Klubitalotoiminta perustuu työpainotteiseen päivään. Työpainotteisen päivän taustalla on ajatus siitä, että jäsenellä on aina sellaista annettavaa, jota Klubitalolla tehtävien suorittamisessa tarvitaan.

Työpainotteinen päivä Klubitalolla vastaa tavanomaisen työpaikan työpäivän rakennetta työaikoineen ja kahvi- ja lounastaukoineen. Klubitalon jäsenet voivat vapaasti päättää ne tehtävät, joiden tekemiseen he haluavat osallistua ja ne henkilöt, joiden kanssa he haluavat työskennellä. Työpainotteinen päivä tarjoaa jäsenille mielekkäitä työtehtäviä ja mahdollisuuden oman päivä- ja viikkorytmin rakentamiseen ja sosiaalisiin suhteisiin.

Klubitalolla jokaista jäsentä tarvitaan. Klubitalolla työskennellään omien voimavarojen mukaan, itselle mielekkäissä tehtävissä. Klubitalolla on tekemistä kaikille, ja Klubitalo ei toimi ilman jäsenten ja henkilökunnan yhteistä työpanosta. Tervetuloa mukaan työskentelemään yhdessä!