Valtakunnallisen eKlubitalon ensiaskeleita

Klubitalojen etänä touteutettavaa toimintaa eli eKlubitalo-toimintaa on kehitetty isolla vaihteella korona-ajoista lähtien. Klubitalojen digihankkeissa on ratkottu etätoimintaan liittyviä keskeisiä haasteita, kuten laitetarpeita, yhteisöjen digiosaamisen kasvattamiseen liittyviä asioita ja etätoiminnan alustaratkaisuja. Tästä vuodesta alkaen saimme Suomen Klubitalot ry:lle STEA:lta rahoituksen valtakunnallisen eKlubitalotoiminnan kehittämiseen ja koordinointiin. Nyt onkin hyvä aika kertoa, mitä alkuvuonna on asian tiimoilta tapahtunut!

Valtakunnalliselle etätoiminnalle tarvitaan helppokäyttöinen ja varmatoiminen digitaalinen kotipesä – toiminnan alusta. Kartoitamme parhaillaan taloilla ja aiemmissa hankkeissa käytössä olleita digivälineistöjä ja kokemuksia niiden käytöstä. Teamsin käyttö on monella jo hyvin hanskassa, ja esimerkiksi Padletia käytetään hyvinkin ketterästi taloilla. eKlubitalo-toiminnan alustalta kaivataan kuitenkin monenlaisia ominaisuuksia, joita tällä hetkellä käytössä olevat välineet eivät mahdollista. Toiveissamme olisi löytää alusta, jonka kautta pyörisivät niin ryhmät, valmennukset kuin webinaaritkin, ja joka mahdollistaisi ketterästi ajasta ja paikasta riippumattoman osallistumisen yhteiseen kehittämiseen. Alkuvuonna olemme käyneet keskusteluja useiden yritysten kanssa. Voimme toivottavasti pian kertoa, mille alustalle toimintaa tullaan jatkossa rakentamaan. 

eKlubitaloon ovat tervetulleita sekä nykyiset klubitalojen jäsenet että uudet jäsenet, jotka eivät vielä käy millään talolla. Jotta osaisimme arvioida käyttäjämääriä, tarkastelimme Salesforce-datasta viime vuosina toteutuneita käyntejä klubitalojen etätoiminnoissa. Datan perusteella laskimme, että nykyisistä Klubitalojen jäsenistä noin 200 henkilöä olisi potentiaalisia osallistujia valtakunnalliseen etätoimintaan. Uusien jäsenten määrää onkin huomattavasti vaikeampi arvioida. Uusien jäsenten tavoittamisessa tullaan tekemään yhteistyötä muun muassa Tatsi ry:n, Ohjaamojen ja hyvinvointialueiden kanssa. 

Salesforce-datan perusteella etätoiminnoista parhaiten ovat jäseniä houkutelleet tapahtumat, kokoukset, ryhmät ja vapaa-ajan toiminta. eKlubitalo täydentää nykyisten jäsenten saatavilla olevaa palveluvalikoimaa. Esimerkiksi opinto- ja työvalmennusta voidaan tarjota etätoimintana jäsenille sellaisilla taloilla, joilla ei tällä hetkellä ole mahdollisuuksia valmennuksia järjestää. Etätoiminnassa jäsenet voivat myös perustaa sellaisia ryhmiä, joihin ei välttämättä omalta talolta löydy osallistujia. eKlubitaloon tullaan rekrytoimaan oma opintovalmentaja, jonka olisi tarkoitus aloittaa työt elokuussa – kannattaa siis seurata työpaikkailmoituksia! 

Kun saamme alustavalinta-asiat valmiiksi, voimme alkaa toden teolla rakentamaan eKlubitaloa ja suunnittelemaan sinne tulevia sisältöjä ja ryhmiä. Syyskauden alussa kerromme, miten kehittämisestä kiinnostuneet jäsenet pääsevät mukaan etäympäristöjen kehittämiseen. Nyt keskitytään nauttimaan aurinkoisesta kesästä!

eKlubitalon koordinaattori Mika Lillman

mika.lillman@suomenklubitalot.fi