäin.

Onnistuminen ja onnistuminen edellä: Jaakon työllistymistarina

Rovaniemeläisen Ravintola Turkoosin ravintolapäällikkö Mia Kursula kertoo tyytyväisenä henkilökuntaansa kuuluvan Jaakon työllistymistarinaa. Jaakko on hiljattain aloittanut kahden vuoden pituisen työsuhteen Ravintola Turkoosissa. Jaakko on rovaniemeläisen Klubitalo Roihulan jäsen, ja on saanut apua työllistymiseensä Roihulasta. Roihula kuuluu Nuorten Ystävät ry:n Klubitaloihin.

Roihula on auttanut Jaakkoa työnantajan löytämisessä ja työsuhteeseen liittyvissä käytännön asioissa. Tarvittaessa Roihula tarjoaa työhönvalmennusta. Ennen pidemmän työsuhteen solmimista Jaakko työskenteli Turkoosissa kaksi kuukautta Nuorten Ystävien työharjoittelusopimuksella.

Mia kertoo, että ravintolan töitä on jaettu niin, että Jaakko tekee hänen osaamiseensa sopivia töitä yhdessä työparin kanssa tehotiiminä. ”Osaaminen ja onnistuminen edellä” on Mian motto johtajana. Perustehtävien tullessa tutuksi Jaakon työnkuva on laajentunut edelleen. Jaakko on ollut tyytyväinen työssään ja tullut ravintolan asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa. Jaakko on työllistynyt omalla osaamisellaan ja positiivisella asenteellaan.

Kaikilla Klubitaloilla saa tukea työllistymiseen. Klubitalolla tuetaan jäseniä omien yksilöllisten polkujen löytymisessä, tavoitteiden asettamisessa ja niitä kohti etenemisessä. Katso videolta, mitä ovat Klubitalojen omat työllisyysohjelmat! Video: Peppi Laine

Tuettu työ

Klubitalojen työhönvalmentajat auttavat jäseniä työllistymisessä avoimille työmarkkinoille. Tuettu työ tarkoittaa palkkatyötä tavallisella työpaikalla. Työntekijä ja työnantaja tekevät työsopimuksen. Työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tuetussa työssä jäsenen tukena on työhönvalmentaja, joka tukee sekä työntekijää että työnantajaa työllistymisen eri vaiheissa. 

Työhönvalmentaja auttaa esim. työnhaussa, työsuhdeneuvotteluissa, työn räätälöinnissä ja työntekijän perehdytyksessä. Työhönvalmentajalta saa tukea työllistymiseen liittyvien erilaisten vaihtoehtojen selvittämisessä ja hakemisessa, esim. työkokeilu, palkkatuki tai työolosuhteiden järjestelytuki. Työhönvalmentajan tuki vastaa työntekijän ja työnantajan tarpeisiin yksilöllisesti.

Siirtymätyö

Siirtymätyö on Klubitalojen oma tuetun työllistymisen muoto. Klubitalo neuvottelee työnantajan kanssa siirtymätyöpaikan, johon Klubitalon jäsen palkataan yleensä 6 – 9 kuukauden mittaiseen työsuhteeseen. Työ on selkeää, perustason osa-aikatyötä, jota tehdään keskimäärin 2 – 4 tuntia päivässä 1 – 5 päivänä viikossa. Työstä maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Klubitalon työvalmentajat huolehtivat työhön perehdytyksestä ja tukevat niin työntekijää kuin työnantajaa työsuhteen keston aikana. Lisäksi Klubitalo järjestää tarvittaessa työsuhteessa olevan jäsenen poissa ollessa tilalle sijaisen eikä siitä aiheudu työnantajalle ylimääräisiä kustannuksia.