Klubitalokoulutus on Klubitalon toimintaperiaatteisiin perehdyttävää koulutusta. Se on tarkoitettu Klubitalon jäsenille, henkilökunnalle ja hallinnolle.

Klubitalokoulutusta järjestää Cluhouse Internationalin hyväksymät koulutuskeskukset, joita on yhteensä 12. Niistä kolme sijatsee Euroopassa: Helsingissä, Oslossa ja Lontoossa. Helsingin Klubitalo järjestää yleensä yhden kahden viikon koulutuksen vuodessa.

Kahden viikon koulutuksen tavoitteita ovat:

  • Ymmärtää työpainotteisen päivän merkitys kuntoutuksessa
  • Pystyä soveltamaan klubitalomallin periaatteita
  • Oivaltaa akkreditoinnin merkitys Klubitalon kehittämisessä
  • Kiinnostua kehittämään oman Klubitalon toimintaa ja saada kehittämisideoita
  • Nähdä siirtymätyön ja yleensäkin työllistymisen merkitys jäsenelle
  • Auttaa ymmärtämään Klubitalon päätöksentekokulttuuria ja hallintoa

Tavoitteisiin päästään:

  • Osallistumalla eri yksiköiden työpainotteiseen päivään
  • Käymällä päivittäin pienryhmäkeskusteluja
  • Paneutumalla kunkin Klubitalon kehittämissuunnitelmaan (Action Plan)

Helsingin Klubitalo järjestää myös yhteisökoulutusta. Yhteisökoulutuksessa koulutuskeskuksen kouluttajat menevät itse paikan päälle Klubitalolle. Se on koko yhteisön klubitalomalliin perehdyttävää koulutusta. Se on tarkoitettu erityisesti uusille Klubitaloille. Yhteisökoulutuksesta voit lukea lisää täältä.

Klubitalokoulutus on maksullista. Hinta riippuu osallistujamäärästä. Lisätietoja koulutuksesta saat Helsingin Klubitalolta: trainingcenter@eskot.org / puh. 09 7288 550