Kaikki hyöty irti Salesforcesta: Tavoitteenasetanta

Eri Klubitaloilla on erilaisia tarpeita kirjauksiin liittyen. Esimerkiksi rahoittajan pyytämät luvut voivat vaihdella kunnittain tai alueittain. Monilla Klubitaloilla on myös erityisiä hankkeita tai sellaista toimintaa, joka suoraan liittyy johonkin talon tai rahoittajan asettamiin tavoitteisiin. Silloin on tietysti hyvä kirjata ja seurata erityisesti tätä asiaa. Tapa, jolla voi tarkentaa tilastointia liittyen vaikkapa yhteistyökumppaneiden kanssa kehittyvään yhteistyöhön tai erillisen hankkeen toimintaan, on hyödyntämää “Sidosryhmä”-vaihtoehtoa Salesforcessa: Tällä tavalla voi liittää tietoja suoraan kyseessä olevaan sidosryhmään.

Kun vuosi kohta vaihtuu ja monet talot suunnittelevat toimintasuunnitelmaa, on myös oiva mahdollisuus miettiä, miten hyödyntää Salesforce-järjestelmää ja verkoston jäsenkyselyä tuloksellisuuden ja vaikutusten seurannassa.

Kun tavoitteita suunnitellaan seuraavalle vuodelle, on myös hyödyllistä miettiä, mitä tietoa pitäisi kerätä tai seurata erityisen tarkasti. Jos esimerkiksi Klubitalon tavoite on verkostoitua alueellaan ja luoda uusia yhteistyökumppaneita, voi esimerkiksi hyödyntää Sidosryhmien luomista Salesforceen ja omaa sidosryhmäkyselyä. Tässä voi myös hyödyntää tapahtumatyyppejä “Yhteistyö ja verkostot” ja “Markkinointi ja viestintä”. Myös Tehtävät-välilehteä voi hyödyntää, jos haluaa vielä tarkemmin esimerkiksi kerätä tietoa yhteydenpidosta sidosryhmään. Tavoite voi olla joko, että lisätään yhteydenpitoa edelliseen vuoteen verrattuna tai joku tietty lukumäärä, mitä tavoitellaan. Hyödyntämällä sidosryhmäkyselyä ja kohdistamalla sitä erityisesti vain uusiin kontakteihin, voi saada hyvää tietoa uusista yhteistyöstä. Alla esimerkki, miltä tämä voisi näyttää:

Tavoite: Uusia sidosryhmiä on 30% enemmän seuraavana vuonna:Sidosryhmien kokemus yhteistyöstä:Yhteiset tapahtumat:Yhteyden-pidot: Uudet jäsenet, jotka kuulleet Klubitalosta uusien sidosryhmien kautta:
Toteuma: 10 kpl uutta sidosryhmää toteutui3.9/41557 kpl / 55% uusista jäsenistä

Tavoitteita on mahdollista visualisoida mittareiksi, joista etenemistä on helppo seurata:

Kirjoittaja: Oskar Törnebladh