Suomen Klubitalot ry. pyrkii takaamaan suomenklubitalot.fi saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkosivustoa suomenklubitalot.fi.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Suomenklubitalot.fi täyttää WCAG 2.1 -ohjeistuksen A, AA ja AAA-vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset tai vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

  1. Kohtuuton rasite
    1. Testimonials-sliderin button-elementit ovat tyhjiä (1.1.1, 2.4.4). Sliderissa käytetyn lisäosan on luonut kolmas osapuoli, ja sen muokkaaminen tai uuteen vaihtaminen aiheuttaisi yhdistykselle kohtuuttoman määrän työtä.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Seloste on laadittu 16.9.2019.

Selosteen tiedot perustuvat Suomen Klubitalot ry:n itsearvioon, sekä Web-veistämö Oy:n ulkopuoliseen asiantuntija-arvioon.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 25.9.2019.

Palaute ja yhteystiedot

Saavutettavuuspalautetta voi antaa Suomen Klubitalot ry:n saavutettavuuspalautteiden käsittelystä vastaavalle kehitysjohtaja Peppi Laineelle: peppi.laine@suomenklubitalot.fi 

Täytäntöönpanomenettely

Selvityspyynnön tai -kantelun tekemistä varten pyydämme olemaan yhteydessä AVIin. saavutettavuus@avi.fi