Klubitaloverkostomme toimintaa ohjaa talojen kanssa yhdessä mallinnettu klubitalostrategia, joka on myös kokonaisstrategiamme perusta. Klubitalostrategia on yhteinen punainen lanka yli taustaorganisaatiorajojen.

Strategialla määritellään, mihin jokainen verkostomme Klubitalo sitoutuu omassa toiminnassaan ja tuetaan yhteistä laatutyötä. Strategia on luotu myös helpottamaan uuden Klubitalon perustamista. Määriteltyjen vision, mission ja arvolupauksen lisäksi klubitalostrategiaan pohjaa myös Klubitalojen Laatuopas, joka julkaistiin helmikuussa 2022. Kokonaisstrategiaamme on päivitetty syyskuussa 2023, jolloin mukaan liitettiin myös kansainvälistymisstrategia.

Klubitalovisio 2028

  • Jäsentaso: Entistä useampi hyötyy Klubitalojen tuesta omalla toipumisen, työllistymisen ja/tai opintojen polullaan
  • Aluetaso: Klubitalot ja SK ry ovat arvostettuja kumppaneita mielenterveys-, työllistymis- ja koulutuskentillä. Niin asiantuntijat, päättäjät kuin kansalaisetkin tuntevat klubitalotoiminnan vaikutukset työllistymiseen, opiskeluihin ja yksilön hyvinvointiin.
  • Valtakunnallinen taso: SK ry on elinvoimaisen valtakunnallinen klubitaloverkoston mahdollistaja, joka ketterästi reagoi yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Klubitalot ja SK ry ovat edelläkävijöitä toiminnan vaikutusten todentamisessa, tiedolla johtamisessa ja jatkuvassa kehittämisessä, mikä auttaa toiminnan laajentumisessa.

Klubitalomissio ja arvolupaus

Klubitalomissio:

Jokaisella on oikeus toteuttaa itseään omien kykyjensä ja vointinsa mukaisesti yhdenvertaisena ja arvostettuna yhteiskunnan jäsenenä.

Suomen Klubitalot ry:n tehtävä on tukea Klubitaloja, vahvistaa niiden osaamista ja sitä kautta edistää Klubitalojen jäsenten osallisuutta, hyvinvointia sekä työllistymis- ja opintovalmiuksia.

Arvolupaus:

Klubitalon tuella tavoitteita kohti: Klubitaloyhteisö tukee hyvinvointia, luo mahdollisuuksia ja tarjoaa tukea opintoihin ja työelämään.

Suomen Klubitalot ry koordinoi suomalaisten Klubitalojen verkostoa ja tukee arvolupauksen toteutumista jäsen-, klubitalo- ja valtakunnallisella tasolla.

Missio ja arvolupaus käytännössä

Toipumisorientaatioajattelu on Klubitalojen arvomaailmaa lähellä. Nämä videot selventävät, miksi mielestämme mielenterveydestä tulisi puhua osana ihmisen kokonaisterveyttä ja keskittyä diagnoosien sijaan vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin. Toipumista tapahtuu siellä, missä voi kokea toivoa ja osallisuutta.

Ei terveyttä ilman mielenterveyttä

Miksi mielenterveydestä tulisi puhua osana ihmisen kokonaisterveyttä? Katso video ja lue lisää aiheesta täältä.
Video: Peppi Laine.

Mitä on toipumisorientaatio?

Onko toipumisorientaatioajattelu jotakin uutta? Vai onko ihmisen näkeminen kokonaisuutena, ei vain diagnoosina tai tapausesimerkkinä, sittenkin jo itsestäänselvyys? Mikä merkitys elämän merkityksellisyyden kokemuksella on toipumiselle? Se selviää tästä videosta! Lue täältä laajempi blogikirjoitus samasta aiheesta.
Video: Peppi Laine

Kansainvälistymisstrategia

Jäsentason kansainvälistymistavoite:

  • Kansainvälinen vertaisoppiminen mahdollistuu entistä useammalle jäsenelle
  • Jäsenten osaaminen ja itsetunto kasvavat kansainvälisten mahdollisuuksien ansiosta

Aluetason kansainvälistymistavoite:

  • Kansainväliset mahdollisuudet ja verkostot vahvistavat suomalaisen klubitaloverkoston osaamista, rikastuttavat toimintaa ja auttavat Klubitaloja kehittämään omaa toimintaansa

Valtakunnallinen kansainvälistymistavoite:

  • Suomalaisen klubitaloverkoston näkyvyys ja aktiivinen toimijuus kansainvälisissä verkostoissa kasvaa
  • Suomalaisen klubitaloverkoston pitkäjänteinen kehittäminen ja verkostoituminen kansainvälisen klubitalomallin mukaisesti mahdollistuu

Tutustu koko kansainvälistymisstrategiaamme.