OSSI-yhteistutkimuksessa paneudutaan jäsenhaastatteluihin

Kanssatutkijat ovat nyt saaneet kirjoitettua lähes kaikki reippaat parikymmentä viiden Klubitalon jäsenten haastattelua teksteiksi. Marraskuun aikana viisi kanssatutkijaa ja projektipäällikkö ovat ryhtyneet tutkailemaan sitä, mitä jäsenet haastatteluissa puhuvat Klubitalolle tulemisesta ja jäsenyyden alkuvaiheesta, talon toimintaan osallistumisesta sekä talossa koetusta osallisuudesta ja myös kiinnostuksesta talon ulkopuoliseen maailmaan, vaikkapa työhön tai opintoihin.

Jokainen kanssatutkija on valinnut oman kokemustensa pohjalta kiinnostuksen aiheensa eli näkökulman, josta alkaa tutkailla tekstejä ja nimetä sieltä kohtia, joissa tuosta häntä kiinnostavasta aiheesta puhutaan. Yksi kanssatutkija haluaa keskittyä jäsenyyden alkuvaiheeseen ja siihen, mitkä asiat ovat vaikuttaneet myönteisesti ja synnyttäneen halun kiinnittyä pysyvämmin taloon sekä sen toimintaan. Toinen taas keskittyy jäsenten kuulumisen kokemuksiin eli etsii haastatteluista kohtia, joissa Klubitaloon kuuluminen tulee esiin vaikkapa jäsenten kanssa koettuna yhteenkuuluvuuden tunteena tai talon kodikkuuteen liittyvänä ”tänne minä kuulun” -kokemuksena.

Kolmas kanssatutkija kysyy sitä, miten Klubitalo haastattelujen perusteella on auttanut jäseniä pääsemään elämässä eteenpäin. Neljäs on kiinnostunut vähän edelliseen liittyen siitä, millaista on ollut Klubitalosta opintoihin saatu tuki ja mikä talossa on yleisemmin ollut opiskelijan kannalta tärkeää. Ja viides kanssatutkija vie tätä ajatusta vieläkin pidemmälle kysyessään, haluavatko jotkut haastateltavat saada aikaan jotain merkittävää Klubitalon ulkopuolella ja millaisiin toiveisiin tai kokemuksiin tämä halu heidän kohdallaan liittyy. Näitä näkökulmia täydentää projektipäällikön kysymys siitä, mitkä asiat Klubitalossa saavat jäsenet kokemaan itsensä arvokkaiksi ja arvostetuiksi.

”Mitkä asiat Klubitalossa saavat jäsenet kokemaan itsensä arvokkaiksi ja arvostetuiksi?”

Kun kaikki haastattelut on käyty läpi ja jokainen kanssatutkija sekä projektipäällikkö ovat merkanneet haastatteluihin omien näkökulmiensa tai kysymystensä perusteella kiinnostavat kohdat, siirrytään varsinaiseen analyysiin. Tämä tarkoittaa sen pohtimista, millaisista asioista jäsenten erilaiset kokemukset kumpuavat ja miten niitä voisi kanssatutkijoiden omien kokemusten pohjalta ymmärtää. Tästä kuulette lisää seuraavassa uutiskirjeessämme ja täällä blogissa. Pysy siis kuulolla!