Mielenterveyden haasteet eivät ole este työllistymiselle

Helsingin Klubitalon jäsen Pauli Löija kertoo tässä blogipostauksesta mielenterveyskuntoutujien haasteista työelämässä ja niistä ratkaisuista, joita Klubitalot tarjoavat jäsenilleen työllistymisen saralla. Kielteiset asenteet henkilöitä kohtaan, joilla on mielenterveyden haasteita, asuvat edelleen tiukassa sekä väestössä yleisesti että työnantajien keskuudessa. Osan työkyvystään mielenterveyden ongelmien takia menettäneiden on vaikea ylittää osa-aikaisenkin työllistymisen kynnystä. 

Klubitalot pyrkivät tarjoamaan jäsenilleen – mielenterveyskuntoutujille – mahdollisuuksia osa- ja määräaikaisiin työsuhteisiin avoimilla työmarkkinoilla. Näitä siirtymätyöpaikkoja on kuitenkin yhä vaikeampi saada ja säilyttää. Talouden tiukentuessa ensimmäisenä on purettu sopimukset siirtymätyöpaikoista, eikä niitä ole solmittu uudelleen nousukauden koittaessa.

Vuonna 2017 Helsingin Klubitalo etsi joukkorahoituskampanjalla mahdollisuutta perustaa yritys, joka auttaisi mielenterveyden haasteita omaavia osa-aikaisesti työelämään. Eri työnantajien keskuudessa oli kiinnostusta yritystä kohtaan, mutta rahoitus jäi saamatta. Havaitsimme, että jäsenillemme olisi runsaasti työmahdollisuuksia avoimilla työmarkkinoilla, jos vain työnantajien työllistämisvelvoitteiden hoitaminen sujuisi nykyistä helpommin.

Mielenterveyskuntoutujat ovat usein arkoja hakeutumaan avoimille työmarkkinoille, koska takeita oman terveydentilan stabiiliudesta ei aina ole. Tästä syystä lyhytkestoiset, osa-aikaiset työsuhteet olisivat erittäin sopivia mielenterveyden haasteita omaaville.

On helpompi ajatella jaksavansa töissä pari kuukautta kuin esimerkiksi kokonaisen vuoden.”

Lyhytkestoiset työsuhteet ehkäisisivät myös tukiviidakoissa häviölle joutumista. Työkyvyttömyyseläkkeiden lisäksi myönnetyt ansaintarajat ovat varsin pieniä, mutta työtuloina hyvin tarpeellisia ja motivoivia. Pelot eri tukien menettämisestä ovat muodostuneet monille esteeksi työelämään hakeutumiselle.

Klubitalojen siirtymätyöohjelmiin osallistuneet mielenterveyskuntoutujat ovat osoittautuneet erittäin motivoituneiksi työntekijöiksi, joiden sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin ns. terveillä työelämässä olevilla. Kokemus on osoittanut myös, että heitä ja heidän työpanostaan arvostetaan työyhteisöissään.

Kirjoittaja: Pauli Löija, Helsingin Klubitalon jäsen

Haluaisitko sinä kirjoittaa blogia? Ota yhteyttä Suomen Klubitalot ry:n Peppiin tai Päiviin, jos haluaisit saada äänesi kuuluville Suomen Klubitalot ry:n blogissa!

Tämä blogipostaus on julkaistu aiemmin Kiipulan Rivakka ote -hankkeen Facebook-sivulla 6.8.2018. Kiipula on mukana toteuttamassa hallituksen kärkihanketta osatyökykyisten työllistymiseksi. Hankkeen tarkoituksena on osatyökykyisten työhönpaluuta ja työllistymistä tukevan toimintamallin kehittäminen. Toimintamalli koskee sekä työelämässä että sen ulkopuolella olevia. Mukana tässä toiminnassa on mm. ESKOT ry, joka on Helsingin Klubitalon taustayhteisö.