OSSI-hanke levitti yhteistutkimuksen tuloksia

Loppuvaiheessa oleva Suomen Klubitalojen OSSI-yhteistutkimushanke keskittyi joulukuussa kertomaan tutkimustuloksista ja hankkeessa kehitetystä tutkimusmenetelmästä niin Klubitaloille kuin yhteistyötahoille.

OSSI-hanke vei joulukuussa päätökseen työpajakiertueensa, jonka edetessä Klubitalojen jäsenten keskuudesta rekrytoidut kanssatutkijat ovat tuoneet tekemiensä haastattelujen analyysin tuloksia taloille hyödynnettäväksi.

Viimeisen työpaja kokoontui Näsinkulmassa 8.12. ja sen aiheina olivat uuden jäsenen yhteisöön liittyminen ja se, miten Klubitalo voi auttaa pääsemään elämässä eteenpäin. Osallistujia tässä hybridi-pajassa oli näsinkulmalaisten lisäksi Karvetin ja Walonkulman Klubitaloista. 

Klubitalon jäsenten osallisuuteen ja talon ulkopuolelle siirtymiseen liittyviä tutkimustuloksia vietiin myös toimintaansa käynnistävälle Keusoten hyvinvointialueelle Keski-Uudellamaalla. Siellä osatyökykyisten työllistymistä edistävä työkykyhanke kutsui OSSI-tiimin edustajat 1.12. päätösseminaariinsa Hyvinkäälle kertomaan, miten Klubitalossa koettu osallisuus voi edistää työllistymistä. 

Klubitaloista ja OSSI-hankkeen tutkimustuloksista kerrottiin joulukuussa myös Finfamin julkaisemassa ”Puheenvuoroja palveluohjauksesta” -kirjassa. Siinä oli mukana projektipäällikön kirjoittama artikkeli ”Asiakkaiden ja ammattilaisten kokemusmaailmaa kohtaavat palveluohjauksessa”. Artikkelissa pohditaan, miten ja miksi OSSI-tutkimuksessa esiin noussut jäsenten kokemus arvostetuksi tulemisesta on niin tärkeää ohjaussuhteessa silloin, jos esimerkiksi mielenterveysongelmiin liittyvät kokemukset ovat voineet synnyttää ulkopuolisuutta.  

Joulukuu toi myös myönteisen arvion Tampereen yliopistolta, johon on syksyn aikana lähetetty kanssatutkimusta käsittelevä käsikirjoitus. Siihen sisältyy luku ”Tutkimuskohteesta tutkimuksen toteuttajaksi: vertaisuuden rakentuminen kanssatutkimuksessa”, jossa kerrotaan mm. OSSI-hankkeen kehittämästä kokemusohjautuneesta haastattelujen analysoinnista. Julkaisuprosessin edetessä kirjan pitäisi olla luettavissa kevään 2023 aikana.

Tämän lisäksi OSSI-kanssatutkijat viimeistelivät joulukuussa omista tutkimustuloksistaan kertovia tiivistelmiä, jotka julkaistaan tammikuussa Suomen Klubitalot ry:n verkkosivulla.