Klubitalojen OSSI-hanke mukana uudessa, kanssatutkimusta esittelevässä kirjassa ja podcastissa

Kulmala, Meri, Spišák, Sanna & Venäläinen, Satu (2023) Kanssatutkimus : Ihanteet ja käytännöt. Tampere University Press. Kanssatutkimus: ihanteet ja käytännöt (tuni.fi)

Kirjassa kerrotaan kanssatutkimuksen lähtökohdista ja sen toteuttamisesta. Mukana on myös Suomen Klubitalot ry:n OSSI-hankkeessa (2020-2022) toteutettu kanssa/yhteistutkimus. Kanssatutkimuksessa tutkimukseen osallistuviin ihmisiin suhtaudutaan oman elämänsä asiantuntijoina ja tasavertaisina tutkimuskumppaneina. Keskeistä on suhtautua tutkimukseen osallistuviin ihmisiin oman elämänsä asiantuntijoina ja ammattitutkijan kanssa tasavertaisina tutkimuskumppaneina. Tällöin tutkimuksen lähtökohtana ovat ihmisten itse määrittämät tutkimusongelmat, tutkimusprosessille asetetut toiveet ja kaikkien osapuolten intressit huomioon ottava aktiivinen kumppanuus. Kirjassa pääsee lukemaan esimerkiksi siitä, miten Klubitaloissa koettua osallisuutta sekä talojen ulkopuolelle suuntautumista käsittelevien jäsenten haastattelujen analysointiin luotiin uusi, kokemusohjautuva menetelmä.

Klubitalojen oman OSSI-hankkeen kanssatutkijoita ja ammattitutkijaa pääsee kuulemaan Laurea-ammattikorkeakoulun Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen kanssa tehdyssä podcastissa Kokemusäänellä – Kanssatutkijuus – jakso 3 by Laurea-ammattikorkeakoulu (soundcloud.com) Kanssatutkimuksesta voi kuulla lisää myös täältä: Mitä on kanssatutkimus? by KohinaKampus (soundcloud.com).

Kanssatutkimus : Ihanteet ja käytännöt -kirjan kansikuva
Kanssatutkimus : Ihanteet ja käytännöt -kirjan kansikuva