Tieto- ja laatutiimin suunnitelmia ja kuulumisia

Tieto- ja laatutiimi kokoontui 17.3. tauon jälkeen. Tiimissä pohdimme, mitkä ovat tärkeimpiä aiheita tuleville kokouksille ja miten niitä edistetään. Vaikuttavuusmittarit ja vaikuttaminen nousi keskusteluissa esiin, samoin kerätyn tiedon hyödyntäminen Klubitalon arjessa. Myös valtakunnallisen tiedon koostaminen säännöllisesti Klubitalojen käyttöön koettiin tärkeäksi.

Keskustelimme yksilötason mittarista ja siitä, että käymme vielä kerran läpi eri mittareita sitä varten kesän alussa perustettavassa työryhmässä, ja pohditaan työryhmässä mikä olisi paras Klubitalojen käyttöön nyt Salesforcessa olevan toipumiskyselyn tilalle. Samanmielisyyttä löysimme siitä, että yksilötason mittari tarvitaan klubitalotoiminnan vaikutusten todentamista varten.

Vuoden 2022 jäsenkyselyn tuloksia tullaan perkaamaan webinaarissa. Jäsenkyselyn tuloksia on lupautunut esittelemään ESKOT ry:n kehitysjohtaja Sami Ylitalo webinaarissa. Webinaari järjestetään 12.4. klo 13-14. Mukaan webinaariin pääset täältä.

Standardit herättivät keskustelua: nykyisissä standardisuomennoksissa on epätarkkuutta. Kun uudet standardipäivitykset tulevat, tehdään suomennokset uusiksi. Samalla tehdään standardisuomennoksiin selittävät infotekstit, jotta standardien sisältö tulee helpommin ymmärretyksi. Selvitämme seuraava standardimuutosehdotuksien aikataulun, ja yritämme ehdottaa jo aiemmin ehdotettua ekostandardia uudelleen käsittelyyn Standard Review Committeelle.

Kansainvälisille asioille toivottiin omaa tiimiä, joka työskentelisi esim. akkreditointeihin liittyvien asioiden parissa, kuulostelisi mitä maailman Klubitaloilla tapahtuu ja seuraisi ja ottaisi osaa kansainväliseen mielenterveyspoliittiseen keskusteluun. Tämä tiimi perustetaan syksyllä ja siitä tiedotetaan myöhemmin. Kuten nykyisetkin tiimit, tästäkin tiimistä tulee kaikille kiinnostuille avoin.