Jos turvaverkko pettää, Klubitalo ottaa kopin

Klubitaloilla on suuri merkitys niin kuntoutujille kuin yhteiskunnallekin. Ne lisäävät hyvinvointia ja säästävät rahaa tukemalla kuntoutujia: Klubitaloon investoitu euro tuottaa vähintään kolminkertaisen hyödyn. Klubitalojen kautta moni jäsen jatkopoluttuu avoimille työmarkkinoille ja opiskelemaan. Klubitalotoiminta tuottaa säästöä myös kannattelemalla jäseniä niin, ettei vointi huonone. Toiminnan pariin saa aina palata.

Mielenterveyden ongelmien vuosittaiset kustannukset Suomessa ovat n. 11 miljardia euroa. Pelkästään mielenterveyssyistä johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset ovat 1,2 miljardia euroa vuodessa. Klubitalot ovat osa ratkaisua.

78% jäsenistä kokee Klubitalolla käymisen olevan tärkein keino edistää omaa toipumista ja kuntoutumista.

SK ry:n Jäsenkysely 2022

Kansalaisten toimintakyky on tärkeää koko yhteiskunnan toiminnan kannalta. Siksi on tärkeää, että tuleva hallitus turvaa mielenterveysjärjestöjen toimintaedellytykset. Kansalaisena voit vaikuttaa myös äänestämällä ehdokasta, joka tukee mielenterveyden edistämistä!

Lue lisää jäsenten kokemuksista, toiminnan vaikutuksista ja sen merkityksestä hyvinvointialueille.


Lähteet:

  • Investoidun pääoman sosiaalinen tuotto mielenterveyskuntoutujien Klubitaloilla. Ylitalo, Sami 2022. Pro gradu. Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
  • Suomen Klubitalot ry:n jäsenkysely 2022
  • Eläketurvakeskus 2021. Työkyvyttömyyseläkemenot sairauspääryhmittäin
  • Health at a Glance 2018. OECD 2018. State of Health in EU Cycle. Paris/European Union, Brussels, OECD Publishing