Suomen Klubitalot ry:n työt jatkuvat: Mitä on luvassa? Entä mikä muuttuu?

Suomalaisia Klubitaloja edustavan ja yhteen kokoavan Suomen Klubitalot ry:n työtä on tehty viime vuodet Verkon Vahviste -hankkeessa. Hankkeen aikana luotiin rakenteita ja toimintatapoja klubitaloverkoston tukemiseen ja koordinointiin niin jäsen-, alue- kuin valtakunnallisellakin tasolla. Yhdessä opitun ja kehitetyn päälle on nyt hyvä rakentaa STEA:lta saadun kohdennetun toiminta-avustuksen turvin. Peppi ja Päivi jatkoivat töitä 28.3. ja Oskar hyppää kelkkaan mukaan 19.4.

Jatkuvan toiminnan tavoitteet 

Toimintamme tavoitteissa korostuu tiedolla johtaminen, jäsennäkökulma sekä yhteistyö ja -kehittäminen sekä klubitaloverkoston sisällä että muiden toimijoiden kanssa.

Suomen Klubitalot ry:n ja Klubitalojen kuntoutujille luomat osallisuuden mahdollisuudet kehittyvät

 • Jäsentaso: Mahdollisuudet osallistua klubitalotoimintaan yhdenvertaistuvat ja monipuolistuvat
 • Alueellinen taso: Tavoitteellinen yhteistyö eri alojen toimijoiden ja Klubitalojen välillä tehostuu
 • Valtakunnallinen taso: Monialainen yhteistyö Klubitalojen ja Suomen Klubitalot ry:n kanssa tehostuu

Tiedolla johtaminen helpottaa ja selkeyttää klubitalotoiminnan koordinointia, raportointia, arviointia ja kehittämistä

 • Jäsentaso: Jäsenten oman osaamisen tunnistaminen, tavoitteiden muodostaminen ja niiden seuraaminen helpottuvat
 • Alueellinen taso: Klubitalojen toiminnan raportointi, arviointi ja kehittäminen helpottuvat
 • Valtakunnallinen taso: Klubitaloverkostolta kerättävän datan koostaminen, arviointi ja raportointi sekä tarvelähtöinen tukeminen helpottuvat

Tavoitteista toimintaan

Vuoden 2022 kehitystoimenpiteet tulevat keskittymään aivan ensimmäiseksi perustoiminnan – sekä lähi- että etätoiminnan – ylläpitoon ja elvyttämiseen. Tähän liittyen järjestämme mm. työpainotteisen päivän terävöittämiseen tähtäävän työpajan parin viikon päästä. Lisäksi kehitämme Klubitalojen tiedolla johtamista, eli mm. hyödynnämme kerättyä dataa vielä paremmin talojen tuen tarpeen ja toiminnan arviointiin, vaikutusten todentamiseen sekä markkinointiin ja viestintään. Tästä on hyötyä myös verkostoituessamme alueellisesti ja valtakunnallisesti esim. uusien hyte-alueiden kanssa.

Pian alkavan Klubitalojen Erasmus+ -liikkuvuushankkeen avulla pystymme tukemaan Klubitalojen kansainvälistymistä ja yhteyksiä kansainväliseen klubitaloverkostoon. Lisäksi pääsemme vihdoin koronatilanteen salliessa vierailemaan Klubitaloilla; sitä olemme odottaneet kovasti! Kevään klubitalovierailujen kohteet on päätetty kartoitettujen tarpeiden pohjalta ja päivissä työskennellään yhdessä etukäteen sovittujen teemojen parissa. Olemme suunnitelleet vierailuja myös syksyyn, mutta näistä emme ole vielä kontaktoineet Klubitaloja. Kannustamme myös teitä olemaan matalalla kynnyksellä meihin yhteydessä, jos mikä tahansa askarruttaa tai kaipaatte tukea tai koulutusta. Meidät voi hyvin kutsua mukaan Klubitalojen omiin kehityspäiviin: Tulemme mielellämme mukaan osallistumaan tai vetämään työskentelyä.

Annamme Klubitaloille myös yksilöllistä tukea ja koulutusta. Jos esim. klubitaloyhteisössäsi on haasteita, joihin kaipaat tukea, ole yhteydessä Päiviin. Jos asiasi koskee yhteiskehittämistä, viestintää, markkinointia tai kansainvälisiä verkostoja, ole yhteydessä Peppiin. Jos puolestaan kaipaat tukea tai koulutusta Salesforcen käytössä tai ruotsinkielisessä työssä, ota yhteyttä Oskariin. Tukea löydät myös äskettäin julkaistusta Laatuoppaasta.

