Tältä sivulta löydät klubitalotoimintaan liittyviä tutkimuksia ja raportteja.

Yhdessä toipumisen tukena mielenterveystyössä : Toipumisorientaation toimintamallit ja niiden implementaatio

Martin, Marjatta, Nordling, Esa, Soronen, Kari, Savelius-Koski, Eija (toim.)
THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, työpaperi : 2021_02.21. 2021

Vuorovaikutusta tutkiva Vois-tutkimushanke

Vois-tutkimushankkeessa aineistona on käytetty Klubitalolla videoituja vuorovaikutustilanteita. Tutkimushankkeessa selvitetään voimaantumisen kokemusta vuorovaikutuksessa, sosiaalisen osallisuuden mahdollisuuksia, yhteiseen päätöksentekoon osallistumista sekä työllistymisen sosiaalisia esteitä. Vois-tutkimushanketta rahoittaa Suomen akatemia.

Vois-tutkimushankkeessa on kirjoitettu useita artikkelia sekä Suomen Klubitalot ry:n blogiin blogipostauksia.

Vois -tutkimushankkeen loppuraportti: Ostrovskij, T., Paananen, J., Nevalainen, H., Stevanovic, M., Weiste E., Niska M., Valkeapää T., Lindholm C. Mitä kuuluu Klubitalo? Sosiaalinen osallisuus, vuorovaikutus ja mielenterveysongelmat -tutkimushanke.

Weiste, E., Lindholm, C., Stevanovic, M. & Valkeapää, T. (2021). Osallistumisen haasteet: Tutkimuskohteena vuorovaikutus mielenterveyskuntoutuksessa. Teoksessa Kohtaamisia kentällä: Soveltava keskusteluntutkimus ammatillisissa ympäristöissä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1471. Nissi, R., Simonen, M. & Lehtinen E. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 58–89.

Weiste, E., Lindholm, C., Valkeapää, T. & Stevanovic, M. (2021). Interactional use of compliments in mental health rehabilitation. Journal of Pragmatics, 177, 224–236. DOI: 10.1016/j.pragma.2021.02.019

Koskinen E., Tuhkanen, S., Järvensivu, M., Savander, E., Valkeapää, T., Valkia, K., Weiste, E. & Stevanovic, M. (2021). The Psychophysiological Experience of Solving Moral Dilemmas Together: An Interdisciplinary Comparison Between Participants With and Without Depression. Front. Commun. 6:625968, 1–16.

Stevanovic, M., Tuhkanen, S., Järvensivu, M., Koskinen, E., Savander, E. & Valkia, K. (2021). Physiological Responses to Proposals During Dyadic Decision-Making Conversations. PLoS ONE 16(1) : e0244929, 1–20.

Stevanovic, M., Lehtinen, E., Lindholm, C., Nissi, R., Valkeapää, T. & Weiste, E. (2020). Vuorovaikutus, osallistuminen ja tekstin yhteinen tuottaminen. Tapaustutkimus valmennusryhmäkeskusteluista. Aikuiskasvatus, 40(3), 212–231.

Paananen, J., Lindholm, C., Stevanovic, M. & Weiste, E. (2020). Tensions and Paradoxes of Stigma: Discussing Stigma in Mental Health Rehabilitation. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 16.

Weiste, E., Stevanovic, M. & Lindholm, C. (2020). Introduction: Social Inclusion as an Interactional Phenomenon. Teoksessa Joint Decision Making in Mental Health: An Interactional Approach. Lindholm, C., Stevanovic, M. & Weiste, E. (toim.). Cham: Palgrave Macmillan, s. 1–41.

Stevanovic, M., Valkeapää, T., Weiste, E. & Lindholm, C. (2020). Promoting Client Participation and Constructing Decisions in Mental Health Rehabilitation Meetings. Teoksessa Joint Decision Making in Mental Health: An Interactional Approach. Lindholm, C., Stevanovic, M. & Weiste, E. (toim.). Cham: Palgrave Macmillan, s. 43–68.

