Kaikilla Klubitaloilla tuetaan opinnoissa ja opintoihin hakemiseen yksilöllisesti. Yksi Klubitalon tärkeimmistä valteista opiskelussakin on vertaistuki.

Kaikilla Klubitaloilla tuetaan opinnoissa ja opintoihin hakemisessa yksilöllisesti. Katso videolta, mistä Klubitalojen opintovalmennus muodostuu! Video: Peppi Laine

Klubitalolla opintojen tukeen liittyy välittäminen ja kuunteleminen, ja tukena olo silloin, kun opiskelijan omat voimat eivät riitä. Klubitalo auttaa opintojen jäsentämisestä, tarvittaessa opintojen räätälöinnissä yhteistyössä oppilaitoksen kanssa sekä opiskelutekniikoiden ja ajansuunnittelun harjoittelussa. Kaikilla Klubitaloilla tuetaan opinnoissa. Joillakin Klubitaloilla opintojen tukeen on palkattu erikseen opintovalmentaja.

Yksi Klubitalon tärkeimmistä valteista opiskelussakin on vertaistuki. Mitään ei tarvitse tehdä yksin. Klubitalon opiskelevat jäsenet voivat tavata toisiaan opiskelijaryhmissä. Ryhmissä vaihdetaan kuulumisia, ja käsitellään yhdessä valittuja opiskeluun liittyviä aiheita. Niitä voivat olla esim. aikataulutus, viivyttely, muisti-, luku- ja oppimisstrategiat, stressi, vuorovaikutustilanteet sekä yksinäisyys. Klubitalolla opiskelija voi myös tehdä koulutehtäviä, jolloin tuki on lähellä.

Klubitalot tekevät oppilaitosyhteistyötä. Oppilaitosyhteistyötä on kaikilla koulutusasteilla peruskoulusta yliopistoihin. Klubitalojen työntekijät tulevat tarvittaessa oppilaitoksiin opiskelevan jäsenen kanssa pohtimaan opintojen etenemistä esim. opinto-ohjaajan kanssa ja miettimään minkälaisilla tukikeinoilla opiskelija voisi saada opintonsa suoritettua loppuun asti.

Klubitalo on joustava ympäristö opiskeluun. Klubitalo pystyy tarjoamaan lähes mitä vain erityisjärjestelyjä mitä opiskelija tarvitsee. Esimerkiksi näyttöjen suorittaminen onnistuu Klubitalolla. Klubitalon työntekijät auttavat opiskelijaa ammatinvalintaan liittyvissä päätöksissä. Tarvittaessa opiskelijaa voidaan auttaa vaihtamaan opiskelualaa tai tekemään päätös opintojen tauolle laittamisesta. Jos opiskelija päättää laittaa opinnot tauolle, Klubitalolla autetaan järjestämään elämää päätöksen jälkeen tukemalla esimerkiksi etuuksien hakemisessa.