Klubitalojen OSSI-yhteistutkimus kiinnostaa tutkijoita ja kehittäjiä

Yhteistutkimusta toteuttava OSSI-hankkeen viimeinen vuosi on hyvin käynnissä ja koronan hellitettyä olemme päässeet kertomaan Klubitaloista ja OSSI-hankkeesta kasvokkain myös ammattitutkijoille sekä mielenterveyspalveluiden kehittäjille. OSSIsta on tulossa tietoa myös yliopistotutkijoiden työstämään Kanssatutkimus-nimiseen kirjaan, jonka tarkoitus on tarjota opiskelijoille ja tutkijoille tietoa siitä, miten yhteistutkimusta voidaan tehdä sen eri vaiheissa.

Yhteistutkimuksesta keskusteltiin DIAKin tutkijaryhmässä 29.4.

OSSI-tiimi vieraili huhtikuun lopulla Helsingin Diakonia-ammattikoulun Ihmiset ja palvelujärjestelmät -tutkijaryhmässä, joka halusi kuulla yhteistutkimuksesta. OSSI-hankkeen kehittelemästä tutkimusmenetelmästä kertoi heille kaksi OSSI- kanssatutkijaa – Aki Itä-Helsingin ja Inka Helsingin Klubitalosta – ja OSSIa vuodesta 2020 luotsannut projektipäällikkö Outi. Tutkijat olivat erityisen kiinnostuneita kokemustiedon saamisesta mukaan tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä siitä, miten yhteistutkimukseen osallistuminen on mahdollisesti muuttanut kanssatutkijoita ja heidän tapaansa katsoa Klubitaloja sekä omaa jäsenyyttään.

OSSI-hankkeelle haetaan jatkoa vuodeksi 2023

Koska korona-poikkeustila esti tehokkaasti yhteistutkimuksen taloilla sekä tulosten tuomisen talojen kehittämisen tueksi paikan päällä, OSSI-hankkeelle haetaan jatkovuotta. Hakemus tehdään syyskuussa ja nyt on hyvä aika miettiä, miten oman talonne voisi hyötyä OSSIlta jatkovuodesta. Jatkohankkeessa on tarkoitus paitsi hyödyntää OSSIssa tähän asti saatuja tutkimustuloksia Klubitaloilla koetusta osallisuudesta sekä taloista eteen- ja ulospäin siirtymisestä myös koota täydentävää ja taloja suoraan hyödyttävää haastattelu- ja/tai kyselyaineistoa. Klubitaloverkoston treffeillä 25.5. tuli esiin mm. Porvoon Klubitalon idea koronan jälkeen toimintaan palanneiden tai toisaalta paluuta epäröivien jäsenten haastattelemisesta sekä Haminan ajatus Klubitalojen yhteistyökumppaneiden ja taloille kuntoutujien ohjaavien tahojen haastattelemisesta koskien heidän käsitystään Klubitalosta, sen kuntoutujille tarjoamasta hyödystä, talosta tarjotusta infosta jne.  Haastatteluista saatava tieto on tarkoitus tuoda nopeasti talon käyttöön niin, että sitä voidaan joustavasti hyödyntää toiminnan kehittämisessä ja haasteiden ratkomisessa. 

Vaikuta jatkovuoden tavoitteisiin ja tutkimusaiheisiin!

Nyt Klubitalot voivat miettiä omissa talokokouksissaan, mistä aiheesta kaipaisitte tutkimustietoa omassa talossanne. Usein varsinkin vaikeasti lähestyttävästä asiasta voi olla helpompi saada monipuolista tietoa ulkopuolisen, luottamuksellisessa tutkimushaastatattelussa. Ehdotuksia jatkovuoden tavoitteiksi tai aiheiksi voi lähettää OSSIn projektipäällikkö Outi Hietalalle outi.hietala@suomenklubitalot.fi elokuun loppuun mennessä. OSSI-jatkovuoden tavoitteita pohditaan myös Klubitalojen Tieto- ja laatutiimissä 17.6. , eli sielläkin voi tuoda esiin ehdotuksia.