Valkeapää, T., Stevanovic, M., Weiste, E. & Lindholm, C. (2020). Standards of Interaction in Mental Health Rehabilitation: The Case of “Consensus-Based” Decisions. Teoksessa Joint Decision Making in Mental Health: An Interactional Approach. Lindholm, C., Stevanovic, M. & Weiste, E. (toim.). Cham: Palgrave Macmillan, s. 275–303.

Stevanovic, M., Lindholm, C., Valkeapää, T., Valkia, K. & Weiste, E. (2020). Taking a Proposal Seriously: Orientations to Agenda and Agency in Support Workers’ Responses to Client Proposals. Teoksessa Joint Decision Making in Mental Health: An Interactional Approach. Lindholm, C., Stevanovic, M. & Weiste, E. (toim.). Cham: Palgrave Macmillan, s. 141–164.
Lindholm, C., Stevanovic, M., Valkeapää, T. & Weiste, E. (2020).

Writing: A Versatile Resource in the Treatment of the Clients’ Proposals. Teoksessa Joint Decision Making in Mental Health: An Interactional Approach. Lindholm, C., Stevanovic, M. & Weiste, E. (toim.). Cham: Palgrave Macmillan, s. 187–210.

Paananen, J., Lindholm, C., Stevanovic, M., Valkeapää, T. & Weiste, E. (2020). “What Do You Think?” Interactional Boundary-Making Between “You” and “Us” as a Resource to Elicit Client Participation. Teoksessa Joint Decision Making in Mental Health: An Interactional Approach. Lindholm, C., Stevanovic, M. & Weiste, E. (toim.). Cham: Palgrave Macmillan, s. 211–234.

Stevanovic, M., Valkeapää, T., Weiste, E. & Lindholm, C. (2020). Joint decision making in a mental health rehabilitation community: the impact of support workers’ proposal design on client responsiveness. Counselling Psychology Quarterly.

Valkeapää, T., Tanaka, K., Lindholm, C., Weiste, E., & Stevanovic, M. (2018). Interaction, Ideology, and Practice in Mental Health Rehabilitation. Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, 1-15.

Stevanovic, M. Valkeapää, T. Weiste, E. & Lindholm, C. (2018). Osallisuus ja yhteinen päätöksenteko mielenterveyskuntoutuksessa. Psykologia 53, 392-409.

Mieleni minun tekevi

Klubitalotoiminnan moninaisuus käy ilmi Suomen Klubitalot ry:n puheenjohtajan Esko Hännisen toimittamasta (2016) laajasta klubitalotoiminnan käsikirjasta Mieleni minun tekevi. Käsikirjassa käydään läpi kaikki mitä koskaan voit kuvitella haluavasi tietää klubitalotoiminnasta! Lataa Mieleni minun tekevi täältä:

Mielenterveyskuntoutujien Klubitalot -raportti

Mielenterveyskuntoutujien Klubitalot -yhteisön tukea ja yksilöllistä kuntoutumista on laaja raportti suomalaisesta klubitalotoiminnasta vuodelta 2009. Sen ovat kirjoittaneet tutkijat Hietala, Hujanen, Härkäpää ja Reuter. Raportti on tähän mennessä laajin suomalaista klubitalotoimintaa tarkasteleva raportti, jossa kuvataan klubitalotoiminnan vaikuttavuutta. Löydät raportin täältä:

Muita artikkeleita:

Ylitalo, Sami. 2022. Mielenterveyskuntoutujien Klubitalolla ihminen nähdään kokonaisena. Teoksessa: Hietala, Outi ja Kopakkala, Aku (toim.) Viisi vuodenaikaa. Psykoosista kuntoutumisen kokemuksia ja mahdollisuuksia. Helsinki: Basam Books.

Colleen McKay, Katie L. Nugent, Matthew Johnsen, William W. Eaton, Charles W. Lidz. 2018. A Systematic Review of Evidence for the Clubhouse Model of Psychosocial Rehabilitation