Haimme rahoitusta STEAlta valtakunnalliselle eKlubitalolle

Jätimme STEAlle hakemuksen kohdennetusta toiminta-avustuksesta valtakunnalliselle eKlubitalolle 31.5. skaalaamaan Digitys-hankkeen toiminta valtakunnalliseksi. Yhteinen eKlubitalo mahdollistaa kattavamman ja vähemmän talojen resursseja vievän etätoiminnan.

Jäsentasolla valtakunnallinen eKlubitalo avaa uusia mahdollisuuksia osallistua esim. työ- ja opintovalmennukseen ja erilaisiin ryhmiin myös niille, joille klubitalotoiminta ei ole tuttua tai siihen osallistuminen on esim. pitkien välimatkojen takia mahdotonta. Yhteinen alusta mahdollistaa resurssien (esim. koulutussisällöt ja ohjaus) jaon kustannustehokkaammin, aidosti vertaisoppien ja lisää yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Digitys on kartoittanut, mitkä hankkeen aikana testatuista toimintamuodoista toimivat sellaisenaan/kaipaavat kehittämistä/eivät toimi (sis. tekninen toteutus). Pohjatyö on siis jo tehty.

Jäsenkyselyn analyysin (-22) mukaan ne jäsenet, jotka kokivat digitaitojensa parantuneen Klubitalolla, siirtyivät myös todennäköisemmin työhön/opintoihin. Oma polussa asetetuista tavoitteista 30% keskittyy digiosaamisen ja 28% opintovalmiuksien kehittämiseen. Kuitenkin v.-22 jopa 73,5% opintovalmennuskäynneistä oli sellaisten Klubitalojen jäsenten, joiden taloilla on palkattu opintovalmentaja. Tästä näemme, että opintovalmennusta pystytään tekemään pääasiassa vain silloin, kun siihen on oma resurssi. eKlubitalo vastaa tarpeeseen tarjoamalla etäopintovalmennusta kaikille.

Alueellinen saavutettavuus lisääntyy etätoiminnan myötä: Monella hv-alueella kulkeminen Klubitalolle on kohtuuttoman kallista/hankalaa, vaikka toiminta olisikin kaikille alueen asukkaille. Esim. Satakunnan ainoa Klubitalo on Porissa ja v.-22 sieltä tuli myös 85,9% talon aktiivijäsenistä.

EKlubitalon mielen hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta avataan nyt myös työttömäksi jääneille, joiden riski syrjäytyä ja sairastua mielenterveysongelmiin on tutkimusten mukaan kohonnut (mm. Forsman, Reini & Wahlbeck 2018) sekä nuorille aikuisille, jotka ovat kasvamassa ulos nuorten toiminnasta. Tähän meillä on yhteistyökumppanit suunniteltuna.

Toivotaan, että avustus tulee ja pääsemme ensi vuonna rakentamaan valtakunnallista eKlubitaloa! Kuulemme STEAn päätökset joulukuussa.