”Jotain maailmanparannusjuttua tää kai on”

Tässä blogipostauksessa Näsinkulman Klubitalon Kestävä Klubitalo -työryhmä kertoo millainen on Kestävä Klubitalo ja miten kaikki Klubitalot voivat pyrkiä kohti kestävää toimintaa ja sen myötä kohti parempaa huomista. Näsinkulman Klubitalo haastaa kaikki Suomen Klubitalot yhdessä tutustumaan kestävän kehityksen teemoihin ja miettimään mihin kaikkeen voimme yhdessä vaikuttaa!

Jos syystä tai toisesta olet lähiaikoina eksynyt selailemaan Näsinkulman Klubitalon Facebook-sivuja, olet saattanut huomata mainoksia Kestävästä Klubitalosta. Olet ehkä pysähtynyt ja miettinyt, mikähän juttu tämä on. Et ole pohdintasi kanssa yksin, samaa ovat miettineet monet muutkin. Työryhmäämme on omalla talollammekin ihmetelty ja olemme saavuttaneet tietynlaisen salaseuran tai lahkon maineen. Mikään salaseura me emme kuitenkaan ole. Jotta mielikuva toiminnastamme ei pysyisi niin salamyhkäisenä ja vaiettuna, avaamme nyt teille hieman meidän tarinaamme.

Nimensä mukaisesti Kestävä Klubitalo -työryhmä tarkastelee kestävän kehityksen teemoja osana klubitalotoimintaa. Ryhmä sai alkunsa, kun Verstas, yksi taustaorganisaatiomme Sopimusvuori ry:n yksiköistä, haastoi meidät tarkastelemaan omaa toimintaamme kestävän kehityksen näkökulmasta. Haaste heitettiin jo alkuvuodesta, mutta tovihan siinä ehti vierähtää, että täällä Näsinkulmassa lähdimme siihen reagoimaan. Syytetään tästä viivästyksestä vaikka koronaa, kuten ajan henkeen sopii. Syksyllä aloittanut työryhmämme on nyt ollut kasassa kolmisen kuukautta. Näiden kuukausien aikana ryhmästämme on muodostunut tiivis ja vakiintunut, vaikka motiivit lähteä mukaan työryhmään vaihtelivat. Yksi liittyi ryhmään, koska on kiinnostunut ja huolissaan maapallukkamme tilasta, toinen tuli mukaan, koska sattui olemaan vapaa iltapäivä, eikä ollut muutakaan tekemistä. Kolmas sen sijaan saapui ensimmäiseen tapaamiseemme ihan vain läpällä ja neljännen mielestä kestävä kehitys on sen verran tärkeää, että se on huomioitava myös klubitalotoiminnassa. Mikä tahansa se alun liikkeelle saanut voima oli, joku siinä ensimmäisessä tapaamisessa kolahti meihin kaikkiin. Syyskuusta asti olemme kokoontuneet tällä samalla porukalla lähes joka viikko tutkimaan Yhdistyneiden kansakuntien Kestävän kehityksen tavoiteohjelman eli Agenda 2030 sisältöä ja keskustelemaan kestävän kehityksen teemoista.

Marraskuinen järvi

Myös Klubitaloilla voimme tehdä paljon kestävän kehityksen eteen. Kuvan ottanut Seitsemisen kansallispuistosta Päivi

Agenda 2030 ei välttämättä ole helpoin asiakirja lähteä liikkeelle tämän aiheen suhteen, mutta me olemme aika kunnianhimoista porukkaa. Onhan tässä matkan varrella pitänyt kerran jos toisenkin googlailla sanoja, joita emme ymmärrä, mutta se on tässä myös se hienous: koko ajan opimme uutta! Kestävän kehityksen teemoista on noussut ryhmässämme hyvää keskustelua ja pohdintaa. Vaikka ryhmään on jääty juuri mielenkiintoisten keskustelujen ja uuden oppimisen ansiosta, on oma merkityksensä myös huikean hyvällä ryhmädynamiikalla. Huumori on ollut vahvasti läsnä jokaisella tapaamiskerralla. Kun halutaan rakentaa parempaa maailmaa ei sitä kannata hampaat irvessä tehdä. Yhteiskunnallisen keskustelun ja oman kestävän kehityksen suunnitelman laatimisen ohella, tärkeä osa toimintaamme ovat olleet myös erilaiset vierailut ja tulevien retkien suunnittelu. Työryhmämme vieraili Tampereella Museokeskus Vapriikin Luonnontieteellisessä museossa ja organisoi koko Klubitalon yhteisen syysretken Vantaalle Tiedekeskus Heurekaan. Suunnitelmissa on vielä päästä tutustumaan ainakin jätteidenkäsittelylaitokselle, jätevedenpuhdistamolle sekä Ahlmanin lähitilalle.

