Suomen Klubitalot ry edustaa suomalaisten Klubitalojen verkostoa. Työmme on vaikuttamista siihen, että Klubitaloilla on mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset.

Kehitämme verkostoamme kansainvälisen klubitalomallin standardeja kunnioittaen, mutta samalla eteenpäin pyrkien. Viemme asioita eteenpäin klubitaloaatteen mukaisesti yhteiskehittämällä. Yksittäisiä Klubitaloja tuemme heidän tarvitsemillaan tavoilla. Järjestämme verkostollemme heidän tarpeidensa mukaista koulutusta. Lue Klubitalo Pönkän kokemuksia yhteisestä kehittämistyöstämme etenkin viestinnän saralla täältä.

Tavoitteemme

Suomen Klubitalot ry:n ja Klubitalojen kuntoutujille luomat osallisuuden mahdollisuudet kehittyvät

  • Jäsentaso: Mahdollisuudet osallistua klubitalotoimintaan yhdenvertaistuvat ja monipuolistuvat
  • Alueellinen taso: Tavoitteellinen yhteistyö eri alojen toimijoiden ja Klubitalojen välillä tehostuu
  • Valtakunnallinen taso: Monialainen yhteistyö Klubitalojen ja Suomen Klubitalot ry:n kanssa tehostuu

Tiedolla johtaminen helpottaa ja selkeyttää klubitalotoiminnan koordinointia, raportointia, arviointia ja kehittämistä

  • Jäsentaso: Jäsenten oman osaamisen tunnistaminen, tavoitteiden muodostaminen ja niiden seuraaminen helpottuvat
  • Alueellinen taso: Klubitalojen toiminnan raportointi, arviointi ja kehittäminen helpottuvat
  • Valtakunnallinen taso: Klubitaloverkostolta kerättävän datan koostaminen,arviointi ja raportointi sekä tarvelähtöinen tukeminen helpottuvat

Suomen Klubitalot ry tapahtumissa

Käymme säännöllisesti kertomassa klubitalotoiminnasta eri alojen tapahtumissa. Katso alta videokooste vuoden 2018 Mielenterveysmessujen tunnelmista!

Katso videolta fiiliksemme ja lupauksemme ensi vuoden messuille! Kiitos Klubitalot Pönkkä, Fontana, Porvoo, Karhula & Walonkulma ständillä edustamisesta. Video: Peppi Laine.