Yhteistutkimushanke on nyt kavereiden kesken Klubitalojen OSSI-hanke. Tutkimusryhmän jäsenet esittäytyvät.

Maaliskuussa alkanut Yhteisöllisestä osallisuudesta yksilöllisiin siirtymiin -hanke on nyt tullut siihen ikään, että sille haluttiin luoda mutkattomampi puhuttelunimi. Tutkimusryhmä mietti asiaa pariinkin otteeseen ja pohdinnan tuloksena hanke nimettiin Klubitalojen OSSI-hankkeeksi. Nimessä häivähtää esiin hankkeen kantava ajatus jokaisen Klubitalolla kävijän osallisuudesta ja siitä, että mahdollisuus siirtyä talon ulkopuolelle oman kiinnostuksen pohjalta on myös tärkeää. 

OSSI-hankkeen toteuttamassa yhteistutkimuksessa kaikki kiinnostuneet pääsevät miettimään näitä aiheita ja sitä, millaisilla kysymyksillä jäsenten kokemuksia osallisuudesta tai toisaalta talojen ulkopuolelle siirtymisestä voisi saada selville. Hankkeen ensimmäisessä, 11.5. etä-tutkimustyöpajassa ideoitiin kysymyksiä kesän aikana Klubitalojen jäsenille jaettavaan kyselyyn. Tähän työpajaan osallistui kolmen kanssatutkijan,  Antin, Pirjon ja SaulinJussi-tutkimusavustajan ja Outi-projektipäällikön lisäksi Hilkka Lahden Klubitalolta, Tony Klubitalo Pönkästä ja Sami Karvetin Klubitalolta. Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta ja hyvistä ideoista!


Työpajassa syntyi monia toimivia kysymyksiä erityisesti Klubitalon ulkopuolelle suuntautumisesta sekä siihen liittyvistä kokemuksista. Myös Korona-poikkeusaikaa ja kokemuksia e-klubitalotoiminnasta koskevia kysymyksiä ideoitiin. Nyt tutkimusryhmä työstää kyselylomaketta edelleen niin, että se saadaan kesän aikana jaettavaksi kaikkien Klubitalojen jäsenille sekä sähköisessä että paperimuodossa. Syksyllä kokoontuvassa tutkimustyöpajassa päästään sitten kuulemaan kyselyn tuloksia ja pohtimaan, millaisia Klubitaloja olisi tämän pohjalta hyvä valita mukaan seuraavaan, haastatteluihin ja havaintoihin perustuvaan tutkimusvaiheeseen. Tutkimustyöpajoja voidaan tarvittaessa järjestää myös useampia eri puolilla Suomea. Ole siis kuulolla, seuraaviin OSSI-tutkimustyöpajoihin voi jokainen tulla mukaan kuulemaan sekä keskustelemaan kyselyn tuloksista. Työpajoissa myös pohditaan yhdessä, mihin suuntaan ja taloihin tätä Klubitalojen ensimmäistä omaa tutkimushanketta seuraavaksi viedään.

Tutkimusryhmän jäsenet esittäytyvät

Tutkimusryhmän jäsenet kertovat alla olevissa videoissa hieman itsestään. Mikä heidän sai lähtemään mukaan OSSI-hankkeeseen? Mikä yhteistutkimuksessa ja elämässä ylipäänsä heitä innostaa. 

Antti Lahden Klubitalosta osallistuu OSSI-hankkeeseen kanssatutkijana. Hän haluaa tehdä yhteistutkimusta siksi, että siinä pääsee kokeilemaan työkuvioita ja voi saada onnistumisen kokemuksia. Antille on tärkeää myös tiimityöskentely ja se, että tutkimuksen avulla on mahdollista tuottaa muillekin klubitalolaisille hyvää. 
Nurmijärven Klubitalolta OSSI-tutkimushankkeeseen kanssatutkijaksi tullut Sauli pitää tutkimustyötä mielenkiintoisena. Hän odottaa innolla, mitä Klubitalojen ensimmäisessä yhteistutkimuksessa alkaa seuraavaksi tapahtua.
Kanssatutkija Pirjo Lahden Klubitalolta on erityisen kiinnostunut siitä, miten jäsenet kokevat Klubitalolla olemisen ja kokevatko he tulevansa siellä kuulluiksi ja nähdyksi. Yhteistutkimuksen avulla  Pirjo haluaa myös saada selville, mikä tukee jokaista jäsentä kuntoutumaan juuri oman näköiseen elämään ja toteuttamaan tulevaisuuden unelmia.
Mahdollisuus päästä tekemään Klubitalojen omaa tutkimusta yhdessä niiden jäsenten, henkilökunnan ja johtajien kanssa innostaa OSSI-hankkeen projektipäällikkönä toimivaa Outia. Yhteistutkimuksessa ylitetään perinteinen tutkijan ja tutkimuskohteen välinen kuilu, jolloin jokaiselle voi avautua mahdollisuuksia vaikuttaa sekä tutkimuksen kysymyksiin että tulosten käyttöön.
OSSI-hankkeen tutkimusavustajana elokuussa työt aloittava Jussi on Suvimäen Klubitalon jäsen. Hän on itse saanut Klubitalolta opastusta työllistymiseen ja järjestänyt talolle mm. sieniretkiä. Nyt hän haluaa yhteistutkimuksen avulla olla mukana tekemässä entistäkin parempaa Klubitaloa. 

Lisätietoja tutkimushankkeesta saa projektipäällikkö Outi Hietalalta, p. 041 3178943 / outi.hietala@suomenklubitalot.fi