Terveisiä Tammifoorumista!

SOSTE ry:n järjestämässä Järjestöjohdon tammifoorumissa puhuttivat mm. aluevaalit, sote-uudistuksen toimeenpano uusilla hyvinvointialuilla ja järjestöjen rahoituksen tulevaisuus. Tämä blogipostaus on kooste tammifoorumissa käsitellyistä asioista.

SOSTE ry:n organisoima Järjestöjen sote- muutostuki -hanke teki tilannekuvaselvityksen joulukuussa 2021, jonka tarkoituksen oli selvittää järjestöjen näkemyksiä nille tärkeistä teemoista juuri sillä hetkellä. Eniten sote-järjestöjä kyselyn vastausten mukaan pohditutti järjestöjen tuet ja avustukset, toisella sijalla oli järjestöjen keskinäinen yhteistyö ja kolmannella tulevaisuuden sote-keskusten palveluketjut. Vastauksissa korostui huoli seuraavista asioista:

  • Yhteistyön laatu: kuullaanko järjestöjä aidosti?
  • Järjestökentän tuntemus julkistoimijoiden parissa siis tunnetaanko järjestökenttä riittävän hyvin?
  • Yhteistyörakenteiden tila: onko olemassa toimivat rakenteet (tulevalle) yhteistyölle
  • Avustukset, tilat, toimintaedellytykset: aihepiiri ollut jo esillä monilla alueilla, mutta silti avustusten tulevaisuus huolettaa
  • Järjestöjen oma aktiivisuus: onko kiinnostusta hakea tietoa, vaikuttaa, tehdä yhteistyötä toisten järjestöjen kanssa, kuvata omaa toimintaa alustoille?
  • Tietopohja, järjestöjen löydettävyys: saadaanko tieto järjestötoiminnasta
  • Miten integroitua hyvinvointialueiden järjestelmiin?

Järjestöjen sote-muutostuen tilannekuvaselvityksessä esiin nousseet huolet tuntuvat tutulta myös Suomen Klubitalot ry:n ja Klubitalojen näkökulmasta katsottuna. Myös meillä on pohdittu olemmeko oikeissa pöydissä keskustelemassa, tunnetaanko tekemämme työ ja sen vaikutukset riittävän hyvin ja riittävätkö rahat nyt ja tulevaisuudessa. Huoliin myös suhtaudutaan klubitalokentällä eri tavoin: toiset ovat paljon mukana erilaisissa neuvottelupöydissä alueillaan, toiset eivät halua ajatella koko toimintaympäristön muutosta ja luottavat oman hallituksensa toimiin asian hoitamisessa ja toiset siltä väliltä. Meillä on apunamme onneksi jo hyvä tietopohja: saamme kattavasti tietoa kaikista Klubitaloista yhteisestä Salesforce -jäsentietojärjestelmästä, jota voimme käyttää mm. omassa vaikuttamistoiminnassamme hyvinvointialueiden suuntaan. Nyt aluevaalien jälkeen onkin tärkeeä alkaa muodostamaan siteitä uusiin päättäjiin, jotta järjestöjen tärkeä rooli ja asema tulisi muutoksessa ilmi.

Kuvassa Tammifoorumin panelisteja.

Tammifoorumin puheenvuoroissa tuli selkeästi esiin myös se, että säästöjä tarvitaan ja järjestöjen omaa varainhankintaa tulee kehittää. Koronapandemia on tuonut suuren digiloikan myös järjestöjen toimintaan ja etätyö on lisääntynyt merkittävästi kaikilla toimijoilla. Säästökohteita mietittäessä voi ollakin järkevää pohtia seinien merkitystä, millaisia tiloja ja kuinka paljon niitä tulevaisuudessa tarvitaan ja voisiko tiloja vuokrata yhdessä toisten järjestöjen kanssa. Klubitalojen näkökulmasta on tärkeää saada lähitoimintaan osallistumiset kasvuun heti koronarajoitusten päätyttyä. Klubitalotoiminnassa myös fyysisellä yhteisöllä on tärkeä rooli, vaikka moni asia etänä onnistuukin. Yleensäkin kaikenlainen yhteistyö puhututti Tammifoorumilla. Erityisesti nyt muutosten edessä yhteistyötä kannattaa ja pitää tehdä entistäkin enemmän.

Vakautta ja ennakoitavuutta järjestöjen rahoitukseen

Sosten Järjestöjohdon tammifoorumilla Pääministerin valtiosihteeri ja Rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoitusmalli -hankkeen puheenjohtaja Henrik Haapajärvi kertoi suunnitelmista uudeksi rahoitusmalliksi vuosille 2024 ja 2025. Vuodesta 2024 lähtien Veikkauksen tuotot tilitetään valtiolle ja nämä tuotot menevät valtion talousarvion rahoitukseen. Aiemmin Veikkauksen tuotot ovat olleet ns. läpikulkuerä, jota ei ole huomioitu valtion talousarvion rahoituksessa ollenkaan ja ne on korvamerkitty järjestöille. Aikataulu uudistuksessa on kiireinen, sillä pääosin lainsäädäntötyö pitää saada vietyä eduskuntaan vielä tämän vuoden puolella. Uudessa rahoitusmallissa tärkeänä asiana pidetään sitä, että järjestöjen rahoituksen vakaus ja ennakoitavuus ja pyritään takaamaan. Tässä tarvitaan parlamentaarista sopua, jotta voimme varmistua siitä, että eri hallituskausilla tilanne ei merkittävästi muutu.

Kokonaisuudessaan Tammifoorumilla kuultujen alustusten ja käydyn keskustelun perusteella moni asia on vielä auki. Asioiden valmistelu etenee hyvinvointialueilla eri tahtisesti, emme vielä tiedä miten järjestöjen rahoitus käytännössä tullaan järjestämään ja miten vuoropuhelu hyvinvointialueiden ja sotejärjestöjen välillä lähtee toimimaan. Kuitenkin positiivista on se, että järjestöjen toiminnan vakaus ja rahoituksen ennakoitavuus on tavoitteena, hyvää vaikuttamistyötä on jo tehty ja tarpeet sote-järjestöjen työlle eivät ole kadonneet minnekään. Tästä on siis hyvä jatkaa.