Klubitalotoiminta on monipuolista ja klubitalotoiminnasta on tehty paljon erilaisia opinnäytetöitä ympäri Suomea. Tälle sivulle on koostettu verkostomme Klubitaloja käsitteleviä opinnäytetöitä ja pro gradu -tutkielmia viimeisten 10 vuoden ajalta.

Toiminnan vaikutuksia

Investoidun pääoman sosiaalinen tuotto mielenterveyskuntoutujien Klubitaloilla

Ylitalo, Sami 2022. Pro gradu. Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

”Tää on mun paikka.” : Suvimäen Klubitalo ja sen merkitys jäsenilleen jokapäiväisessä elämässä

Hyttinen, Katja 2021. Pro gradu, etnologian ja antropologian maisterintutkielma. Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto

Suomen Klubitalojen toiminnan hyödyt jäsenten näkökulmasta

Pitkänen, Juuso; Vaccariello Sini, 2017. Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia Tikkurilan Klubitalon palveluista

Lehtonen Sari 2016. Laurea ammattikorkeakoulu

Lahden Klubitalo, vuoden 2015 asiakastyytyväisyyskyselyn raportointi

Lehtinen, Sini; Laakkonen, Riikka 2016. Lahden ammattikorkeakoulu

Jäseneltä jäsenelle : Yhteisön vuorovaikutuksen voima Näsinkulman Klubitalolla

Kaitainen, Milja; Willman, Heli 2013. Tampereen ammattikorkeakoulu

Toiminnan kehittäminen

Nuorten palveluohjaus mielenterveyden haasteissa : palvelukartta salolaisille nuorille, joilla haasteita mielenterveyden kanssa

Lieskivi, Satu 2022. Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen, Turun Ammattikorkeakoulu

Valmentava johtaminen Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:ssä

Kivikoski, Tanja 2021. LAB-ammattikorkeakoulu

Osallisuutta kehittämässä Itä-Helsingin Klubitalolla

Arilahti, Sanni 2016. Laurea-ammattikorkeakoulu

Toipumisen arvioinnin kehittäminen mielenterveyskuntoutujien Klubitaloilla

Sedergren, Reetta; Rinkinen, Sanna 2020. LAB-ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu

Klubitalojen jäsenten työllistyminen

Klubitalojen työmalleja

Työpainotteinen päivä: Tuusulanjärven Klubitalo jäsenten arjessa

Paloheimo, Katriina 2020. Hämeen ammattikorkeakoulu

Mielenterveyskuntoutujien hyvinvoinnin edistäminen ryhmätoiminnan ja vertaistuen avulla

Jokela, Nina 2019. Humak: Humanistinen ammattikorkeakoulu

Etsivän työn malli Lahden Klubitalolle

Lehtimäki, Inkeri; Kataja, Veera 2016. Lahden ammattikorkeakoulu

Kummitoiminnan käynnistäminen Nuorten Ystävien klubitaloilla

Ollikainen, Anne; Niemelä, Jussi 2016. Lapin ammattikorkeakoulu

Digiosaaminen ja -osallisuus

Klubitalot ja verkostot

Kokemusasiantuntijoiden kokemuksia saamastaan tuesta ja arvostuksesta mielenterveystyössä

Klooti, Satu; Vettenranta, Iida 2019. Satakunnan ammattikorkeakoulu

Tikkurilan Klubitalon mielenterveyskuntoutujien kokemuksia perheen merkityksestä osana kuntoutusprosessia

Seppälä, Saara; Taskin, Linda; Toivonen, Annika, 2016, Laurea-ammattikorkeakoulu

Hyvinvoinnin, luonnon ja kulttuurin merkitys klubitalotoiminnassa

Eläinavusteista toimintaa
Klubitaloilla

Yrjölä, Anne, 2017, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muita teemoja

Roolit mielenterveyskuntoutuksessa
Salon Klubitalon jäsenten näkemyksiä

Rantanen, Liina 2013. Pro gradu, sosiaalipolitiikka, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto