Klubitalon perustamiseen on monta eri väylää. Ensimmäiseksi Klubitalon taustaorganisaation on neuvoteltava aiesopimus kunnan kanssa Klubitalon perustamisesta ja rahoituksesta.

Kunnat ja STEA rahoittavat Klubitaloja noin 50/50 osuuksin. Kunnan rahoitusosuus voi olla kumppanuussopimuspohjainen tai järjestöavustus taustaorganisaation (esim. mielenterveysyhdistys) on neuvoteltava ja tehtävä kunnan kanssa aiesopimus Klubitalon perustamisesta ja rahoituksesta ennen kuin STEA:n rahoitusta voi hakea. Kunnan sitoumuksen tulee olla kirjallinen 3-vuotisen Klubitalon käynnistyshankkeen ja toiminnan vakiinnuttamisen jälkeiseen rahoittamiseen.

Kumppani kunnan puolelta voi olla esimerkiksi:

  • Aikuissosiaalityö
  • Hyvinvointipalvelut
  • Työllisyyspalvelut
  • Perusturva

Kartoita taustat

Ennen hakemuksen STEA:lle jättämistä tulee tutkia rajapintoja, tehdä taustakartoitusta ja tuottaa taustadataa: millaista toimintaa (esim. muuta STEA-rahoitteista) alueella jo järjestetään, miten toiminta eroaa klubitalotoiminnasta ja miten se suhteutuu kunnan omiin palveluihin. Myös muiden toimijoiden kanssa kannattaa tehdä aiesopimuksia (esim. muiden järjestöjen) ennen kuin hakemus jätetään. STEA:n hakemuksen jättöpäivä on vuosittain toukokuun lopussa. STEA:lta on mahdollisuus hakea lisäksi B-investointiavustusta esim. ICT-laitteiden ja muiden koneiden ja kalusteiden hankintaan.