Klubitaloyhteistyötä napapiiriltä iloiseen Kööpenhaminaan!

Rovaniemeläisen Klubitalo Roihulan edustajat vierailivat klubitalo Fountain Housessa Kööpenhaminassa marraskuussa. Tutustumisvierailu toteutui Suomen Klubitalot ry:n Erasmus+ -rahoituksen mahdollistamana. Matkan tarkoitus oli tutustua Klubitalo Fountain Houseen ja erityisesti siellä annettavaan opintojen tukeen.

Klubitalo Roihula tekee yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa ja Klubitalon jäsenistössä onkin paljon opiskelijoita. Roihulassa koettiin, että Kööpenhaminan vierailun anti kohdentuisi osuvalla tavalla Roihulassa tehtävään työhön ja tulevan toiminnan suunnitteluun. Roihula haki ja sai mahdollisuuden lähteä tutustumismatkalle. Kööpenhaminaan matkustivat jäsen Tiuku Nuutinniemi ja työhönvalmentaja Kai Rinkinen, jotka seuraavassa kertovat kokemuksiaan:

Klubitalo Fountain House

Fountain House on hyväntuulinen klubitalo, joka on toiminut Kööpenhaminassa yli 30 vuotta. Klubitalo toimii vanhassa rakennuksessa lyhyen metromatkan päässä kaupungin keskustasta. Johtaja Maria Clemens kierrätti meitä talon sokkeloissa. Vuosikymmenien aikana toimintaan osallistuneiden jäsenten määrä on jo yli pari tuhatta. Päivittäin talossa käy muutamia kymmeniä jäseniä ja vakituista henkilökuntaa talossa on seitsemäntoista.

Kansainvälisen klubitalomallin mukaisesti päivä Fountain Housessa toteutuu toimintayksiköissä. Jäsenten ja henkilökunnan voimin yksiköissä valmistetaan päivittäinen lounas, pidetään yllä talon kahvilaa ja taidepajaa, tuotetaan opintojen tukea ja paljon muuta. Taiteellista toimintaa pidetään tärkeänä; kaikkialla on näkyvissä taideteoksia ja kahvilan mukitkin on tehty omassa keramiikkapajassa. Siinä missä puheensorina täyttää ruokasalin lounasaikaan on kahvila rauhallinen olopaikka, johon ihmiset kokoontuvat talon eri puolilta viettämään rauhallisen tuokion. Saimme omakohtaisesti kokea mitä tanskalainen leppoisa tunnelma – hygge – tarkoittaa!

Roihulan ja Kööpenhaminan klubitalolaisia yhdessä.

Book End – opintojen tukea klubitalossa

Book End on talon opintoyksikkö, jota meille esitteli yksikön vastaava Martin Strøm. Book Endin päivä alkaa aamukokoontumisella. Kokoontumisessa käydään yhdessä läpi jokaisen opiskelijan tehtävät ja suunnitelma päivän kululle. Aamukokoontumisen tarkoitus on sitouttaa ja motivoida tehtäviin. Opiskelevan jäsenen työ Klubitalossa on opiskelu; muut tehtävät ovat sivuosassa. Näin varmistetaan työrauha ja mahdollisuus tehtäviin keskittymiseen. Viikoittain pidetään kokoontuminen, jossa keskustellaan yleisemmin yksikön asioista.

Book Endin neljä työntekijää ovat eri oppialojen ja opetuksen ammattilaisia. He eivät kuitenkaan ohjaajaroolissa puutu suoraan opiskelijan tehtäviin tai ole yhteydessä oppilaitokseen. Opiskelijan kaivatessa tukea, työntekijä ja opiskelija käyvät ohjauksellista keskustelua, jossa asia pyritään selvittämään. Ohjauksen menetelmä on keskusteleva. Sen avulla muodostetaan yhteistä näkemystä sopivasta etenemistavasta, johon opiskelija voi sitoutua. Työntekijän tuki on aina tarjolla, heti kun kysyttävää tulee.

Jokaista opiskelevaa jäsentä rohkaistaan luomaan oma etenemispolkunsa. Book End tarjoaa vapaita työpisteitä, joihin voi tulla tekemään opintojaan koska vain. Kun opiskelijat ovat koolla, saavat kaikki vertaistukea toisiltaan. Opinnoissaan jo valmistuneet jäsenet vierailevat kertomassa kokemuksiaan.

Book End pyrkii olemaan opiskelijan vapaavyöhyke. Opiskelijan elämä Tanskassakin on usein aikataulutettua, suunniteltua ja eri ammattilaisten ohjaamaa. Book End yhdessä muiden Fountain Housen yksiköiden kanssa tarjoaa jäsenilleen rauhaisan ja tasa-arvoisen olemisen paikan, jossa voi kasvaa.

Takaisin omassa Klubitalossa

Vierailumme Tanskaan oli lyhyt, mutta kokemusrikas. Työntekijä-jäsenparina pyrimme tallentamaan mahdollisimman paljon kokemuksia ja vaikutelmia, aistimaan Fountain Housen tunnelmaa ja keskustelemaan mahdollisimman monen ihmisen kanssa. Niin jäsenten kuin työntekijöiden. On ollut antoisaa tehdä yhteenvetoa työntekijän ja jäsenen näkökulmista. Kokemuksemme jaoimme kaikkien Klubitalojen kanssa joulukuussa järjestetyssä webinaarissa.

Fountain House otti meidät ystävällisesti vastaan ja saatteli samoin matkaan takaisin Rovaniemelle. On helppo olla jatkossakin yhteydessä Fountain Houseen ja jakaa ajatuksia, kun kehitämme talojemme toimintaa. Veimme Tanskaan palan pohjoista Roihulaa ja toimme tuliaisina Fountain Housen mutkatonta ilmapiiriä. Klubitalojen ihmiset ymmärtävät toisiaan.