Kaikki Klubitalot ympäri maailman noudattavat standardeja eli laatusuosituksia. Niiden lisäksi suomalainen klubitaloverkosto hyödyntää laatutyössään tiedolla johtamista.

Mitä on klubitaloverkoston yhteinen laatutyö?

  • Laatutyö on laadukasta klubitalotyötä ja sitä miten sitä arvioidaan ja seurataan eri tasoilla yhteismitallisesti

  • Verkoston yhteinen laatutyö koostuu yhteisestä datasta ja klubitalotyön sisällöistä

  • Verkoston laatutyö tekee Klubitalojen seurantaa ja arviointia yhtenäisemmäksi ja läpinäkyvämmäksi

  • Verkoston laatutyössä koostetaan eri klubitalotoimintoja ja hyviä käytäntöjä näkyviin eri talojen hyödynnettäväksi, ja siihen lisätään sisältöjä sitä mukaa, kun tarpeita ilmenee. Tästä muodostuu Laatuopas.

Klubitalojen laatutyössä tarkastellaan toimintaa jäsen-, alue sekä valtakunnallisella tasolla. Kyseessä on jatkuvan arvioinnin ja kehittämisen kehä, jossa toimintaa arvioidaan ja kehitetään tiedolla johtaen, mm. Salesforcen mittaristokojelautoja ja vertaisoppimista hyödyntäen.

Klubitalojen laatutyössä tarkastellaan toimintaa jäsen-, alue sekä valtakunnallisella tasolla. Kyseessä on jatkuvan arvioinnin kehä, jossa toimintaa arvioidaan ja kehitetään tiedolla johtaen, mm. Salesforcen mittaristokojelautoja ja vertaisoppimista hyödyntäen.
Suomalaisen klubitaloverkoston laatutyön mallinnus: Jatkuvan arvioinnin ja kehittämisen kehä. Kuva: Peppi Laine