Kotiin ja arjen toimintaympäristöön jalkautuva tuki kuntoutumisen tukena

Porin Klubitalo Sarastuksen yhteyteen on syntynyt uusi jalkautuvan tuen työskentelymalli, Kotiklubi Into. Tukiranka ry:n alla toimiva Kotiklubi Into tukee mielenterveyden ja elämänhallinnan haasteissa jalkautumalla ihmisen koteihin ja arjen haasteisiin.

Kotoa lähteminen on muodostunut haastavaksi? Palveluverkosto tuntuu ylivoimaiselta kohdata yksin? Koti on kaaos ja asunnosta huolehtiminen on käynyt mahdottomaksi? Laskut on kasaantuneet eteisen lattialle, eikä voimavarat riitä asioiden hoitamiseksi?

Näihin ja moniin muihin Klubitalo Sarastuksessa kohdattuihin elämänhallinnan haasteisiin Klubitalo Sarastuksen johtaja Annika Häggqvist lähti hakemaan ratkaisua hakemalla rahoitusta kotiin jalkautuvan tuen mallin kehittämiseksi. Tavoitteena oli täydentää jo olemassa olevia julkisen sektorin palveluita.

Kotiklubi Inton toiminta käynnistyi STEA:n rahoittamana Tukiranka ry:n alaisena huhtikuussa 2022 hankevastaavan ja hanketyöntekijän voimin. Klubitalo Sarastuksen yhteydessä toimivalle hankkeelle on myönnetty toiminta-aikaa kolmeksi vuodeksi, vuoden 2025 kevääseen asti. Hanke on tarkoitettu ihmisille, jotka kokevat tarvitsevansa arkensa tueksi lyhytaikaista ohjausta, tukea ja neuvontaa haasteellisen elämäntilanteen ratkomiseksi. He ovat ihmisiä, joiden toimintakyky tai voimavarat eivät yksin riitä hakeutumaan tuen ja palveluiden piiriin tai joiden arjenhallinta tarvitsee konkreettista tukea. 

Toiminta on matalankynnyksen palvelua, eli lähetteitä tai diagnooseja ei tarvita. Inton moni asiakas kokee mielenterveyden tai neuropsykiatrisia haasteita, mutta jokaisen tilanne katsotaan tämän omista tarpeista ja lähtökohdista käsin yksilöllisesti. Työn lähtökohtana on asiakkaan omannäköinen ja turvallinen arki, sekä jatkosuunnitelmien edessä olevien esteiden purkaminen.

”Kotiklubi Intosta et saa siivoojaa, taksinkuljettajaa etkä ravitsemusterapeuttia. Sen sijaan saat rinnallakulkijan, joka tukee ja ohjaa sinua kulkemaan omia tavoitteitasi kohti.”

Kotiklubi Inton työntekijät Minttu ja Taru
Kotiklubi Inton työntekijät Minttu ja Taru. Kuva: Minttu Mannonen

Työ on ihmisen kotona tai arjen toimintaympäristössä toteutettavaa, kevyttä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä kuntoutumista edistävää ohjaustyötä. Asiakas on aktiivinen toimija, joka määrittää itse omat tavoitteensa ja tahdin, jolla niitä kohti mennään. Työntekijä on tukena miettimässä käytännön keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi ja kulkemassa asiakkaan rinnalla ohjaten toimintaa yksilöllisen tarpeen mukaan. Tähtäimessä olevat tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi kodin turvallisuudesta ja viihtyvyydestä huolehtimiseen, oman hyvinvoinnin edistämiseen, sosiaalisten suhteiden ja sosiaalisen toimintakyvyn kohentamiseen ja/tai taloudellisen tilanteen selkiytymiseen.

Toiminnan aikana on tarkoitus oppia ja harjoitella elämän- ja arjenhallinnan taitoja niin, että ne tulevat luontevaksi osaksi arkea ja ihminen kykenee itsenäiseen asumiseen ja/tai vähentämään sairaala-/erikoissairaanhoitokäyntejään ja/tai mahdollisesti siirtymään omalla polullaan kohti työ- tai opiskeluelämää.

Yhdessä toimimalla ihminen saa parhaimman tuen ja avun

Kotiklubi Inton toimintaan ohjaudutaan pääsääntöisesti yhteistyöverkostojen saattamana ja usein Inton tuki käynnistyykin istumalla yhteisen pöydän äärelle. Inton päämajana toimii Klubitalo Sarastuksen tiloissa sijaitseva toimisto, minkä vuoksi asiakasohjaus erityisesti Inton ja Klubitalo Sarastuksen välillä toimii saumattomasti. Kun ollaan fyysisesti lähekkäin ja tunnetaan toistemme tarjoama tuki, helpottuu myös asiakkaiden ja jäsenten ohjaus palvelusta toiseen.

Ihminen voi samanaikaisesti olla Klubitalon jäsen ja saada tukea elämänhallinnan haasteisiin Kotiklubi Intosta. Kotiklubi Into on myös voinut olla saattamassa asiakasta löytämään paikkansa Klubitalon yhteisöstä.

Puolen vuoden toiminta-aika on korostanut ihmisen ympärillä olevan verkoston kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä hänen kokonaisvaltaisen tilanteen edistämiseksi. Hankkeessa ollaankin erityisen kiitollisia siitä, miten hyvin yhteistyökumppanit sosiaali- ja terveydenhuollosta, oppilaitoksista ja työllisyyspalveluista Porin alueella on ottanut hankkeen vastaan. Yhdessä toimimalla ihminen saa parhaimman tuen ja avun. 

Kentällä vaikuttaa olevan lisääntynyt tarve jalkautuvalle tuelle kuntoutumisen tukena. Arjen vaativuus on kasvanut ja mielenterveyspalvelut ovat ruuhkautuneet. Hankevastaavan puhelin soi yhä enenevissä määrin ja asiakasohjaukset ovat lisääntyneet. Vaatii kekseliäisyyttä ja yhteistyön voimaa, jotta pystymme jatkossakin tarjoamaan tuen kotiin ja arjen toimintaympäristöön silloin, kun ihminen sitä on valmis ottamaan vastaan, matalalla kynnyksellä, helposti.

Lue myös Inhimillisten Uutisten juttu Kotiklubi Intosta ja Klubitalo Sarastuksesta!

Kirjoittajat: Annika Häggqvist, Minttu Mannonen ja Taru Vaajamo