Klubitalotoiminta on monipuolista ja klubitalotoiminnasta on tehty paljon erilaisia opinnäytetöitä ympäri Suomea. Tälle sivulle on koostettu verkostomme Klubitaloja käsitteleviä opinnäytetöitä ja pro gradu -tutkielmia viimeisten 10 vuoden ajalta.

Toiminnan vaikutuksia

Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia Tikkurilan Klubitalon palveluista

Lehtonen Sari 2016. Laurea ammattikorkeakoulu

Lahden Klubitalo, vuoden 2015 asiakastyytyväisyyskyselyn raportointi

Lehtinen, Sini; Laakkonen, Riikka 2016. Lahden ammattikorkeakoulu

Jäseneltä jäsenelle : Yhteisön vuorovaikutuksen voima Näsinkulman Klubitalolla

Kaitainen, Milja; Willman, Heli 2013. Tampereen ammattikorkeakoulu

Toiminnan kehittäminen

Valmentava johtaminen Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:ssä

Kivikoski, Tanja 2021. LAB-ammattikorkeakoulu

Osallisuutta kehittämässä Itä-Helsingin Klubitalolla

Arilahti, Sanni 2016. Laurea-ammattikorkeakoulu

Toipumisen arvioinnin kehittäminen mielenterveyskuntoutujien Klubitaloilla

Sedergren, Reetta; Rinkinen, Sanna 2020. LAB-ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu

Klubitalojen jäsenten työllistyminen

Klubitalojen työmalleja

Työpainotteinen päivä: Tuusulanjärven Klubitalo jäsenten arjessa

Paloheimo, Katriina 2020. Hämeen ammattikorkeakoulu

Mielenterveyskuntoutujien hyvinvoinnin edistäminen ryhmätoiminnan ja vertaistuen avulla

Jokela, Nina 2019. Humak: Humanistinen ammattikorkeakoulu

Etsivän työn malli Lahden Klubitalolle

Lehtimäki, Inkeri; Kataja, Veera 2016. Lahden ammattikorkeakoulu

Kummitoiminnan käynnistäminen Nuorten Ystävien klubitaloilla

Ollikainen, Anne; Niemelä, Jussi 2016. Lapin ammattikorkeakoulu

Digiosaaminen ja -osallisuus

Klubitalot ja verkostot

Kokemusasiantuntijoiden kokemuksia saamastaan tuesta ja arvostuksesta mielenterveystyössä

Klooti, Satu; Vettenranta, Iida 2019. Satakunnan ammattikorkeakoulu

Tikkurilan Klubitalon mielenterveyskuntoutujien kokemuksia perheen merkityksestä osana kuntoutusprosessia

Seppälä, Saara; Taskin, Linda; Toivonen, Annika, 2016, Laurea-ammattikorkeakoulu

Hyvinvoinnin, luonnon ja kulttuurin merkitys klubitalotoiminnassa

Eläinavusteista toimintaa
Klubitaloilla

Yrjölä, Anne, 2017, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muita teemoja

Roolit mielenterveyskuntoutuksessa
Salon Klubitalon jäsenten näkemyksiä

Rantanen, Liina 2013. Pro gradu, sosiaalipolitiikka, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto