Osallistuminen työelämään on tärkeä osa kuntoutumista. Kuntoutujan työllistäminen tarjoaa työnantajalle mahdollisuuden toteuttaa yhteiskuntavastuuta konkreettisella tavalla.

Klubitaloilla on todella monen eri alan osaajia ja Klubitaloilla erilaisia malleja, joilla tukea jäseniä työjakson aikana. Katso lisää videolta! Video: Peppi Laine

Siirtymätyö

Klubitalot  etsivät jäsenille osa-aikaisia työpaikkoja avoimilta työmarkkinoilta. Työ on yleensä suoritustason työtä, joka on helppo oppia. Työntekijä tekee työnantajan kanssa määräaikaisen työsopimuksen ja työstä maksetaan normaali työehtosopimuksen mukainen palkka. Klubitalon työvalmentajat vastaavat työhön perehdytyksestä ja antavat jäsenille tukea työjakson aikana. Työvalmentaja myös tarvittaessa paikkaa mahdollisia poissaoloja. Yhden siirtymätyöjakson päättymisen jälkeen työtä jatkaa toinen Klubitalon jäsen. Näin mahdollisimman moni pääsee hyötymään siirtymätyöstä.

Työnteko luo pohjaa itsetunnolle ja elämänhallinnalle. Siirtymätyö auttaa Klubitalon jäseniä saamaan työkokemusta, lisäansioita ja tietoa omasta työkyvystä. Siirtymätyö voi toimia ponnahduslautana takaisin työelämään.

Tuettu työ

Klubitalot etsivät jäsenilleen tuettuja työpaikkoja avoimilta työmarkkinoilta. Työnantaja tekee työntekijän kanssa työsopimuksen, ja tuetusta työstä maksetaan jäsenelle työehtosopimuksen mukainen palkka. Klubitalojen työhönvalmentajat tukevat jäsentä työn aikana ja auttavat tehtävään perehtymisessä. Tuetussa työssä Klubitalon työhönvalmentajat eivät paikkaa mahdollisia poissaoloja. Työhönvalmentajat tukevat sekä työntekijää että työnantajaa tarpeen mukaan.

Kun haluat palkata Klubitalon jäsenen

Ota yhteyttä oman alueesi Klubitaloon. Klubitalo hoitaa tarvittavat sopimukset kuntoon kanssasi.