E-klubitalotoiminta lisää valinnanmahdollisuuksia

Klubitalojen etätoiminta, e-klubitalotoiminta käynnistyi koronarajoitusten pakottamana lähes yhdessä yössä maaliskuussa 2020. Tuolloin jokainen Klubitalo aloitti etätoimintansa sen hetkistä parasta mahdollista osaamistaan hyödyntäen, jotta jäsenet saataisiin tavoitettua ja yhteys Klubitaloihin ylläpidettyä.

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n puolivuotinen eKlubitalo -hanke käynnistyi elokuussa 2020 ja päättyy helmikuun 2021 alussa. Hankkeen aikana saatiin kyselytutkimuksen, haastattelujen ja havainnointien avulla kartoitettua monia toiminnan kannalta merkityksellisiä asioita.

Hankkeen alussa työmme tavoitteiksi määriteltiin ESKOT ry Klubitaloissa käytössä olevien teknologisten alustojen kartoitus, joiden välityksellä e-klubitalotoimintaa toteutettiin. Lisäksi tavoitteina oli e-toiminnan mallinnus sekä dokumentointi ja saadun tiedon levittäminen Klubitaloihin. Näihin tavoitteisiin on tiiviillä työllä päästy.

Korona-aika on tuonut myös hanketyöntekijöiden työntekoon uuden ulottuvuuden, etätyön. Koko hanketyöajan olemme pakertaneet työtä kotikonttoreistamme käsin, kuitenkin tiiviisti yhdessä Teamsin välityksellä. Teams, Facebook ja sähköposti ovat olleet myös tärkeitä teknologisia välineitä yhteistyössä Klubitalojen suuntaan.

Mies istuu tietokoneen takana keskittynyt ilme kasvoillaan.

Uusiutuvat laitteet, parantuvat nettiyhteydet ja alati päivittyvät ohjelmistot tarjoavat uusia, innostavia ja hyödyllisiä mahdollisuuksia. Kuva: Jani Jalosalmi

Syksyllä teimme hankkeeseen liittyvät kartoituskyselyt jäsenille ja henkilökunnalle. Tulosten mukaan hybriditoiminta (eli toimintaa tehdään sekä lähityönä että e-toimintana) lisää valinnanmahdollisuuksia toimintaan osallistumisessa ja se koetaan mielekkäimmäksi klubitalon toimintamuodoksi. E-klubitalotoiminnan toivotaan kyselyn mukaan jäävän pysyväksi osaksi klubitalotoimintaa.

”On mukavaa osallistua toimintaan kotoa käsin, oman aikataulun mukaan, ja vaikka yöpuku päällä!” (jäsen)

”eKlubitalotoiminnassa on parasta hyvä ilmapiiri.” (jäsen)

”Joustavuus ja matala kynnys osallistua toimintaan.” (jäsen)

Digiosaamista löytyy kaikilta taloilta niin henkilökunnan kuin jäsentenkin keskuudessa. Osaamista on kasvatettu vertaisoppimisella missä kaveria on jeesattu siinä missä on tarvittu. Se on ollut hyvä ja toimiva oppimisen muoto. Teams ja Facebook ovat olleet suosituimpia työkaluja e-klubitalotoiminnan toteuttamisessa.

E-Klubitalo nousee tai kaatuu osaamiseen

E-Klubitalo nousee tai kaatuu osaamiseen. Osaamisen kasvattaminen on edelleen tarpeen, jotta eKlubitalon toiminta pyörii ja on innostavaa. Hankkeessa kehitetyn eKlubi-ajokorttikoulutuksen tavoitteena on omien sisäisesti koulutettujen opettajien avulla tuottaa juuri Klubitalojen jäsenille ja henkilökunnalle räätälöityä digikoulutusta. Tulevaisuus näyttää, miten tässä onnistutaan. Hankkeen aikana koottiin Powerpoint – manuaali. Siinä on erilaista tietoa e-klubitalotoiminnan kehittämiseksi. Toivottavasti keräämästämme tiedosta on taloille hyötyä.

Klubitaloilla on osaamista ja voimavaroja kehittää etätoimintaa. Uusiutuvat laitteet, parantuvat nettiyhteydet ja alati päivittyvät ohjelmistot tarjoavat uusia, innostavia ja hyödyllisiä mahdollisuuksia, mitkä kannattaa ottaa talteen.

Hankkeen aikana raapaisimme e-toiminnan pintaa. Kiitos teille, että saimme olla osaltamme pätkän verran mukananne kehittämässä eKlubitalon askelia eteenpäin. Meille tämä työskentely oli uutta ja innostavaa. Kiitos Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry, että mahdollistitte tämän!

Ilkka Pekkarinen, hanketyöntekijä ja Sanna Kostamo, hankekoordinaattori

Haluaisitko sinä kirjoittaa blogia? Ota yhteyttä Suomen Klubitalot ry:n Päiviin, jos haluaisit saada äänesi kuuluville Suomen Klubitalot ry:n blogissa!