OSSI-yhteistutkimus saatiin päätökseen

OSSI-yhteistutkimuksessa tammikuu oli viimeinen hankekuukausi, jonka aikana kanssatutkijoiden viidestä eri näkökulmasta raportoimat tutkimustulokset julkaistiin Suomen Klubitalot ry:n verkkosivuilla. Tuloksia levitettiin ahkerasti myös hyvinvointialueille ja muille yhteistyökumppaneille.

Yhteistutkimuksen tuloksia voi nyt lukea sekä suomeksi että lähiviikkoina myös englanniksi. Tuloksia levitettiin lisäksi ahkerasti Klubitaloille niiden omissa lehdissä ja nettisivuilla hyödynnettäviksi. Niiden jatkohyödyntämistä edistettiin Helsingin Klubitalon koulutuskeskuksen kanssa sekä Clubhouse Europen uutiskirjeen kautta. Tuloksia sekä niiden pohjalta luotuja suosituksia tuodaan lähiviikkoina myös osaksi Klubitalojen Laatuopasta.

Lisäksi yhteistutkimuksesta ja OSSI-hankkeen siihen kehittämistä menetelmistä raportointiin INNOKYLÄssä.  Kanssatutkijoiden tuloksista raportoitiin myös Clubhouse Internationalin Data Collection & Research -työryhmälle. Lisäksi niitä jaettiin hyvinvointialueiden järjestöyhteistyöstä ja integraatiosta vastaaville sekä kahdeksan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opetuksen käyttöön yliopettajien kautta. 

Tammikuussa myös matkattiin tulosten merkeissä. Projektipäällikkö ja kanssatutkijat kävivät Hämeenlinnan ammattikorkeakoulussa kertomassa tuloksista sosionomiopiskelijoille. He kävivät myös tekemässä yhteistutkimuksen menetelmästä ja käytännöstä kertovan podcastin Laurea-ammattikorkeakoulun Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeessa. 

Nyt on aika kiittää kaikkia yhteistutkimukseen ja hankkeeseen osallistuneita Klubitalojen jäseniä ja talojen työntekijöitä, hyvinvointialueiden ja oppilaitosten yhteistyökumppaneita sekä hankkeen tulosten julkaisemista edistäneitä verkostoja. On ollut hienoa päästä kulkemaan tätä matkaa ja luomaan uudenlaista tapaa tehdä tutkimusta niin, että sen kohderyhmän edustajat ovat myös tutkimuksen toteuttajia, kanssatutkijoita jotka tuovat oman toipumis- ja klubitalokokemuksensa osaksi tutkimustyötä. 

Tavoitteena on, että hankkeessa työskennelleet kahdeksan Klubitalojen jäsentä voivat myös jatkossa tuoda kokemustietoaan sekä osaamistaan niin Klubitalojen ja mielenterveyskuntoutuksen kehittämiseen kuin laajemminkin yhteiskuntaan. Osa heistä onkin jo työllistynyt mm. yliopistoon ja ammattikorkeakoulujen kehittämishankkeisiin, osa tekee aktiivisesti vapaaehtoistyötä Klubitalojen ja muiden arjen yhteisöjen hyväksi. OSSI-tiimi on siis aiheesta kiitollinen kaikista sille hankkeen aikana avautuneista mahdollisuuksista ja toivottaa kaikille yhteistyökumppaneille valoisaa kevättä!