Tältä sivulta löydät klubitalotoimintaan liittyviä tutkimuksia ja raportteja.

Vuorovaikutusta tutkiva Vois-tutkimushanke

Vois-tutkimushankkeessa aineistona on käytetty Klubitalolla videoituja vuorovaikutustilanteita. Tutkimushankkeessa selvitetään voimaantumisen kokemusta vuorovaikutuksessa, sosiaalisen osallisuuden mahdollisuuksia, yhteiseen päätöksentekoon osallistumista sekä työllistymisen sosiaalisia esteitä. Vois-tutkimushanketta rahoittaa Suomen akatemia.

Vois-tutkimushankkeessa on kirjoitettu kaksi artikkelia sekä Suomen Klubitalot ry:n blogiin kolme blogipostausta.

Valkeapää, T., Tanaka, K., Lindholm, C., Weiste, E., & Stevanovic, M. (2018). Interaction, Ideology, and Practice in Mental Health Rehabilitation. Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, 1-15.

Stevanovic, M. Valkeapää, T. Weiste, E. & Lindholm, C. (2018). Osallisuus ja yhteinen päätöksenteko mielenterveyskuntoutuksessa. Psykologia 53, 392-409.

Mieleni minun tekevi

Klubitalotoiminnan moninaisuus käy ilmi Suomen Klubitalot ry:n puheenjohtajan Esko Hännisen toimittamasta (2016) laajasta klubitalotoiminnan käsikirjasta Mieleni minun tekevi. Käsikirjassa käydään läpi kaikki mitä koskaan voit kuvitella haluavasi tietää klubitalotoiminnasta! Lataa Mieleni minun tekevi täältä:

Mielenterveyskuntoutujien Klubitalot -raportti

Mielenterveyskuntoutujien Klubitalot -yhteisön tukea ja yksilöllistä kuntoutumista on laaja raportti suomalaisesta klubitalotoiminnasta vuodelta 2009. Sen ovat kirjoittaneet tutkijat Hietala, Hujanen, Härkäpää ja Reuter. Raportti on tähän mennessä laajin suomalaista klubitalotoimintaa tarkasteleva raportti, jossa kuvataan klubitalotoiminnan vaikuttavuutta. Löydät raportin täältä:

Muita artikkeleita:

Colleen McKay, Katie L. Nugent, Matthew Johnsen, William W. Eaton, Charles W. Lidz. (2018) A Systematic Review of Evidence for the Clubhouse Model of Psychosocial Rehabilitation