Klubitalokoulutuksen uusi muoto ottaa mukaan koko yhteisön

Kansainväliseen klubitalomalliin kuuluu olennaisena osana kahden tai kolmen viikon mittainen klubitalokoulutus. Sen tarkoituksena on syventää tietoa ja ymmärrystä työpainotteisen päivän käytännöistä ja toiminnan taustalla olevasta klubitalofilosofiasta. Helsingin Klubitalon koulutuskeskuksessa on hiljattain luotu uudentyyppinen, koko yhteisölle suunniteltu koulutus. Se ei korvaa perinteistä mallia, mutta vastaa kysyntään monipuolisemmista koulutusvaihtoehdoista.

Klubitalokoulutuksen perustana on aina 37 klubitalostandardia. Perinteisesti Klubitalo on lähettänyt työntekijä-jäsen-parin johonkin maailman 13 koulutuskeskuksesta. Koulutuksen loppupuolen hallinnolliseen osioon on lisäksi tullut mukaan Klubitalon johtaja tai hallituksen tahi muun taustaorganisaation edustaja. Perinteisessä koulutuksessa työskentely tasavertaisina kouluttavan Klubitalon työyksiköissä on tärkeä osa koulutusta, sillä moni koulutuksessa puhuttu asia konkretisoituu käytännön työssä. Nyt luodun, uuden koulutusmuodon suurin etu on puolestaan se, että koko yhteisön koulutukseen voivat osallistua kerralla kaikki klubitaloyhteisön jäsenet. Toimintasuunnitelmaa ei tässä koulutuksessa laadita ja käytännön kokemusten vaihto työpainotteisen päivän osalta jääkin vähemmälle. Uudella mallilla halutaan ennen kaikkea tuoda koulutus myös niiden ulottuville, joille matkustaminen tai vieraassa paikassa yöpyminen on hankalaa.


Yhteisökoulutuksen valmistelu ja rakenne

Koulutus toteutetaan niin, että Helsingin Klubitalon koulutuskeskus lähettää kouluttajat paikan päälle. Helmikuussa päättyneessä Nurmijärven Klubitalon koko yhteisön koulutuksessa koulutuspäiviä oli yksi viikossa, yhteensä kuusi kertaa. Ennen koulutusta kävimme kertaalleen paikan päällä ja annoimme osapuolille tilaisuuden tutustua toisiinsa. Samalla kartoitimme nurmijärveläisten toiveita koulutuksen suhteen. Sen lisäksi olimme keränneet toiveita heiltä jo syksyn mittaan ja pyrimme ottamaan ne huomioon luodessamme koulutuksen sisältöä.

Koulutuspäivien teemat perustuivat klubitalostandardien eri osioihin. Lisäksi pidimme omat osiot yhteisöllisyydestä ja kokemusasiantuntijuudesta. Koulutus sai hienon aloituksen, kun Suomen Klubitalot ry:n hallituksen puheenjohtaja, mielenterveys- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija Esko Hänninen luennoi klubitalotoiminnan vaikuttavuudesta ja kansainvälisyydestä. Työllistymisen teemapäivä puolestaan toteutettiin nurmijärveläisten tehdessä vierailun Helsingin Klubitalolle. Päivään sisältyi myös vierailu siirtymätyöpaikalla Helsingin seurakuntayhtymässä.

Koulutuspäivinä aiheisiin pureuduttiin tavallisesti keskustelemalla. Usein lyhyttä alustusta seurasi ryhmätyö, joissa nousseista asioista sitten porukalla keskusteltiin. Myös kouluttamassa olleiden jäsenten kokemuspuheenvuoroja kuultiin.

Toiminnallinen harjoitus meneillään yhteisökoulutuksessa.

Toiminnallinen harjoitus meneillään yhteisökoulutuksessa.
Kuva: Nurmijärven Klubitalo.

Koulutusohjelma oli rakennettu niin, että jokainen päivä oli oma kokonaisuutensa. Näin kaikkien halukkaiden oli mahdollista osallistua täysipainoisesti ainakin osaan koulutuspäivistä, vaikka olisikin ollut joinakin päivinä estynyt.

Helsingin Klubitalolta koulutustiimiin osallistui kaikkiaan yhdeksän henkilöä, joista kerrallaan vähintään kolme matkusti paikan päälle. Ensimmäisellä ja viimeisellä kerralla meitä matkusti koko komppania. Koulutusta suunniteltaessa istuttiin koulutuskeskuspalavereissa viikoittain alkusyksystä lähtien.

Uudenlainen klubitalokoulutus kiinnostaa ja saa kiitosta

Keräsimme palautetta joka koulutuspäivän päätteeksi sekä lopuksi koko koulutuskokonaisuudesta yhdessä keskustelemalla. Erityisesti keskusteluista ja kokemuspuheenvuoroista pidettiin, klubitalomallikin monelle avautui. Toisaalta päivän pituus (klo 9–15) kävi joidenkin voimille.

Uusi koulutuksemme on herättänyt kiinnostusta myös Clubhouse Internationalissa, jonne siitä on luvattu lähettää raportti. Nähtäväksi jää tuleeko koko yhteisön koulutuksesta pysyvä osa koulutuskeskuksemme tarjontaa.


Kirjoittajat:
Aki Laitinen & Auli Kuningas Helsingin Klubitalon koulutuskeskuksesta

Haluaisitko sinä kirjoittaa blogia? Ota yhteyttä Suomen Klubitalot ry:n Peppiin tai Päiviin, jos haluaisit saada äänesi kuuluville Suomen Klubitalot ry:n blogissa!