Sopiva tuki+sopiva työ+oikeat resurssit = onnistunut yhtälö

Tässä blogipostauksessa kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen  Vatesista kertoo siitä mikä on pysyvää kaikkien muutosten ja uudistusten keskellä. Se on ihmisten välinen vuorovaikutus ja ihmisen tarve kuulua osaksi yhteisöä. 

Päivän sana tuntuu olevan muutos ja uudistus. Sote-maku -uudistus, kasvupalvelu-uudistus, työelämän iso rakenteellinen muutos. Tietotulva, epäselvät ja muutoksen alla olevat asiat luovat epävarmuutta. Mikä on pysyvää kaikessa muutoksessa? 

Pysyvää ovat ihmiset, ihmisten välinen vuorovaikutus ja ihmisen tarve kuulua osaksi jotakin yhteisöä. Yhteisöön kuulumiseen liittyy vahvasti tarpeellisuuden ja itsensä merkitykselliseksi kokemisen tarve. Vahva tarpeellisuuden ja merkityksellisyyden tunne ihmiselle tulee usein tunteesta kuulua osaksi työelämää. Työelämään liittymiseen meistä moni tarvitsee tukea.

Vatesin kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen.

Työelämä rikastuu erilaisista tekijöistä, kirjoittaa Anne Korhonen.
Kuva: Anne Korhonen

Työelämään tukemiseen tarvitaan ammattilaisia 

Useat hallituksen OTE-kärkihankkeiden aikana tehdyt eri selvitykset sekä raportit vahvistavat, että niin kuntoutumisen kuin työllistymisen polku tarvitsee ihmistä tuekseen. Henkilöä kutsutaan eri nimin; työhönvalmentaja, palveluohjaaja, case manager. Tärkeällä ammattilaisella on monta nimeä. Henkilökohtaisen ja räätälöidyn tuen avulla ihminen kuntoutuu ja löytää oman reittinsä osallisuuteen yhteiskunnassa ja työelämässä.  

Tuen tarve on tunnustettu ja henkilökohtaisen tuen merkitys tiedostettu. Nyt tulisi saada päättäjät ymmärtämään, että sille tulee resurssoida. Meillä on jo maassamme lukuisia ammattihenkilöitä, jotka tekevät tärkeää valmennus- ja ohjaustyötä tarjoamalla tukea työelämään tukemiseen. Heidän ammattitaitonsa merkitys tulisi tunnustaa myös resurssien muodossa. Henkilökohtainen tuki maksaa, mutta on myös todistettu, että se maksaa itsensä takaisin hyvinvoivien veronmaksajien muodossa.  

Monimuotoinen työelämä luodaan yhdessä 

Työelämä rikastuu erilaisista tekijöistä. Kun osaaminen, työtehtävät ja  tuki kohtaavat, saadaan sopiva yhtälö! Myös työnantaja tarvitsee tukea, jota valmennuksen ja ohjauksen ammattilainen voi antaa. Osaamisen tarpeessa tulee kuunnella työnantajaa ja parhaimmillaan ollaan yhdessä luomassa uutta osaamista ja uutta työtehtävää, tämän päivän työelämää.  

Jokaisella meillä on elämässä hetkiä, joissa tarvitsemme toisen ihmisen tukea ja apua. Se ei ole heikkoutta, se on normaaliutta. Ihminen kasvaa vuorovaikutuksessa toiseen ihmiseen ja jonkun tulee uskoa minuun ennen kuin minä vielä uskon itseeni. Pidetään ihminen keskiössä sopivalla tuella sopivaan työhön sopivalle työnantajalle! 

Kirjoittaja: Anne Korhonen, kehittämiskoordinaattori, Vates-säätiö sr 

Vates-säätiö sr on vuonna 1993 perustettu asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi. Säätiön toimintamuotoja ovat kehittäminen, vaikuttaminen, kouluttaminen, tiedottaminen ja verkottaminen. Vates-säätiön strategisena taustavoimana on 46 taustayhteisöä, jotka ovat valtakunnallisia vammaisjärjestöjä, niiden alueellisia yhdistyksiä, erityishuollon kuntayhtymiä ja työllistämispalveluita tuottavia toimijoita. Suomen Klubitalot ry on yksi Vates-säätiön taustayhteisöistä. 

Haluaisitko sinä kirjoittaa blogia? Ota yhteyttä Suomen Klubitalot ry:n Peppiin tai Päiviin, jos haluaisit saada äänesi kuuluville Suomen Klubitalot ry:n blogissa!