Mitä kestävä kehitys Klubitaloilla on?

Kestävän kehityksen periaatteet näkyvät Klubitalojen toiminnassa monella tapaa. Yksinkertaisimmillaan niiden toteutuminen tarkoittaa Näsinkulman Klubitalon arjessa tehtäviä valintoja kuten esimerkiksi jätteiden lajittelua, veden säästeliästä käyttöä, ruokahävikin minimointia, viikoittaista vegaaniruokapäivää, työturvallisuuden huomioimista sekä kestäviä laitehankintoja ja tilaratkaisuja. Näiden rinnalla meidän on mietittävä esimerkiksi, miten voimme nykyistä paremmin suosia ekologisia lähituotteita ja tukea kestävää maataloutta. Klubitalotoiminnan ja kestävän kehityksen välisen suhteen tarkastelu laajemmassa perspektiivissä osoittaa, että klubitalomalli itsessään tähtää useaan Agenda 2030 asettamaan tavoitteeseen. Olemme olleet monessakin suhteessa aikaamme edellä. Mahdollisuus edulliseen päivittäiseen ruokailuun tai terveyttä ja hyvinvointia vahvistavat vapaa-ajantoiminnot eivät ole kaikille itsestäänselvyys. Siirtymätyöjaksoilla, tuetulla työllä, opinnollistamisella ja opintojen tukemisella taas pyrimme vähentämään köyhyyttä sekä vahvistamaan yhteiskuntaosallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Tässä nyt vain muutama esimerkki siitä, mitä kaikkea Klubitalot tekevät kestävän kehityksen tavoitteiden eteen.

Tällainen ryhmä on hyvä olla olemassa koko Klubitalon kannalta, jotta kestävän kehityksen asioita voitaisiin mahdollisuuksien mukaan edistää. Lisäksi asiasta erityisesti kiinnostuneet pääsevät perehtymään aiheeseen tarkemmin. Tässä ryhmässä taistelemme myös kyynisyyttä vastaan eli jotain maailmanparannusjuttua tämä meidän ryhmä kai pohjimmiltaan on. Jos ajattelemme, ettei mitään ole tehtävissä tai oma panos ei merkitse mitään, kaivamme syvää kuoppaa itsellemme ja muille. Kun haastamme omaa kyynisyyttämme avaamme samalla oven muutokselle ja olemme valmiita oppimaan uutta. Jotta voisimme ehkäistä ilmastonmuutosta, köyhyyttä ja eriarvoisuutta, on kaikkien ihmisten syytä tehdä voitavansa kulutuksen hillitsemiseksi, kierrätyksen tehostamiseksi ja luonnonvarojen oikeudenmukaisemmaksi jakautumiseksi kaikkien kesken. Klubilaiset ovat pienen pieni joukko, mutta kun kaikki ihmiset osallistuisivat talkoisiin, niin olosuhteet olisivat tulevaisuudessa ehkä siedettävissä. Toivommekin, että jatkossa ihmiset keskittyisivät enemmän siihen, miten paljon on tehtävissä, sen sijaan, että ajatellaan olevan kovin vähän asioita, joihin voimme vaikuttaa.

Mänty suolla
Kuva: Päivi

Klubitalot ympäri maailman taistelevat ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta. On muistettava, että myös ekososiaalinen sivistys on meidän jokaisen oikeus. Ymmärrys ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta vahvistaa uskoa, että voimme vaikuttaa siihen, mitä tällä planeetalla tapahtuu. Kun uskomme mahdollisuuksiimme vaikuttaa, vahvistuu myös roolimme aktiivisina toimijoina. Noin vuosi sitten Suomen Klubitalot ry ehdotti uutta ympäristöstandardia, joka ei kuitenkaan mennyt läpi. Emme luovuta, vaan tätä asiaa viemme yhdessä eteenpäin. Kestävän kehityksen ryhmällä on ehdottomasti paikkansa jokaisen Klubitalon toiminnassa. Jos toimintaa tulisi muihinkin Klubitaloihin, ryhmät voisivat yhdessä käsitellä laajempiakin asioita, kuten uutta ympäristöstandardia. Näin ilmastoahdistuksen aikakautena, me Näsinkulman Klubitalolta haastamme kaikki Klubitalot tutustumaan kestävän kehityksen teemoihin ja miettimään, mihin kaikkeen me voimmekaan vaikuttaa! Tulevaisuus ei ole menetetty, se rakennetaan yhdessä.

Mikko, Teemu, Timo, Jenni ja Johanna / Näsinkulman Klubitalon Kestävä Klubitalo -työryhmä

Haluaisitko sinä kirjoittaa blogia? Ota yhteyttä Suomen Klubitalot ry:n Päiviin, jos haluaisit saada äänesi kuuluville Suomen Klubitalot ry:n blogissa!