Reachout-puheluiden merkitys Klubitalojen jäsenille

Klubitalojen jäsenkyselyn mukaan 95% vastanneista suosittelisi klubitalotoimintaa muillekin. Osallistuminen Klubitalon toimintaan voi olla hyödyllistä ja tärkeää monille jäsenille, mutta joskus käy niin, että syystä tai toisesta Klubitalolla ei tule käytyä. Sen vuoksi Klubitaloilla on tärkeää huolehtia siitä, että yhteys säilyy myös niihin jäseniin, joita ei ole näkynyt Klubitalolla vähään aikaan.

Reachout-puhelut ovat tärkeitä, sillä ne auttavat ylläpitämään yhteyksiä Klubitalon jäseniin, jotka eivät ole osallistuneet toimintaan vähään aikaan. Tämä voi olla tärkeää erityisesti niille jäsenille joilla on vähän muita sosiaalisia kontakteja. Yhteyden ylläpitäminen voi auttaa jäseniä tuntemaan itsensä edelleen osaksi yhteisöä. Reachout-puheluilla Klubitalon työntekijät ja jäsenet voivat myös tarjota tukea niille, jotka ovat eivät syystä tai toisesta ole käyneet talolla vähään aikaan.

Lisäksi reachout-puhelut toimivat muistutuksena Klubitalon tarjoamista mahdollisuuksista ja kannustaa poissaolevia jäseniä palaamaan toimintaan. Ennen reachout-puhelun tekemistä on hyvä miettiä miksi puhelu tehdään, onko tarkoitus tarjota tietoa Klubitalon toiminnasta, tapahtumista, jotka voisivat kiinnostaa, pyytää apua johonkin tiettyyn työtehtävään tai vaikka muuten vaan kysyä kuulumisia. Puheluja soitettiin Klubitaloilta jäsenille noin 9000 kpl 2000:lle eri henkilölle, vuonna 2022.

Reachout-puheluiden avulla Klubitalo voi myös saada tietoonsa miksi joku jäsen ei ole käynnyt vähään aikaan. Tämän tiedon avulla Klubitalo voi kehittää toimintaansa entistä paremmin vastaamaan jäsenten tarpeita. Reachout-puhelut ovat merkittävä osa Klubitalojen toimintaa. Ne auttavat ylläpitämään yhteyksiä jäseniin, tarjoavat tukea ja rohkaisua, kannustavat osallistumaan Klubitalon toimintaan ja auttavat tunnistamaan mahdollisia syitä miksi ei halua osallistua toimintaan ja toimia tällä tavoin myös toiminnan kehittämisen välineenä.