Suomen Klubitalot ry edustaa suomalaisten Klubitalojen verkostoa. Työmme on vaikuttamista siihen, että Klubitaloilla on mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset.

Kehitämme verkostoamme kansainvälisen klubitalomallin standardeja kunnioittaen, mutta samalla eteenpäin pyrkien. Viemme asioita eteenpäin klubitaloaatteen mukaisesti yhteiskehittämällä. Yksittäisiä Klubitaloja tuemme heidän tarvitsemillaan tavoilla. Järjestämme verkostollemme heidän tarpeidensa mukaista koulutusta. Lue Klubitalo Pönkän kokemuksia yhteisestä kehittämistyöstämme etenkin viestinnän saralla täältä.

Tavoitteemme

Klubitalojen toimintakyky vahvistuu:

  • Klubitalojen osaaminen yhtenäistyy ja voimavarat kasvavat
  • Yhteisoppiminen ja -kehittäminen klubitaloverkoston sisällä lisääntyy

Klubitalojen ja Suomen Klubitalot ry:n työ muuttuu strategisemmaksi:

  • Klubitaloverkostoa yhdistävä laatutyö selkeytyy
  • Klubitalotoiminnan todennettu vaikuttavuus lisääntyy

Klubitalotoiminnan tunnettuus kasvaa:

  • Viestintä muuttuu strategisemmaksi
  • Vaikuttamistyö ja verkostoituminen lisääntyy

Suomen Klubitalot ry tapahtumissa

Käymme säännöllisesti kertomassa klubitalotoiminnasta eri alojen tapahtumissa. Katso alta videokooste vuoden 2018 Mielenterveysmessujen tunnelmista!

Katso videolta fiiliksemme ja lupauksemme ensi vuoden messuille! Kiitos Klubitalot Pönkkä, Fontana, Porvoo, Karhula & Walonkulma ständillä edustamisesta. Video: Peppi Laine.