Klubitaloilla tehdään merkittävää työtä joka päivä. Toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että tätä työtä raportoidaan ulospäin ja Klubitalot pystyvät arvioimaan ja todentamaan myös omaa vaikuttavuuttaan.

Klubitalojen vaikutus lukuina

Kahden psykiatrisen vuodeosastopaikan vuosikustannus vastaa yhden Klubitalon koko toiminnan vuosikuluja. Klubitalotoimintaan osallistuminen vähentää uusien jäsenten psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta.

Lähde: Mielenterveyskuntoutujien Klubitalot – Yhteisön tukea ja yksilöllistä kuntoutumista, RAY:n arviointitutkimus 2009.

Kahden psykiatrisen vuodeosastopaikan hinnalla pyöritettäisiin Klubitalon toimintaa vuoden ajan.
Kahden psykiatrisen vuodeosastopaikan hinnalla pyöritettäisiin Klubitalon toimintaa vuoden ajan. Kuva: Peppi Laine

Kun Klubitaloon sijoitetaan yksi euro, se tuottaa uusien Klubitalon jäsenten kohdalla 4,57€ säästön psykiatrisen sairaanhoidon kustannuksista.

Lähde: ESKOT ry:n ROI-laskelma 2018.

Klubitalopajatso: Kun Klubitaloon sijoitetaan yksi euro, se tuottaa 4,57€ säästön.
Klubitalopajatso: Kun Klubitaloon sijoitetaan yksi euro, se tuottaa 4,57€ säästön. Kuva: Peppi Laine

Klubitalojen uudistuva raportointi

Raportoinnin tukena käytetään erilaisia jäsentyytyväisyys- ja sidosryhmäkyselyitä sekä jokaisella verkostomme Klubitalolla jäsenrekistereinä toimivia Salesforce-alustoja. Vuoden 2019 aikana yhtenäistämme verkostomme 23 Klubitalon tiedonkeruu- ja raportointitapoja ja kehitämme alustaa selkeämmäksi ja paremmin klubitalotoiminnan vaikutuksia esiintuovaksi. Vaikutuksia ja vaikuttavuutta todentavia mittareita olemme pohtineet niin Sitran kuin Sostenkin työpajoissa.