Klubitalot hyvinvointialueiden työtaakan keventäjinä

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajalla Timo Aronkydöllä on kokemusta siitä, miksi klubitalotoiminta hyvinvointialueella kannattaa. Hän kertoo:

”Olen tuntenut klubitalotoiminnan jo lähes 20 vuotta. Vakuutuin sen toimivuudesta ollessani terveyspalveluiden johtajana Vantaalla. Näin silloin käytännössä, kuinka työntekijöiden ja jäsenten sitoutuminen talon toimintaan ja perustehtävään loi selvää asiakashyötyä.

Klubitalo- ja muulla kolmannen sektorin toiminnalla on tärkeä rooli hyvinvointialueiden työtaakan keventäjänä. Sote-palveluissa ei ole mahdollisuutta kohdata kaikkia asiakkaita ja tarvitsijoita sillä tasolla kun haluaisimme. Myös ihmisten palvelutarpeet eroavat: Kaikki eivät kaipaa pitkää psykoterapiaa toipuakseen, vaan yhteisöllisyyttä ja tekemistä eli Klubitalon kaltaista toimintaa. Hyvinvointialueen kannattaa keskittyä omaan perustehtäväänsä ja antaa tilaa muille. Tehokas yhteistyö auttaa hyvinvointialuetta käyttämään omia voimavarojaan paremmin.

Klubitalotoiminta hyvinvointialueella kannattaa: Siihen laitettu raha tulee moninkertaisena takaisin. Toimintaa on helppo skaalata myös niille hyvinvointialueille, joilla ei vielä ole Klubitaloa. Konsepti on valmis, se ei vaadi suuria alkuinvestointeja ja valtakunnallisen klubitaloverkoston jo olemassa oleviin rakenteisiin on helppo kytkeytyä.”

”Klubitalotoiminta hyvinvointialueella kannattaa: Siihen laitettu raha tulee moninkertaisena takaisin. ”

Timo Aronkytö, hyvinvointialuejohtaja, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Timo Aronkytö

Hyvinvointialuejohtaja,
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Kuva: Pertti Salminen