Yhteisöllisestä osallisuudesta yksilöllisiin siirtymiin -yhteistutkimushanke on käynnistynyt

Yhteisöllisestä osallisuudesta yksilöllisiin siirtymiin -tutkimushanke on Klubitalojen ensimmäinen oma tutkimus. Maaliskuussa alkanut tutkimushanke on kolmivuotinen ja se toteutetaan STEAn tuella.

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa jäsenten yhteisöllistä osallisuutta Klubitaloissa sekä tukea heidän yksilöllistä toipumistaan. Samalla pyritään edistämään myös heidän liittymistään sekä siirtymistään myös yhteisön ulkopuolelle.  Hanke toteutetaan yhteis- ja toimintatutkimuksena. Yhteistutkimus tarkoittaa sitä, että hankkeessa tulee projektipäällikön lisäksi työskentelemään muutamia klubitalojen jäsenistä koulutettuja kanssatutkijoita. He toteuttavat Klubitaloissa yhteistutkimusta yhdessä projektipäällikön kanssa, keräävät ja litteroivat tutkimuksen kannalta kiinnostavia havaintoja ja haastatteluaineistoa, sekä osallistuvat raakatulosten pohjalta ideoitujen työpajojen ja kokeilujen toteuttamiseen. Nämä työtehtävät voivat olla hyvin pieniä ja lyhytaikaisia, tai sitten ne voivat jatkua läpi koko projektin yhteisesti sovittuina muutaman päivän tai viikon jaksoina. Tämän lisäksi hankkeeseen on mahdollisuus palkata tutkimusavustaja STEAn Paikka auki -ohjelman kautta.

Myös Klubitalojen muut jäsenet ja henkilökunnan sekä johdon edustajat pääsevät halutessaan mukaan tutkimuksen toteuttamiseen niin tutkimuskysymysten muotoiluun osallistujina, haastateltavina kuin työpajoihin osallistujina tai kokeilujen toteuttajina. Hanke toteutetaan toimintatutkimuksena, jolloin tutkimus pyrkii osaltaan edistämään kaikkien siihen osallistuvien osallisuutta, toipumista ja tavoitteiden toteutumista Klubitaloissa. Toimintatutkimukseen kutsutaan mukaan myös yhteistyökumppaneita, joiden tavoitteet ovat samansuuntaisia Klubitalojen kanssa.

Hanke käynnistyy kanssatutkijoiden rekrytoinnilla (maalis-huhtikuu 2020). Sen jälkeen aloitetaan Klubitaloille tiedottaminen tutkimuksen etenemisestä sekä keskustelut erilaisista osallistumisen mahdollisuuksista. Myös kaikille Klubitaloille lähetettävän kyselyn laatiminen käynnistyy kevään aikana. Kyselyyn liittyvä yhteistyö sekä itse kyselyn toteuttaminen riippuu Korona-viruksen aiheuttaman poikkeustilan kestosta, Osallistumisen kanavista ja muodoista tulee tarkempaa tietoa kevään 2020 aikana. Kyselytulosten ja Klubitalojen oman kiinnostuksen pohjalta valitaan tutkimuksen pilottivaiheeseen 2-4 Klubitaloa, joiden kanssa käynnistetään ensimmäinen haastattelu- ja havainnointivaihe syksyn 2020 aikana. Tätä aikataulua tullaan tarkentamaan, kun käynnistysvaihe ja poikkeustila ovat ohitse.

Tutkimushankkeen projektipäällikkö Outi Hietala
Tutkimushankkeen projektipäällikkönä toimii Outi Hietala. Kuva: Peppi

Lisätietoja tutkimushankkeesta saa
projektipäällikkö Outi Hietalalta:
p. 041 3178943,
outi.hietala@suomenklubitalot.fi