Klubitalotoiminta on monipuolista ja klubitalotoiminnasta on tehty paljon erilaisia opinnäytetöitä. Tältä sivulta löydät tietoa mm. jäsenten ja sidosryhmien kokemuksista klubitalotoiminnasta, työllistymisen tuesta ja erilaisista Klubitalon kulttuuritoiminnoista.

Jäsenten kokemuksia klubitalotoiminnasta

Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia Tikkurilan Klubitalon palveluista

Lehtonen Sari, 2016, Laurea ammattikorkeakoulu

Jäseneltä jäsenelle : Yhteisön vuorovaikutuksen voima Näsinkulman Klubitalolla

Kaitainen, Milja; Willman, Heli, 2013
Tampereen ammattikorkeakoulu

Voimavaroja työllistymiseen

Kuntoutujien kokemuksia työllistymishankkeesta : Suvimäen klubitalolla

Korhonen, Susanna, 2014, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Sidosryhmien näkemyksiä klubitalotoiminnasta

Iloa liikunnasta, luonnosta ja kulttuurista

Eläinavusteista toimintaa
Klubitaloilla

Yrjölä, Anne, 2017, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Opintojen tukeminen ja nuoret Klubitaloilla

Muita teemoja

Roolit mielenterveyskuntoutuksessa
Salon Klubitalon jäsenten näkemyksiä

Rantanen, Liina, 2013
pro gradu, sosiaalipolitiikka, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto

Toipumisen arvioinnin kehittäminen mielenterveyskuntoutujien Klubitaloilla

Sedergren, Reetta; Rinkinen, Sanna, 2020
LAB-ammattikorkeakoulu
Laurea ammattikorkeakoulu

Tikkurilan Klubitalon mielenterveyskuntoutujien kokemuksia perheen merkityksestä osana kuntoutusprosessia

Seppälä, Saara; Taskin, Linda; Toivonen, Annika, 2016, Laurea-ammattikorkeakoulu

Etsivän työn malli Lahden Klubitalolle

Lehtimäki, Inkeri; Kataja, Veera, 2016,
Lahden ammattikorkeakoulu

Kummitoiminnan käynnistäminen Nuorten Ystävien klubitaloilla

Ollikainen, Anne; Niemelä, Jussi, 2016
Lapin ammattikorkeakoulu