Maj Nyheter

Under maj månad har vi arbetat med olika idéer och ansökningar, vi har bland annat lämnat in till STEA ansökan om C-projekt om utbildningsmöjligheter. Tillsammans med Klubbhuset Fontana har vi i grupp börjat att planera hur kunde vi söka bidrag från Svenska Kulturfonden för att utveckla hur vi bäst kan lyfta fram svenskan i Klubbhusen.

Klubbhus besök och möten

Under maj månad besökte Peppi och Päivi Itä-Helsinki Klubbhus och Outi besökte Hamina Klubbhus med OSSI. Med Nyslotts LinnaKlubi hade vi distans möte om hur nätverk fungerar och vilken sorts stöd de har behov av. Björneborgs Klubbhus Sarastus har fått stöd med utvecklandet av Salesforce tillsammans med Oskar. Vi har även presenterat finska nätverkets verksamhet för Suvimäki Klubbhus styrelse och Näsinkulma Klubbhus.

Kunskap leder till mera kunskap

Tillsammans med Kunskap & Kvalitets Team har vi diskuterat hur vi når gemensamt till olika mål i Klubbhus. Processen med Salesforce och den statistiken har synligt producerat mera nya medlemmar och vi kan konstatera att Klubbhusens introduktioner till nya potentiella medlemmar har burit frukt. Bra jobbat!

OSSI studien intresserar forskare och utvecklare inom organisationer

Nu när corona läget har lättat har OSSI projektet blivit mer aktuellt och vi har nått till flera andra aktörer inom forskning och andra organisationer. Det kommer i framtiden även att framställa en forskningsstudie runt de olika skeden i processen.

Erfarenhet av FPA:s olika rehabiliteringsmodeller

Har du erfarenhet av FPA:s utbud av rehabilitering, terapier, kurser och hur du söker till dem? Det finns möjlighet att delta i en enkät via SOSTE var du kan ge dina synpunkter. Du kan även vara i kontakt med outi.hietala@suomenklubitalot.fi som är OSSI projektets Projektledare.

Kom med!

I juni träffas vi i utöver:

  • Salesforce Utvecklings Team 1.6. kl 13.00-14.30
  • Kommunikation Team 9.6. kl 09.00-11.00
  • Klubbhuschef Möte 13.6. kl.09.30-11.00
  • Kunskap & Kvalitets Team 17.6. kl.09.00-11.00
  • Träffa med alla Klubbhus 29.6 kl.09.30-10.30