Klubitaloilla tuetaan opinnoissa

Moni henkilö saa opintoihinsa tukea Klubitaloista. Vatesin viestintävastaava Tiina Jäppinen vieraili Porissa Klubitalo Sarastuksessa, missä Fanni kertoi, ettei olisi koskaan valmistunut ammattiinsa ilman yhteisön tukea. Myöhemmin Tiina kävi eri Klubitalojen verkkosivuilla ja hämmästyi, miten vähän opintojen tuesta kerrotaan. Vai eikö sitä tarjota?

Kuten muille nuorille, myös Fannille opiskelu ja ammattiin valmistuminen ovat olleet merkityksellisiä hyvinvoinnin, itsetunnon ja työpaikan löytymisen kannalta. Hän aloitti opintonsa Turussa, mutta keskeytti ne puolen vuoden jälkeen. Sitten hän meni Rauman Seudun Katulähetyksen Valo-valmennukseen, jossa hän suoritti osatutkinnon ja sai tukea jatkopaikan miettimiseen.  

Osa Rauman opinnoista hyväksyttiin, kun hän aloitti opiskelut WinNovassa Porissa. Sitten Fannille tuli terveydellisiä haasteita, mikä vaikutti edistymiseen. Oli paniikki- ja tärinäkohtauksia, ja hän tarvitsi terapiaa. Sukset menivät ristiin opettajan kanssa. Fanni koki, että hänet ymmärrettiin väärin, laiskaksi.  

Lopulta yhteispalaverissa, johon osallistuivat opettajat, koulun kuraattori, kaupungin sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja ja lääkäri, päädyttiin sosiaalityöntekijän johdolla vielä kokeilemaan Klubitaloa, ennen koulun keskeyttämistä tai lopettamista. Sosiaalityöntekijä otti yhteyttä Klubitaloon. Sovittiin, että Fanni saa vielä yhden mahdollisuuden.  

Klubitalossa Fanni alkoi jälleen uskoa itseensä ja opiskelut etenivät. Kuukauden sopimusta jatkettiin lopulta yli vuodeksi. Fanni suoritti Klubitalossa neljä näyttöä, jotka liittyivät mm. kahvituspalvelujen ja puhtaanapidon ammattitutkintoihin. Hän sai myös tukea yhteisten aineiden opiskeluun ja portfolion tekemiseen.

Fanni työskentelee Klubitalon kahvilassa.

Fanni on tehnyt opintoihin kuuluvia näyttöjä mm. Klubitalon kahvilassa. Kuva: Tiina Jäppinen

Fanni onnistui! Hän valmistui vuonna 2016 ja eteni työkokeilun ja työharjoittelun kautta vakituiseen osa-aikatyöhön. Vierailuni aikana kuitenkin ilmenee, että Fannin noin kaksi vuotta kestänyt työsuhde onkin loppunut. Fannin tulevaisuus on jälleen epävarma.  

Sarastuksen johtaja Teppo Palonen ottaa tilanteesta kopin ja pyytää Fannia käymään myöhemmin luonaan. Vaikka yksi ovi sulkeutui, voi Klubitaloon palata aina uudestaan. 

Opiskelijoiden Klubitalo

Klubitalot tarjoavat opintoihin  henkilökohtaista tukea ja vertaistukea sekä tekevät yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Joissain Klubitaloissa on nimetyt opintovalmentajat.  

Tukea voi saada hakemusten tekoon, tiedon hankintaan tai haastattelutilanteisiin. Opiskelutehtäviäkin voidaan tehdä yhdessä sekä oppia opiskelutaitoja, kuten muistitekniikoita ja ajanhallintaa.  

Yksilöllinen ohjaus voi liittyä opintososiaalisiin asioihin, kuten opintotuen hakemiseen. Ratkaisuja voidaan etsiä yhdessä myös silloin, jos uhkana on menettää opiskelupaikka sairauden takia.  

Moni Klubitalo tarjoaa tilan ja välineet opiskelua varten. Vertaistuki voi puolestaan olla säännöllisesti kokoontuva opintoryhmä tai vaikka opintoretriitti, jossa jokainen opiskelee yksin, mutta samaan aikaan muiden kanssa.  

Klubitalo Sarastuksesta Teppo Palonen muistuttaa, että Klubitalo toimii mainiosti paikkana suorittaa työharjoittelua ja näyttöjä ammattitutkintoa varten. Sarastus tarjoaakin erityistä tukea opintoihinsa tarvitseville työharjoittelu- ja koulutussopimuspaikkoja. Opiskelijan ei tarvitse olla jäsen, mutta suurin osa heistä liittyy yhteisöön myöhemmin.  Sarastus on auttanut opiskelijaa harjoittelupaikkojen etsimisessä. Valmistumisen jälkeen tuetaan työkokeilupaikan tai kuntouttavan työtoiminnan paikan etsinnässä.  

