Klubitaloverkostomme toimintaa ohjaa talojen kanssa yhdessä mallinnettu klubitalostrategia. Klubitalostrategia on yhteinen punainen lanka yli taustaorganisaatiorajojen.

Strategialla määritellään, mihin jokainen verkostomme Klubitalo sitoutuu omassa toiminnassaan ja tuetaan yhteistä laatutyötä. Strategia on luotu myös helpottamaan uuden Klubitalon perustamista. Määriteltyjen vision, mission ja arvolupauksen lisäksi klubitalostrategiaan pohjaa myös Klubitalojen Laatuopas, joka julkaistiin helmikuussa 2022.

Klubitalovisio 2023

  • Klubitalot ja SK ry ovat arvostettuja kumppaneita ja edelläkävijöitä mielenterveys-, työllistymis- ja koulutuskentillä.
  • Klubitalomalli lunastaa sidosryhmien sille asettamat odotukset ja pystyy toiminnan laadukkuuden ja jatkuvan kehittämisen avulla levittäytymään ja laajentamaan toimintaansa.
  • Niin asiantuntijat, päättäjät kuin kansalaisetkin tuntevat klubitalotoiminnan vaikutukset työllistymiseen, opiskeluihin ja yksilön hyvinvointiin.

Klubitalomissio ja arvolupaus

Klubitalomissio: Jokaisella on oikeus toteuttaa itseään omien kykyjensä ja vointinsa mukaisesti yhdenvertaisena ja arvostettuna yhteiskunnan jäsenenä.

Arvolupaus: Toipumista edistävää toimintaa: Klubitaloyhteisö tukee yksilön hyvinvointia, luo yhdenvertaisen, tavoitteellisen osallistumisen mahdollisuuksia ja tarjoaa tukea opintoihin ja työelämään.

Missio ja arvolupaus käytännössä

Toipumisorientaatioajattelu on Klubitalojen arvomaailmaa lähellä. Nämä videot selventävät, miksi mielestämme mielenterveydestä tulisi puhua osana ihmisen kokonaisterveyttä ja keskittyä diagnoosien sijaan vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin. Toipumista tapahtuu siellä, missä voi kokea toivoa ja osallisuutta.

Ei terveyttä ilman mielenterveyttä

Miksi mielenterveydestä tulisi puhua osana ihmisen kokonaisterveyttä? Katso video ja lue lisää aiheesta täältä.
Video: Peppi Laine.

Mitä on toipumisorientaatio?

Onko toipumisorientaatioajattelu jotakin uutta? Vai onko ihmisen näkeminen kokonaisuutena, ei vain diagnoosina tai tapausesimerkkinä, sittenkin jo itsestäänselvyys? Mikä merkitys elämän merkityksellisyyden kokemuksella on toipumiselle? Se selviää tästä videosta! Lue täältä laajempi blogikirjoitus samasta aiheesta.
Video: Peppi Laine