Tänne koostetaan syksyn 2022 aikana Suomen Klubitalot ry:n OSSI-yhteistutkimushankkeen tuloksia.

Klubitalot mielenterveyskuntoutujien työllistymisen tukena

Kun Klubitalojen jäsenet alkavat miettiä työhön paluuta tai työllistymistä, yksi keskeinen siihen rohkaiseva asia on kokemus arvostetuksi tulemisesta Klubitalossa. Kun ehkä pitkäänkin työelämän ulkopuolella ollut ihminen saa arvostusta ja voi kokea olevansa arvokas yhteisön jäsen, on helpompi alkaa luottaa itseensä ja omiin kykyihinsä myös työelämässä. Tämä tuli esiin Outi Hietalan ja Sami Ylitalon Kuntoutus-lehdessä ilmestyneessä artikkelissa, joka perustuu parhaillaan käynnissä olevan Suomen Klubitalot ry:n OSSI-yhteistutkimuksen toteuttamaan jäsenkyselyyn.

Hietala, Outi & Ylitalo, Sami (2021). Kuntoutus Vol. 44 Nro 4.