Nya perspektiv: Studieresa till Stockholm

Det bästa med studieresan var att lära känna nya människor och se hur det går till i andra Klubbhus. Dialogen med andra klubbhusmedlemmar och personal gav nya perspektiv på den egna verksamheten.

För novembers studieresan deltog Lovisas och Uleåborgs Klubbhus. Vi var åtta personer sammanlagt. Det var spännande och vi hade resfeber före resan. Före resan höll vi ett Teams- möte och det hjälpte för oss att se vilka var våra medresenärer. Vid terminalen var det lätt att känna igen våra nya kompisar.Våra gåvor som vi hade med oss härifrån var den lokala historieboken om Lovisa stad, skriven av Olle Siren. Som uppskattades mycket av Stockholms Klubbhus.

Vad var bästa med resan?

Det bästa var att vi blev valda till resan! Det var givande, att vi träffade två nya Klubbhus. Vi fick nya vänner och nya sociala kontakter. Det var uppfriskande att resa med båten till Stockholm. Maten var jättegod på båten och vi njöt för fulla muggar.Det är nyttigt att se hur Klubbhusen fungerar annanstans. Det bästa av resan, var faktiskt att vi fick bekanta oss med Stockholms Klubbhus. Det var givande att tala med klubbmedlemmar i Stockholm. Och det var roligt att de tog emot oss med ett varmt välkomnande.

Ideer till egna Klubbhus

Ideer till egna Klubbhuset uppdelning av arbetsuppgifterna. De var delade till små uppgifter och det var lätt att ta uppgift åt sig. Det kändes inte så stort och svårt.Stocholms Klubbhus är mycket större än Lovisa Klubbhus. De har aktiva medlemmar lika mycket som vi har medlemmar överhuvudtaget. Utåtriktade händelser som tex. Ångestloppet och gatudiscot var så intressanta att vi tänkte också ta motsvarande i vårt program. Huset var så stort, att de har tre våningar. Varje enhet har sin egen våning. Enheterna var självständiga. Tyvärr var tiden så knapp att helheten blev osedd. Nästa gång skulle vi gärna delta i hela husets möte!

Här ser ni hela gruppen som deltog i studieresan på bild.
Här ser ni hela gruppen som deltog i studieresan på bild.

 Marjut, Janne, Alexandra och Anu