Aktiivimalli on hämmentävä nöyryytysrakenne

1.1.2018 voimaan tullut aktiivimalli on herättänyt paljon keskustelua – myös Klubitaloilla, joiden asiakaskunta on pitkälti osatyökykyisiä tai työkyvyttömiä mielenterveyskuntoutujia. Mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostamissa klubitaloyhteisöissä kuntoutujajäsenten aktivointi lähtee yksilön omista taidoista ja tavoitteista, ei pakotteista.

Mitä aktiivimallille kuuluu?

Hallitus ilmoitti huhtikuussa lisäävänsä aktiivimallin mukaista aktiivisuutta kerryttävää toimintaa tarjoavien toimijoiden määrää, mutta edelleen rajaus aiheuttaa epäselvyyksiä. Tämä johtaa hullunkurisiin tilanteisiin, jotka saattavat aktivoimisen sijaan lähinnä lannistaa ja passivoida työttömiä. Työttömyyskassojen yhteisjärjestö vaatii, että aktiivisuusedellytyksen täyttävä toiminta tulisi määritellä nykyistä yksinkertaisemmin ja ymmärrettävämmin. Malliin valmisteilla olevat säädösmuutokset tähtäävät hyvään, mutta voivat pahimmillaan sotkea jo valmiiksi vaikeaselkoista kokonaisuutta entisestään.

Osatyökykyisten auttaminen työmarkkinoille on ollut yksi hallituksemme kärkihankkeista, mutta heille soveltuvat työtehtävät ja tarvittava tuki ovat edelleen kiven alla. Suomen Klubitalot ry:n mielestä kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien mielenterveyskuntoutujien kohdalla klubitalotoimintaan osallistumisen osoittavan todistuksen tulisi riittää aktiivisuuden osoitukseksi myös työvoimaviranomaisille. Tämä tekisi lisäksi aktiivimallin käytännön toteuttamisen helpommin hahmotettavaksi ja sujuvammaksi.

Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Ongelmia tulkintaan aiheuttaa muun muassa kysymys vapaaehtoistyöstä ja vapaehtoisesta osallistumisesta erilaisiin toimintoihin, ja miten näitä arvioidaan työttömyysturvan näkökulmasta. STEA – jolta valtaosa Klubitalojen rahoitusta tulee – linjaa, ettei vapaaehtoistyö voi velvoittaa osallistumaan mihinkään. Myös Työ- ja elinkeinoministeriön kannalta tämä on ongelmallista, sillä vapaaehtoistyöhön menemättä jättämisestä ei voida esimerkiksi osoittaa karensseja.

surullinen naama

Aktiivimallin vaateet täyttävän, “työllistymistä tukevan toiminnan” määrittely on osoittautunut haastavaksi tehtäväksi.
Kuva: Pexels.

Itse mietin, voivatko taloudelliset hyödyt valtiomme kassaan olla miten suuria, kun useimmilla peruspäivärahaa saavilla käytännössä aktiivimallin syömä raha korvataan toimeentulotuesta ja toimeentulotukimenot kasvavat. Tämä siksi, koska aktiivimalli koskettaa taloudellisesti heitä, jotka ovat ansiosidonnaisella päivärahalla eivätkä voi saada toimeentulotukea. Rekrytointia hoitaville henkilöstöpalvelun osaajille avautuu tässä ehkä jokunen uusi työpaikka: Lisävoimia ainakin kaivattaisiin, kun työnantajat hukkuvat väkipakolla väännettyihin työhakemuksiin.

Haapakoski maalaili esimerkkiä työllistymispolusta, jolla sieniharrastaja perustaa sienikerhon ja kerho loppujen lopuksi työllistää “puuhastelijan”. 

Elämänhallintaa vahvistavat palvelut

Aktiivimallin tulisi toimia niin, että jokaisella sen hampaisiin joutuvalla olisi realistiset mahdollisuudet ymmärtää vaateet ja myös täyttää ne. Työttömien Keskusjärjestö ry:n toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski linjasi mielestäni hyvin tällä viikolla Sosten Politiikan kulmapöytä -tilaisuudessa, että kaikki eteenpäin pyrkivä, yleishyödyllinen toiminta tulisi nähdä aktiivimallin edellytykset täyttävänä. Haapakoski toivoi avarakatseisuutta siihen, kuinka joskus ulkoapäin katsottuna  “kummallisestakin puuhastelusta” voi tulla vielä itse puuhastelijalle ammatti.

Suomen Klubitalot ry:n hallituksen neuvonantaja Esko Hänninen esitti samaisessa Sosten tilaisuudessa, että työllisyyspolitiikan pohjaksi tarvittaisiin positiivisen tukemisen malleja, ei kaikkein heikoimmassa asemassa olevia varten rakennettuja erilaisia nöyryyttämisrakenteita. Hänninen ehdotti myös, että Kela, STM, STEA, TEM sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö rakentaisivat yhteisymmärrystä työttömän työnhakijan työllistymispolusta kokonaisuudessaan. Yhdessä saavutettu poliittinen näkemys tästä polusta veisi pohdintaa kenties eteenpäin.

Sanktiot ja nöyryyttäminen eivät kuntouta tai kannusta ketään. Mahdollisuus osallistua Klubitalojen tavoitteelliseen työpainotteiseen päivään ja erilaisiin opintoryhmiin sen sijaan tekevät meidän mielestämme juuri tätä.

Onko aktiivimalli koskettanut sinua jollakin tavalla? Miten itse lähtisit sitä parantelemaan?