Kehittämispäivänä pohdimme yhdessä työpainotteisen päivän terävöittämistä

Kehittämispäivää suunnittelu lähti talojen tarpeista: Monissa tiimikokouksissa ja kahdenvälisissäkin keskusteluissa oli käynyt ilmi, että työpainotteinen päivä vaatii kirkastamista, ja jäsenillä on ollut haastetta löytää takaisin Klubitalolle koronan jälkeen. Kehittämispäivä päätettiin pitää 26.4. Scandic Pasilassa. Osallistujia päivään tuli lähemmäs 50 henkilöä, 22:lta Klubitalolta.

Ennen kehittämispäivää lähetimme Klubitaloille ennakkotehtävän. Kehittämispäivän työpajan pohdinta alkoi ennakkotehtävän vastausten pohjalta. Ennen kehittämispäivää Peppi teemoitteli ennakkotehtävästä nousseista haasteista seuraavat viisii teemaa:

  • Työpainotteisen päivän ja koko klubitalomallin uudistamistarve
  • Klubitalo toimii “puolivaloin”
  • e-klubitalotoiminnan haasteet
  • reach out ja muihin verkostoihin liittyvät haasteet
  • koronan mukanaan tuomat haasteet

Osallistujat saivat tutustua teemoitteluun, keskustella siitä ja valita sen haasteen, jonka parissa mieluiten työskentelisivät pienryhmissä. Eniten keskustelua herätti työpainotteisen päivän ja koko klubitalomallin uuudistamistarve, johon toki moni muista teemoista liittyy.

Pienryhmistä nousi monia hyviä ideoita


Monissa pienryhmissä nousi esiin jäsenten yksilöllisen tuen tarve ja yksilölliset tavoitteet, mutta niin, että yhteisö on tukemassa ja tsemppaamassa jäsentä hänen omissa tavoitteissaan. Jäsenkyselyn vastausten perusteella edelleenkään kaikki jäsenet eivät tiedä mahdollisuudesta käydä Oma polku -keskusteluja Klubitalolla. Tähän ratkaisuna nähtiin viikottaiset Oma polku -infot ja muutenkin aktiivinen tiedottaminen keskustelujen mahdollisuudesta jäsenille. Toivottiin myös koulutusta Oma polku -keskustelujen pitämiseen ja sitä järjestämmekin syksyllä yhteistyössä Metropolia amk:n kanssa. Keskusteluun nousi myös se, että työpainotteisesta päivästä saatava jäsenelle itselleen tuleva hyöty pitää saada näkyväksi. Jäsenten kanssa tehdään Oma polku -suunnitelmia ja pohditaan yhdessä miten Klubitalo voi tukea jäsentä tavoitteiden saavuttamisessa, pohditaan esim. mitä työtehtäviä jäsenen kannattaa Klubitalolla tehdä, jotka vievät lähemmäksi tavoitetta. Pienryhmien keskusteluissa pohdittiin sitä, miten työvalmentajien aikaa voisi vapauttaa enemmän yksilölliseen työhön: Ratkaisuna tähän löydettiin esim. yksikkötyön keskittäminen kolmelle päivälle, jolloin kaksi päivää jää yksilölliseen työhön sekä se, että lounasta ei valmisteta joka päivä.

Pienryhmissä keskusteluissa nousi vahvasti esille se, että kaikessa Klubitalon toiminnassa pitäisi mennä ilmapiiri eikä info edellä. Esimerkiksi tutustumiskäynneillä on tärkeää keskittyä luomaan hyvää ja turvallista ilmapiiriä eikä kaikkea laajasta klubitalotoiminnasta tarvitse kertoa tutustujalle heti. Samoin esimerkiksi työtehtävien jaossa kannattaa keskittyä hyvään ja kannustavaan ilmapiiriin eikä jakaa työtehtäviä niin, että samoja työtehtäviä tekevät aina samat jäsenet. Tässä hyväksi havaittu keino on työtehtävien arvontabingo, näin jokainen pääsee joskus kokeilemaan eri tehtäviä ja oppimaan lisää.

Kummi- ja mentoritoiminnan kehittäminen nousi esiin monessa pienryhmässä. Kummitoiminnan avulla konkarijäsenten tietotaitoa saadaan luontevasti eteenpäin vasta klubitalomaailmaan tulleille jäsenille. Kummi- ja mentoritoiminnan kehittäminen lisää yhdessä tekemistä ja aktiiviset jäsenet tukevat vähemmän aktiivisia jäseniä Klubitalon eri toimintoihin osallistumisessa ja oppimisessa. Yhdessä pienryhmässä pohdittiin, että toimivan kummi-/mentoriohjelman toiminen vaatii vastuutyöntekijän, joka vastaa prosessin kehittämisestä ja jatkuvuudesta.

Koronan jälkeen kaikilla Klubitaloilla on käynyt vähemmän jäseniä kuin ennen koronaa. Tähän pohdittiin ratkaisuja. Yksi kiva idea oli Tikkurilan Klubitalon lähettämä postikortti pois jääneille jäsenille. Korona-aikana myös erilaiset verkostoitumistilaisuudet ovat olleet vähissä. Jotta uudet jäsenet löytävät Klubitaloille on aktivoiduttava taas pr-työssä. Nyt on hyvä hetki laittaa esitteet ja muut materiaalit ajan tasalle!

Tikkurilan Klubitalon postikortti
Kuva: Tikkurilan Klubitalo

Kokonaisuudessaan kehittämispäivä oli todella onnistunut. Ja pitkän tauon jälkeen oli ihana nähdä ja jakaa ajatuksia! Yhteenvetona keskusteluista voi todeta, että vaikka korona on aiheuttanut paljon haasteita Klubitaloille, perustehtävä ei ole muuttunut mihinkään. Edelleen Klubitalot ovat yhdessä tekemisen paikkoja, joissa toiminta pohjaa työpainotteiseen päivää ja jäseniä tuetaan heidän omissa tavoitteissaan. Nyt vain jatketaan töitä yhdessä ja saadaan työpainotteinen päivä taas uuteen nousuun!