Fanni ja Teppo Klubitalon kahvilassa.

Klubitalot tarjoavat monenlaista tukea opiskeluun. Kuvassa Fanni ja Teppo. Kuva: Tiina Jäppinen

Vaiettu tuki?

Vierailun jälkeen halusin tietää lisää, miten Klubitalot tukevat opintopolkuja. Kävin läpi 21 Klubitalon verkkosivut, joista vain kolmen etusivulla mainittiin opiskelua tukeva toiminta. Lisäksi viidellä opintojen tukemisesta löytyi tietoa alavalikkojen kautta. 13 Klubitalon verkkosivuilla asiasta ei mainittu mitään tai vain muutamalla sanalla osana työpainotteisen päivän tai työ- ja opintoyksikön esittelyä.  

Oletan, että opintojen tukemista on silti enemmän, mitä verkkosivut antoivat ymmärtää. Asia kiinnostaisi varmaan paitsi nykyisiä jäseniä myös tulevia uusia jäseniä sekä toiminnan rahoittajia. Edistäähän koulutus työllistymistä ja ehkäisee nuorten syrjäytymistä. Tukea opintoihin tarvitsee myös moni aikuinen, joka tipahtaa työelämästä mielenterveyssyistä, mutta haluaa palata työelämää kuntoutuksen avulla ja esimerkiksi alaa vaihtamalla.   

Toivottavasti Klubitaloista löytyy myös korkeakouluharjoittelupaikkoja. Näin tulevat lääkärit, sosiologit, virkamiehet, opettajat ja insinöörit olisivat piirun verran kokeneempia siitä, miten Klubitalon jäsenten arkea, opiskelua ja työllistymistä edistetään. Monet korkeakoulut myös maksavat harjoittelutukea työnantajalle palkkakustannuksia varten. 

Lisätietoa:  

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) on suunnattu ensisijaisesti perusopetuksen päättäneille vailla toisen asteen tutkintoa oleville nuorille. Koulutukseen voivat hakeutua myös aikuiset ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka tarvitsevat lisävalmiuksia ammatilliseen koulutukseen tai oppisopimuskoulutukseen siirtymiseksi. https://valmastatyoelamaan.fi/vinkkeja/valma-pahkinankuoressa/ 

Vaativana erityisenä tukena järjestettävä ammatilliseen koulutukseen on yhteinen hakuaika keväisin, mutta nykyisin opiskelemaan voi hakea myös muina aikoina. Tämä ns. jatkuva haku on joustava ja kasvattaa suosiotaan. https://ameo.fi/  

Ammatillinen koulutus on nykyään osaamisperusteista eli opintoviikkojen sijasta suoritetaan osaamispisteitä ja osaamista voi hankkia monilla eri tavoilla. Jotkut opiskelijat voivat myös suorittaa pelkkiä tutkinnon osia kokonaisen tutkinnon sijaan. Tilanteen mukaan oppilaitos voi antaa myös Klubitaloissa tehtävästä työstä osaamispisteitä tai kelpuuttaa näyttönä.  

(Tuetulla) oppisopimuksella voi opiskella myös osan tutkinnosta esimerkiksi kesätyössä. Oppisopimuksen soveltuvuutta työnantajalle (esim. Klubitalolle) ja opiskelijalle voi kokeilla ilman sitoumuksia. Tutustuminen on 1–6 kk kestävä harjoittelujakso, jolloin oppisopimusopiskelija ei ole työsuhteessa. Kokeilu on opiskelijalle sekä työnantajalle käytännöllinen tapa selvittää, sopivatko osapuolet toisilleen ja voisiko oppisopimuksen solmiminen olla toimiva ratkaisu.   

https://www.tuettuoppisopimus.fi/  ja https://www.oppisopimus.fi/kesaoppisopimus-esite-nyt-saatavilla  ja https://www.oppisopimus.fi/ ja https://www.tuettuoppisopimus.fi/ 

Teksti ja kuvat: Tiina Jäppinen 

Haluaisitko sinä kirjoittaa blogia? Ota yhteyttä Suomen Klubitalot ry:n Peppiin tai Päiviin, jos haluaisit saada äänesi kuuluville Suomen Klubitalot ry:n blogissa!