Lue tämän vuoden suunnitelmistamme tarkemmin toimintasuunnitelmastamme!

Tiimit ovat iso osa Suomen Klubitalot ry:n työtä

Teemme työtämme yhdessä Klubitalojen jäsenten ja työntekijöiden kanssa eri aihepiireihin keskittyvissä tiimeissä. Näitä ovat:

 • Viestintätiimi (vetäjä: Peppi)
 • Tieto- ja laatutiimi (vetäjä: Päivi)
 • Salesforce-kehitystiimi (vetäjä: Oskar)
 • Johtajatiimi (vetäjä: Päivi)
 • Ruotsinkielinen johtajatiimi (vetäjä: Oskar)

Toivomme jokaiselta verkostomme talolta aktiivisia osallistujia tiimeihin. Tiimeissä pääsette vaikuttamaan Suomen Klubitalot ry:n työhön konkreettisesti, mukaan toteuttamaan yhteisiä työtehtäviä, kokeilemaan ja oppimaan uutta. Tiimeissä myös tapaatte muita taloja ja saatte vertaistukea. Vuonna 2022 uudistamme ja selkeytämme tiimien työskentelytapoja niin, että kokouksissa pyritään keskittymään vain yhteen tai kahteen asiaan, jonka parissa työskentelemme. Jokaiseen tiimiin ja kokoukseen ei tarvitse tulla ja työtehtäviä pilkotaan juuri niin pieniksi, kuin tarve on. Tiimit kokoontuvat kerran kuukaudessa, pääasiassa etäyhteyksin. Jokaisella tiimillä on oma Microsoft Teams-tiimi. Tiimeihin pääsee mukaan ottamalla yhteyttä tiimien vetäjiin.

Suomen Klubitalot ry:n työntekijät Peppi ja Päivi
Päivi vetää Tieto- ja laatutiimiä sekä Johtajatiimiä. Peppi puolestaan Viestintätiimiä.

Miten pysyä kärryillä toiminnastamme?

Välillä voi tuntua, että lähetämme jatkuvalla syötöllä sähköposteja milloin mistäkin aiheesta. Usein ne ovat aiheita, joita on sivuttu myös jossakin tiimikokouksessa. Ottamalla osaa tiimeihin, pysytte siis paremmin kärryillä siitä, minkä asioiden parissa juuri nyt työskennellään. Tänä vuonna tulemme järjestämään lisäksi muutaman koko verkostolle suunnatun Tiimien kyselytunti -tapahtuman. Näiden tarkoitus on jakaa koko verkostolle, mitä tiimeissä on tehty ja ottaa kysymyksiä vastaan. Näin varmistamme myös yhdessä, että tiimit menevät oikeaan suuntaan.

Kerromme jokaisen kuukauden päätteeksi lähettämässämme uutiskirjeessä, minkä parissa olemme työskennelleet. Tilaa uutiskirje sähköpostiisi täältä. Löydät meidät myös Instagramista, Facebookista, LinkedInistä, Twitteristä ja YouTubesta. Seuraamalla hashtagia #klubitalot, löydät myös muiden Klubitalojen postauksia helposti. 

Kuulumisia talojen kanssa vaihdamme joka kuukauden viimeinen keskiviikko klo 9.30–10.30, kun pidetään Treffit talojen kanssa. Treffeillä voi myös esittää kysymyksiä muille taloille ja Suomen Klubitalot ry:lle. Treffit ovat täysin vapaaehtoisia ja vapaamuotoisia. Jokainen Klubitalo on lisätty tätä varten luotuun Microsoft Teams -tiimiin ja tätä osallistumislinkkiä talot voivat välittää jäsenilleen vapaasti.

Jos keksitte mitä tahansa keinoja, kuinka voisimme tukea verkostoamme vielä paremmin, otamme mielellämme palautetta vastaan. Teemme tätä työtä kaikki yhdessä, toinen toisiamme tukien ja kannustaen. Kiitos kaikille tähän mennessä mukana olleille!

Kirjoittaja: Peppi

Haluaisitko sinä kirjoittaa blogia? Ota yhteyttä Suomen Klubitalot ry:n Peppiin tai Päiviin, jos haluaisit saada äänesi kuuluville Suomen Klubitalot ry:n blogissa!