Klubitalojen OSSI-hankkeestakin kertova Kanssatutkimus-kirja palkintoehdokkaana

Suomen Klubitalot ry:n OSSI-yhteistutkimushankkeen (STEA 2020-2022) projektipäällikkö Outi Hietalan yhdessä muiden kanssa- ja yhteistutkimuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden kanssa kirjoittama Kanssatutkimus. Ihanteet ja käytännöt kirja on palkintoehdokkaana Helsingin yliopiston vuoden 2023 avoimen tieteen palkinnon saajaksi. Helsingin yliopiston avoimen tieteen palkinto myönnetään tutkimusryhmälle, joka on esimerkillisellä tavalla edistänyt kansalaistiedettä.

 

Kokoomateos Kanssatutkimus: Ihanteet ja käytännöt on ensimmäinen kanssatutkimukselliseen lähestymistapaan keskittynyt suomenkielinen teos. Kirjassa käsitellään kattavasti kanssatutkimuksen teoreettisia lähtökohtia sekä metodologisia ja tutkimuseettisiä kysymyksiä, joita havainnollistetaan kanssatutkimuksen arjesta nousevien käytännön esimerkkien, kuten OSSI-hankkeessa toteutetun tutkimuksen kautta. Siinä tarkastellaan kanssatutkimusta sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäjänä, yhteiskuntaan vaikuttavana toimintana ja tieteen yhteiskuntavastuun edistäjänä. Kirja tarjoaakin monipuolista tietoa ja kokemusta kanssatutkimuksellisia tutkimushankkeita suunnittelevien tai niitä jo toteuttavien tueksi.  

Kirjan kirjoittajat toimivat Kanssatutkimuksen tutkijaverkostossa, joka pyrkii aktiivisesti edistämään kriittistä keskustelua kanssatutkimuksesta. Teoksen ovat toimittaneet dosentti, vanhempi tutkija Meri Kulmala Helsingin yliopistosta, tutkijatohtori Sanna Spišák Turun yliopistosta ja dosentti, yliopistonlehtori Satu Venäläinen Itä-Suomen yliopistosta. Kaikki palkintoehdokaskirjat  ovat esillä Avoimen tieteen näyttelyssä Kaisa-kirjastossa (Fabianinkatu 30, Helsinki) 20.11.– 17.12.2023 välisenä aikana. Tampere University Pressin kustantama open access -kirja on saatavilla mm. Trepo-julkaisuarkistossa ja kansainvälisessä OAPEN Libraryssa.