Kaikilla Klubitaloilla saa tukea työllistymiseen. Klubitalolla arki pyörii työpainotteisen päivän muodossa, ja arki Klubitalolla pitää yllä työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalisia taitoja.

Klubitalolla tuetaan jäseniä heidän omien yksilöllisten polkujen löytymisessä, tavoitteiden asettamisessa, ja niitä kohti etenemisessä. Klubitalon jäsenet saavat tukea Klubitalolta työkokeilu- ja työharjoittelupaikkojen löytämiseen ja tuetun työn tai itsenäisen työn löytämiseen. Klubitalolla hiotaan työelämätaitoja: ansioluettelon ja työhakemusten tekemistä, työhaastatteluihin valmistautumista ja työpaikalla toimimista.

Klubitalolla ei välitetä siitä oletko esim. sairaseläkkeellä tai työkyvyttömyyseläkkeellä. Jos sinulla on siitä huolimatta kiinnostusta palata työelämään tai kokeilla työssäjaksamistasi tai työelämätaitoja, voit tulla mukaan toimintaan Klubitalolle!