Kysely Klubitalojen jäsenille

Juuri kun kesäkuun lopun helteet kääntyivät heinäkuun alun ukkosiksi, lähti Klubitaloille jakoon Suomen Klubitalot ry:n ensimmäisen oman tutkimushankkeen huolella valmistelema jäsenkysely. Sen kysymysten avulla kootaan tietoa jäsenten kokemuksista Klubitaloon tulemisesta, siellä toimimisesta sekä talon ulkopuolelle suuntautumisesta.

Kyselyn tulosten pohjalta OSSI-yhteistutkimushankkeessa edetään seuraavaan vaiheeseen, eli valitaan ne Klubitalot, joille ehdotetaan syksymmällä osallistumista haastattelu- ja havainnointitutkimukseen. Ja syksyn aikana Klubitalojen toimintaa voidaan tutkimustyöpajoissa kehittää yhdessä yhä paremmaksi kyselyssä saatujen vastausten pohjalta.

Kyselyyn haluttiin mukaan mahdollisimman paljon jäsenten näkökulmia ja kiinnostuksen aiheita. Sen rakentamiseen osallistui siksi Lahden ja Nurmijärven Klubitaloilta OSSI-tutkimusryhmään osallistuvien jäsenten eli kanssatutkijoiden lisäksi myös Karvetin, Pönkän sekä Lahden Klubitalojen edustajia. Kyselyn ruotsiksi kääntämiseen antoi panoksensa Klubitalo Fontana.

Kysely jaettiin Klubitaloille heinäkuun alussa ja siihen voi vastata heinä-elokuun aikana talojen jäsenilleen jakaman sähköisen linkin kautta. Kyselyyn voi halutessaan vastata myös paperilomakkeella, jonka saa ja voi palauttaa Klubitalolla. Kyselylomakkeessa kysellään jäsenten kokemuksia ja mielipiteitä esimerkiksi Klubitalosta etukäteen saadusta tiedosta, Klubitalon merkityksestä omassa arjessa tai vaikkapa siitä, millaisena tulevaisuus ja Klubitalon asema siinä nähdään. Osa kysymyksistä käsittelee kokemuksia Korona-poikkeustilasta, koska on tärkeää saada tietoa Klubitalon merkityksestä jäsenille myös tällaisen poikkeustilan ajalta. Vastaaminen tapahtuu nimettömänä, joten yksittäisen jäsenen mielipiteitä muita tietoja ei voida yhdistää häneen. Kyselyn tuloksista kerrotaan Suomen Klubitalot ry:n www-sivuilla ja täällä Facebookissa sekä kunkin Klubitalon omien tiedotuskanavien kautta. Syksyllä tuloksista pääsee kuulemaan ja keskustelemaan myös tutkimustyöpajoissa, joita järjestetään eri puolilla Suomea.

Klubitalot, niiden jäsenet ja henkilökunta voivat jatkossa halutessaan osallistua OSSI-yhteistutkimukseen myös monilla muilla tavoilla. Niistä saa myöhemmin tietoa Klubitalojen ja Suomen Klubitalot ry:n kautta. Voit myös ottaa yhteyttä OSSI-hankkeen projektipäällikkö Outi Hietalaan ja kysellä yhteistutkimuksesta sekä siihen osallistumisesta tai vaikkapa tästä kyselystä lisää: outi.hietala@suomenklubitalot.fi 041 3178943 (Outi on lomalla 6.7.-9.8.2020)

LÄMMIN KIITOS VASTAUKSISTANNE JO ETUKÄTEEN JA AURINKOISTA KESÄÄ!